Câu nghi vấn là một phần quan trọng trong ngữ pháp của một ngôn ngữ. Chúng giúp chúng ta đặt câu hỏi, tìm hiểu thông tin hoặc xác định sự chắc chắn về một điều gì đó. Tuy nhiên, việc tạo ra câu nghi vấn đúng cú pháp và ý nghĩa thường là một thách thức đối với người học ngôn ngữ thứ hai. Trong bài viết này, Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa sẽ tìm hiểu về công thức câu nghi vấn và cách sử dụng chúng một cách chính xác. 

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Công thức câu nghi vấn trong tiếng Anh là gì ?

Công thức câu nghi vấn trong tiếng Anh thường được hình thành bằng cách đảo ngữ của câu khẳng định. Cụ thể, công thức chung để tạo câu nghi vấn trong tiếng Anh là:

 • Câu hỏi “Yes/No” (Câu hỏi đòi hỏi câu trả lời “Có/Không”):
  • Câu khẳng định: [Chủ ngữ] + [Động từ] + [Phần còn lại của câu]
  • Câu nghi vấn: [Động từ] + [Chủ ngữ] + [Phần còn lại của câu]?
 • Ví dụ:
  • Câu khẳng định: She is studying English.
  • Câu nghi vấn: Is she studying English?
 • Câu hỏi mở (Câu hỏi đòi hỏi câu trả lời chi tiết):
  • Câu khẳng định: [Chủ ngữ] + [Động từ] + [Phần còn lại của câu]
  • Câu nghi vấn: Wh-Word + [Động từ] + [Chủ ngữ] + [Phần còn lại của câu]?
 • Ví dụ:
  • Câu khẳng định: They went to the park.
  • Câu nghi vấn: Where did they go?

Lưu ý rằng có một số trường hợp đặc biệt khi tạo câu nghi vấn, chẳng hạn như câu hỏi với động từ “to be” (am, is, are, was, were) hay câu hỏi với động từ khuyết thiếu (modal verbs) như “can”, “should”, “would”,… Trong những trường hợp này, công thức sẽ có sự khác biệt nhỏ. Đặc biệt, câu hỏi trong tiếng Anh thường có sự chuyển đổi vị trí giữa động từ và chủ ngữ, hoặc có sự thêm vào các từ hỏi như “what”, “where”, “when”, “how”, “who”, “why” để chỉ mục đích câu hỏi.

Công thức câu nghi vấn trong tiếng Anh là gì ?

2. Câu nghi vấn dùng trong những trường hợp nào ?

Câu nghi vấn được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau khi chúng ta muốn đặt một câu hỏi hoặc yêu cầu thông tin. Dưới đây là một số trường hợp phổ biến mà chúng ta sử dụng câu nghi vấn:

 • Đặt câu hỏi về thông tin chung:
  • What is your name? (Bạn tên là gì?)
  • Where do you live? (Bạn sống ở đâu?)
  • How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)
 • Yêu cầu thông tin chi tiết:
  • Where did you go on vacation? (Bạn đi nghỉ ở đâu?)
  • How did you solve the problem? (Bạn đã giải quyết vấn đề như thế nào?)
  • When is the meeting? (Cuộc họp diễn ra khi nào?)
 • Yêu cầu ý kiến hoặc suy nghĩ:
  • What do you think about this idea? (Bạn nghĩ gì về ý kiến này?)
  • Do you like the movie? (Bạn có thích bộ phim này không?)
  • How do you feel about the new policy? (Bạn cảm thấy thế nào về chính sách mới?)
 • Yêu cầu cho phép hoặc xin phép:
  • Can I borrow your pen? (Tôi có thể mượn bút của bạn được không?)
  • May I use your restroom? (Tôi có thể sử dụng nhà vệ sinh của bạn được không?)
  • Would you mind if I open the window? (Bạn có phiền nếu tôi mở cửa sổ không?)
 • Yêu cầu giúp đỡ hoặc sự hỗ trợ:
  • Could you please help me carry this box? (Bạn có thể giúp tôi mang hộp này được không?)
  • Can you give me a hand with this project? (Bạn có thể giúp tôi với dự án này không?)
  • Would you be able to assist me in finding a hotel? (Bạn có thể giúp tôi tìm khách sạn không?)

Câu nghi vấn là một công cụ quan trọng trong giao tiếp để tương tác và thu thập thông tin. Chúng giúp chúng ta thiết lập một cuộc trò chuyện, tạo ra sự tương tác và truyền đạt ý kiến, ý nghĩa một cách hiệu quả.

Câu nghi vấn dùng trong những trường hợp nào

3. Bất quy tắc trong công thức câu nghi vấn

Trong tiếng Anh, có một số bất quy tắc về cấu trúc câu nghi vấn mà không tuân theo quy tắc chung “Inversion” (đảo ngữ). Dưới đây là một số bất quy tắc phổ biến khi dùng công thức câu nghi vấn:

 • Câu hỏi với động từ “to be”: Thay vì sử dụng đảo ngữ (inversion), câu hỏi với động từ “to be” thường được tạo bằng cách đặt từ “is/are/am” hoặc “was/were” trước chủ ngữ.
 • Ví dụ:
  • Is she a doctor? (Cô ấy là bác sĩ?)
  • Were they at the party? (Họ có ở buổi tiệc không?)
 • Câu hỏi với động từ trợ từ “do”: Trong câu hỏi với các động từ thường khác (không phải “to be”), cấu trúc thường sử dụng đảo ngữ (inversion) với động từ trợ từ “do” (do/does/did).
 • Ví dụ:
  • Do you like coffee? (Bạn có thích cà phê không?)
  • Did he go to the party? (Anh ấy đã đi dự buổi tiệc chưa?)
 • Câu hỏi với từ “have” (có) và “had”: Khi sử dụng “have/has/had” để diễn tả sở hữu hoặc thời gian, ta thêm từ “do” vào câu hỏi.
 • Ví dụ:
  • Do you have a car? (Bạn có xe hơi không?)
  • Did you have breakfast this morning? (Bạn đã ăn sáng sáng nay chưa?)
 • Câu hỏi với từ chỉ hướng: Trong câu hỏi với từ chỉ hướng như “where” (ở đâu), “how” (như thế nào), “why” (tại sao), ta không sử dụng đảo ngữ (inversion).
 • Ví dụ:
  • Where is the library? (Thư viện ở đâu?)
  • How did you solve the problem? (Bạn đã giải quyết vấn đề như thế nào?)
  • Why are you late? (Tại sao bạn đến muộn?)

Những bất quy tắc này chỉ là một số trường hợp đặc biệt và không tuân theo quy tắc chung của câu nghi vấn. Việc học và hiểu được cấu trúc câu hỏi phù hợp trong từng trường hợp cụ thể là quan trọng để sử dụng câu nghi vấn một cách chính xác và tự nhiên trong tiếng Anh.

Trên đây là một số khía cạnh cơ bản về công thức câu nghi vấn. Tuy chúng chỉ là những ví dụ đơn giản, nhưng chúng có thể giúp bạn xây dựng nền tảng vững chắc về việc tạo ra câu nghi vấn chính xác. Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào khác, xin vui lòng liên hệ với Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa qua HOTLINE 1900 2276 để biết thêm thông tin chi tiết.

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline