Thu nhập chịu thuế là số tiền mà cá nhân hoặc doanh nghiệp phải trả thuế cho nhà nước dựa trên thu nhập mà họ đã kiếm được. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ khi có thu nhập chịu thuế xuất hiện, thì cá nhân hoặc doanh nghiệp mới phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Để hiểu rõ hơn mời bạn đọc tham khảo thông tin chi tiết trong bài viết công thức tính thu nhập chịu thuế sau đây trên trang web Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Vì sao phải đóng thu nhập chịu thuế

Đóng thu nhập chịu thuế là một nghĩa vụ của các cá nhân và doanh nghiệp đối với nhà nước. Việc đóng thuế thu nhập chịu thuế có nhiều lý do và vai trò quan trọng, như sau:

  • Đóng góp vào ngân sách nhà nước: Thuế thu nhập chịu thuế là một nguồn thu quan trọng cho ngân sách nhà nước, giúp nhà nước thực hiện nhiều dự án cộng đồng và đảm bảo những phúc lợi xã hội cho mọi người. Ngân sách nhà nước được sử dụng để đầu tư vào các lĩnh vực như giáo dục, y tế, giao thông, quốc phòng, an ninh, v.v.
  • Cân bằng kinh tế: Thuế thu nhập chịu thuế giúp cân bằng mức độ giàu nghèo giữa các tầng lớp trong xã hội, hạn chế sự phân biệt đối xử giữa người giàu và người nghèo. Thuế thu nhập chịu thuế cũng giúp cân đối giữa thu nhập, tiêu dùng và tiết kiệm của cá nhân và doanh nghiệp, ổn định giá cả và lạm phát.
  • Thực hiện công bằng xã hội: Thuế thu nhập chịu thuế là một biện pháp để thể hiện sự đóng góp của cá nhân và doanh nghiệp vào sự phát triển của xã hội. Việc đóng thuế theo nguyên tắc lũy tiến từng phần có nghĩa là người có thu nhập cao sẽ phải đóng thuế với mức suất cao hơn so với người có thu nhập thấp. Điều này góp phần làm giảm khoảng cách giàu nghèo và tạo điều kiện cho người có hoàn cảnh khó khăn được hưởng các chính sách ưu đãi.
Vì sao phải đóng thu nhập chịu thuế

2. Công thức tính thu nhập chịu thuế

Công thức tính thu nhập chịu thuế có thể khác nhau tùy thuộc vào loại thu nhập và đối tượng nộp thuế. Theo kết quả tìm kiếm trên web, một số công thức tính thu nhập chịu thuế phổ biến như sau:

Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú (thường là người Việt Nam), có hai trường hợp:

A. Nếu ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên, thu nhập chịu thuế được tính theo biểu lũy tiến từng phần, nghĩa là mỗi phần thu nhập sẽ áp dụng một mức thuế suất khác nhau, từ 5% đến 35%. Công thức tính là:

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Chi phí miễn thuế + các khoản thu nhập khác

Trong đó:

  • Doanh thu là tổng các khoản tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được trong kỳ tính thuế.
  • Chi phí miễn thuế là các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ hưu trí tự nguyện.
  • Các khoản thu nhập khác là các khoản thu nhập không phải từ tiền lương, tiền công mà cá nhân phải kê khai và nộp thuế theo quy định.

B. Nếu ký hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng hoặc không ký hợp đồng, thu nhập chịu thuế được tính theo tỷ lệ cố định là 10% trên tổng doanh thu. Công thức tính là:

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu 

Đối với các loại thu nhập khác của cá nhân cư trú (như từ đầu tư vốn, chuyển nhượng bất động sản, trúng thưởng,…), thu nhập chịu thuế được tính theo tỷ lệ cố định từ 0.1% đến 20% trên tổng doanh thu. Công thức tính là:

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu 

C. Đối với cá nhân không cư trú (thường là người nước ngoài), không phân biệt loại hình hoạt động hay thời hạn hợp đồng, thu nhập chịu thuế được tính theo tỷ lệ cố định là 20% trên tổng doanh thu. Công thức tính là:

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu 

D. Đối với doanh nghiệp, không phân biệt loại hình hoạt động hay quy mô kinh doanh, thu nhập chịu thuế được tính theo công thức sau:

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Chi phí  –  thu nhập được miễn thuế – khoản lỗ được kết chuyển 

Trong đó:

  • Doanh thu là tổng các khoản bán hàng, gia công, cung cấp dịch vụ mà doanh nghiệp nhận được trong kỳ tính thuế.
  • Chi phí là các khoản phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh, vận hành của doanh nghiệp, được phép trừ khi tính thuế theo quy định.
  • Thu nhập được miễn thuế là các khoản thu nhập mà doanh nghiệp không phải nộp thuế theo quy định, ví dụ như thu nhập từ hoạt động bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường, từ hoạt động giáo dục, y tế, từ hoạt động khuyến nông, khuyến công,…
  • Khoản lỗ được kết chuyển là khoản lỗ của doanh nghiệp trong các năm trước được chuyển sang trừ vào thu nhập của năm hiện tại.
Công thức tính thu nhập chịu thuế

Như vậy, Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa đã cùng bạn khám phá câu trả lời cho câu hỏi công thức tính thu nhập chịu thuế là gì? Có thể thấy rằng, khái niệm thu nhập chịu thuế đóng vai trò quan trọng trong việc xác định những người phải nộp thuế và bắt buộc họ phải thực hiện nghĩa vụ của mình để đảm bảo nguồn thu cho ngân sách của nhà nước.

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline