Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, việc tính toán sản lượng sản xuất đóng vai trò quan trọng trong quá trình lập kế hoạch và quản lý sản xuất. Công thức tính sản lượng trong sản xuất chính xác không chỉ giúp các doanh nghiệp đưa ra dự báo chính xác về sản lượng, mà còn hỗ trợ trong việc tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao hiệu suất làm việc. Trong bài viết này, Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa sẽ khám phá các yếu tố và công thức tính sản lượng sản xuất nhé.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Thế nào là sản lượng sản xuất ?

 • Sản lượng sản xuất là một thuật ngữ được sử dụng để đo lường số lượng hàng hoặc dịch vụ được sản xuất trong một khoảng thời gian nhất định. Nó thường được tính bằng cách đo lường số lượng đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ đã được tạo ra trong một quá trình sản xuất.
 • Sản lượng sản xuất có thể được đo bằng các đơn vị khác nhau tùy thuộc vào ngành công nghiệp và loại hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể. Ví dụ, trong ngành sản xuất ô tô, sản lượng có thể được đo bằng số lượng ô tô hoàn thành trong một ngày hoặc trong một tháng. Trong ngành công nghiệp dịch vụ, sản lượng có thể được đo bằng số lượng khách hàng được phục vụ trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Sản lượng sản xuất có vai trò quan trọng trong việc đánh giá hiệu suất và năng suất của một quá trình sản xuất. Nó cung cấp thông tin cơ bản cho việc lập kế hoạch, dự báo và quản lý sản xuất. Đối với doanh nghiệp, đạt được một mức sản lượng sản xuất ổn định và cao là mục tiêu quan trọng để tăng cường cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Thế nào là sản lượng sản xuất

2. Công thức tính sản lượng sản xuất

Công thức tính sản lượng sản xuất thường được xác định dựa trên các yếu tố như công suất sản xuất, thời gian làm việc và hiệu suất làm việc. Dưới đây là một công thức tính sản lượng sản xuất:

 • Sản lượng sản xuất = Công suất sản xuất x Thời gian làm việc x Hiệu suất làm việc
  • Công suất sản xuất: Đây là khả năng của hệ thống sản xuất để tạo ra hàng hoặc dịch vụ trong một đơn vị thời gian. Đơn vị công suất thường được xác định trong đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ trên một đơn vị thời gian nhất định. Ví dụ, công suất sản xuất có thể là 1000 chiếc ô tô mỗi tháng.
  • Thời gian làm việc: Đây là thời gian mà hệ thống sản xuất hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định. Thời gian này có thể được xác định theo giờ, ngày, tuần hoặc tháng, tùy thuộc vào đơn vị thời gian mà bạn sử dụng trong công thức tính toán.
  • Hiệu suất làm việc: Hiệu suất làm việc đo lường mức độ hiệu quả của quá trình sản xuất. Nó thường được biểu thị dưới dạng phần trăm và thể hiện tỷ lệ giữa sản lượng thực tế và sản lượng lý thuyết tối đa. Ví dụ, nếu hiệu suất làm việc là 80%, nghĩa là chỉ có 80% sản lượng lý thuyết tối đa được đạt được.

Cần lưu ý rằng công thức tính sản lượng sản xuất trên chỉ là một công thức cơ bản và có thể có các yếu tố khác phụ thuộc vào ngành công nghiệp và quy trình sản xuất cụ thể.

Công thức tính sản lượng sản xuất

3. Ví dụ

Dưới đây là ba ví dụ về công thức tính sản lượng sản xuất trong ba ngành công nghiệp khác nhau:

 • Ngành sản xuất điện tử: Giả sử một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử có công suất sản xuất là 10.000 linh kiện mỗi giờ. Thời gian làm việc trong một ngày là 8 giờ. Hiệu suất làm việc được đánh giá là 90%. Để tính toán sản lượng sản xuất trong ngày, ta có công thức tính sản lượng sản xuất:
  • Sản lượng sản xuất = 10.000 linh kiện/giờ x 8 giờ x 0.9 = 72.000 linh kiện/ngày
  • Vậy, nhà máy sẽ sản xuất được 72.000 linh kiện điện tử trong một ngày làm việc.
 • Ngành sản xuất thực phẩm: Giả sử một nhà máy sản xuất bánh mì có công suất sản xuất là 2.000 ổ bánh mì mỗi giờ. Thời gian làm việc trong một tuần là 40 giờ. Hiệu suất làm việc được xác định là 95%. Để tính toán sản lượng sản xuất trong một tuần, ta có công thức:
  • Sản lượng sản xuất = 2.000 ổ bánh mì/giờ x 40 giờ x 0.95 = 76.000 ổ bánh mì/tuần
  • Vậy, nhà máy sẽ sản xuất được 76.000 ổ bánh mì trong một tuần làm việc.
 • Ngành sản xuất ô tô: Giả sử một nhà máy sản xuất ô tô có công suất sản xuất là 500 chiếc ô tô mỗi ngày làm việc. Thời gian làm việc trong một tháng là 22 ngày. Hiệu suất làm việc được đánh giá là 85%. Để tính toán sản lượng sản xuất trong một tháng, ta có công thức:
  • Sản lượng sản xuất = 500 chiếc ô tô/ngày x 22 ngày x 0.85 = 9.350 chiếc ô tô/tháng
  • Vậy, nhà máy sẽ sản xuất được 9.350 chiếc ô tô trong một tháng làm việc.

Tóm lại, công thức tính sản lượng sản xuất là một công cụ quan trọng trong quá trình quản lý sản xuất. Việc hiểu và áp dụng đúng công thức này giúp doanh nghiệp dự báo và lập kế hoạch sản xuất một cách chính xác, đảm bảo tối ưu hóa quy trình và tăng cường hiệu suất làm việc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử LimosaHOTLINE 1900 2276 để biết thêm nhiều thông tin.

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline