Từ “unless” là một trong những từ quan trọng trong tiếng Anh giúp xây dựng các điều kiện và điều luật trong các câu. Tuy nhiên, nhiều người học tiếng Anh thường gặp khó khăn khi sử dụng từ này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về công thức unless và cách sử dụng “unless” một cách đúng đắn và hiệu quả.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Tìm hiểu về công thức unless

Unless là một từ trong tiếng Anh có nghĩa “trừ khi” hoặc “nếu không.” Nó được sử dụng để thể hiện một điều kiện hoặc sự kiện chỉ xảy ra khi điều kiện khác không được thỏa mãn.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng “unless” trong các câu:

 • Unless you study hard, you won’t pass the exam. (Trừ khi bạn học chăm chỉ, bạn sẽ không đỗ kỳ thi.)
 • I won’t go to the party unless my friend invites me. (Tôi sẽ không đi dự tiệc trừ khi bạn mời tôi.)
 • Unless it rains, we’ll have a picnic tomorrow. (Nếu không mưa, chúng ta sẽ đi dã ngoại vào ngày mai.)
 • She won’t buy a new car unless she saves enough money. (Cô ấy sẽ không mua xe mới trừ khi cô ấy tiết kiệm đủ tiền.)
 • Unless you apologize, I won’t forgive you. (Trừ khi bạn xin lỗi, tôi sẽ không tha thứ cho bạn.)

Như bạn có thể thấy, “unless” thường được sử dụng để thiết lập điều kiện hoặc sự kiện mà sẽ xảy ra nếu điều kiện khác không được đáp ứng.

công thức unless

2. Cách dùng công thức unless

Công thức unless trong tiếng Anh thường được sử dụng để thể hiện điều kiện và điều luật trong câu. Dưới đây là cách sử dụng công thức unless một cách chính xác:

Sử dụng “unless” trong câu phủ định:

 • Unless + mệnh đề phủ định: “Unless you study hard, you won’t pass the exam.” (Trừ khi bạn học chăm chỉ, bạn sẽ không đỗ kỳ thi.)
 • Trong câu này, “unless” đặt trước mệnh đề phủ định (“you study hard”), và nếu điều kiện trong mệnh đề này không được thỏa mãn, sự kiện trong phần sau (“you won’t pass the exam”) sẽ xảy ra.

Sử dụng “unless” trong câu nghi vấn:

 • Unless + động từ ở dạng phủ định + chủ ngữ: “Unless you don’t like coffee, would you like some?” (Trừ khi bạn không thích cà phê, bạn có muốn một chút không?)
 • Trong câu này, “unless” đặt trước câu hỏi và có ý nghĩa tương tự “if not” (nếu không). Nó được sử dụng để yêu cầu xác nhận hoặc phản hồi từ người nghe.

Sử dụng “unless” trong câu đối thoại:

 • A: “I won’t go unless you go with me.” (Tôi sẽ không đi nếu bạn không đi cùng.)
 • B: “Okay, I’ll go with you.” (Được, tôi sẽ đi cùng bạn.)
 • Trong trường hợp này, “unless” được sử dụng để thể hiện một điều kiện cần được đáp ứng để làm cho một điều gì đó xảy ra.

Sử dụng “unless” với cấu trúc “otherwise” (nếu không):

 • “Please finish your homework, unless you want to fail the class; otherwise, you’ll regret it.” (Hãy hoàn thành bài tập, trừ khi bạn muốn bị trượt môn; nếu không, bạn sẽ hối hận.)
 • Trong trường hợp này, “unless” được kết hợp với “otherwise” để làm rõ ý nghĩa và nếu không thỏa mãn điều kiện, hậu quả sẽ xảy ra.

Lưu ý rằng “unless” thường đi kèm với mệnh đề phủ định, và ý nghĩa chính của nó là “nếu không” hoặc “trừ khi.” Nó giúp xác định một điều kiện hoặc sự kiện phụ thuộc vào việc điều kiện đó có thỏa mãn hay không.

công thức unless

3. Một số lưu ý khi sử dụng công thức unless

Khi sử dụng công thức unless trong tiếng Anh, có một số lưu ý quan trọng để bạn nên nhớ:

 • “Unless” thường đi cùng với mệnh đề phủ định: “Unless” thường được sử dụng với mệnh đề phủ định để thể hiện điều kiện ngược lại. Ví dụ: “I won’t go to the party unless you invite me.” (Tôi sẽ không đi dự tiệc trừ khi bạn mời tôi.) Lưu ý rằng “unless” và mệnh đề sau nó đã thể hiện điều kiện ngược lại.
 • Không cần “not” sau “unless”: “Unless” đã có ý nghĩa phủ định, vì vậy bạn không cần sử dụng “not” sau “unless.” Ví dụ đúng: “I won’t go unless you invite me.” (Sai: “I won’t go unless you don’t invite me.”)
 • Dấu phẩy hoặc dấu chấm câu: Khi sử dụng “unless” trong câu phức, bạn cần sử dụng dấu phẩy hoặc dấu chấm câu để phân tách mệnh đề quan trọng (mệnh đề chứa “unless”) và mệnh đề phụ thuộc. Ví dụ: “Unless it rains, we’ll have a picnic tomorrow.”
 • Sử dụng “unless” trong câu hỏi nghi vấn: Trong câu hỏi nghi vấn, “unless” thường được sử dụng để xác nhận điều kiện. Ví dụ: “Unless you don’t like coffee, would you like some?”
 • Sử dụng “unless” với “otherwise”: “Unless” và “otherwise” thường được sử dụng cùng nhau để thể hiện điều kiện và hậu quả. Ví dụ: “Finish your homework, unless you want to fail the class; otherwise, you’ll regret it.”
 • Sử dụng “unless” để thể hiện lựa chọn: Đôi khi, “unless” có thể được sử dụng để thể hiện lựa chọn hoặc điều kiện tùy ý. Ví dụ: “You can go to the party if you finish your work early, unless you’d prefer to stay home.”

Hy vọng rằng sau khi bạn đã nắm vững công thức unless và cách sử dụng nó. “Unless” có vai trò quan trọng trong việc trình bày thông tin, tạo điều kiện, và thể hiện ý nghĩa trong giao tiếp tiếng Anh. Hãy sử dụng nó một cách tự tin để làm cho văn viết và giao tiếp của bạn trở nên phong cách và chính xác hơn. Đừng ngần ngại liên hệ với Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa qua HOTLINE 1900 2276 nếu bạn gặp khúc mắc.

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline