Bạn có biết công thức của kế toán quản trị là gì không? Bạn có biết công thức của kế toán quản trị có những tính chất và ứng dụng gì không? Nếu bạn đang quan tâm đến những câu hỏi này, hãy đọc tiếp bài viết này. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn về khái niệm, tính chất và ứng dụng của công thức kế toán quản trị

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Công thức kế toán quản trị là gì?

Kế toán quản trị là một lĩnh vực kế toán áp dụng các phương pháp, công cụ và kỹ thuật kế toán để cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà quản lý trong việc ra quyết định, lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp. Kế toán quản trị có thể được coi là một hình thức kế toán nội bộ, không phải tuân theo các quy định và tiêu chuẩn kế toán ngoài bộ.

Một trong những nội dung quan trọng của kế toán quản trị là công thức kế toán quản trị (Công thức KTQT ). Nó là một biểu thức toán học dùng để tính toán các chỉ tiêu kinh tế, tài chính, sản xuất, chi phí, lợi nhuận và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Công thức KTQT có thể được xây dựng dựa trên các nguyên tắc, nguyên lý và phương pháp kế toán quản trị.

Công thức kế toán quản trị

2. Tính chất của công thức kế toán quản trị

 • Có tính logic: Công thức KTQT phải tuân theo các quy luật logic của toán học và kinh tế. Công thức KTQT phải có tính nhất quán, không mâu thuẫn và không gây nhầm lẫn.
 • Có tính khoa học: Công thức KTQT phải dựa trên các cơ sở khoa học về lý thuyết và thực tiễn kinh tế. Công thức KTQT phải có tính khách quan, chính xác và tin cậy.
 • Có tính linh hoạt: Công thức KTQT phải có khả năng thích ứng với các điều kiện và yêu cầu khác nhau của doanh nghiệp. Công thức KTQT phải có tính đa dạng, biến đổi và sáng tạo.

3. Ứng dụng của công thức kế toán quản trị

Công thức KTQT có nhiều ứng dụng trong các hoạt động của doanh nghiệp, như:

 • Lập kế hoạch: Công thức KTQT đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các nhà quản lý trong việc xác định và xây dựng mục tiêu chiến lược cũng như lập kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp. Bằng cách áp dụng công thức KTQT, các nhà quản lý có thể tiến hành ước tính nguồn lực cần thiết, dự phòng chi phí, và đo lường tiềm năng lợi nhuận, tạo nên một kế hoạch cụ thể và khả thi.
 • Ra quyết định: Công thức KTQT không chỉ hỗ trợ trong việc phân tích và so sánh các lựa chọn khả thi mà còn giúp các nhà quản lý thẩm định và đánh giá các tác động và hậu quả của những quyết định được đưa ra đối với hiệu suất và hoạt động của doanh nghiệp. Nhờ công thức này, quyết định có thể được đưa ra dựa trên dữ liệu và thông tin cụ thể, giúp tối ưu hóa sự quyết định trong các tình huống đặc biệt.
 • Kiểm soát: Công thức KTQT cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp sau khi kế hoạch và quyết định đã được thực hiện. Nó giúp các nhà quản lý theo dõi kết quả thực hiện kế hoạch, đánh giá sự đạt được của mục tiêu, và phát hiện ra bất kỳ sai sót, rủi ro, hay vấn đề nào có thể xuất hiện trong quá trình hoạt động. Công thức KTQT cung cấp cơ hội cho việc điều chỉnh và cải thiện liên tục để đảm bảo hiệu quả và hiệu suất của doanh nghiệp.
Ứng dụng của công thức kế toán quản trị

4. Các công thức kế toán quản trị thường dùng

Dưới đây là một số ví dụ về công thức KTQT:

 • Công thức tính tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS): ROS = Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu. Công thức này cho biết hiệu quả sử dụng nguồn lực của doanh nghiệp để tạo ra lợi nhuận từ doanh thu.
 • Công thức tính tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA): ROA = Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản. Công thức này cho biết hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tạo ra lợi nhuận.
 • Công thức tính tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): ROE = Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu. Công thức này cho biết hiệu quả sử dụng vốn của chủ sở hữu để tạo ra lợi nhuận cho họ.
 • Công thức tính điểm cân bằng (BEP): BEP = Chi phí cố định / (Đơn giá bán – Chi phí biến đổi trên đơn vị). Công thức này cho biết số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ cần bán để không lỗ không lãi.
 • Công thức tính tỷ suất hoàn vốn (ROI): ROI = (Lợi nhuận – Đầu tư) / Đầu tư. Công thức này cho biết mức độ sinh lời của một khoản đầu tư so với chi phí đầu tư.

5. Kết luận

Công thức kế toán quản trị là một công cụ hữu ích cho các nhà quản lý trong việc lập kế hoạch, ra quyết định và kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp. Công thức KTQT có tính logic, khoa học và linh hoạt. Công thức KTQT có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, sản xuất, chi phí, lợi nhuận và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Các nhà quản lý cần nắm vững các công thức KTQT và biết cách áp dụng chúng vào thực tiễn.

Trên đây là bài viết về công thức kế toán quản trị của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa. Nếu bạn có ý kiến hoặc câu hỏi gì về chủ đề này, xin vui lòng liên hệ đến qua HOTLINE 1900 2276 để được hỗ trợ tư vấn và giải đáp nhé!

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline