Trong viết văn, liên từ là một khía cạnh quan trọng để tạo sự liên kết giữa các câu và đoạn văn, làm cho văn bản trở nên mạch lạc và hấp dẫn hơn đối với độc giả. Sử dụng liên từ đúng cách không chỉ giúp cải thiện cấu trúc văn bản mà còn làm cho nội dung trở nên sống động và thú vị. Hôm nay, Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa sẽ cùng khám phá công thức although một trong những liên từ quan trọng trong tiếng Anh, để làm cho viết văn trở nên mạch lạc và hấp dẫn hơn.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Định nghĩa although trong tiếng anh là gì?

Từ although trong tiếng Anh là một liên từ (conjunction) được sử dụng để đưa ra một sự tương phản hoặc điều kiện phụ thuộc giữa hai câu hoặc mệnh đề. Nó thường được dùng để kết nối hai ý hoặc hai sự việc mà có sự tương phản, và nó giúp diễn đạt rằng mặc dù có điều gì đó xảy ra hoặc tồn tại trong mệnh đề đầu tiên, thì mệnh đề thứ hai sẽ mô tả một sự thật khác hoặc tình huống ngược lại.

Ví dụ:

 • Although it was raining, he went for a run. (Mặc dù trời đang mưa, anh ấy đã đi chạy.)
 • She studied hard, although she wasn’t confident about the exam. (Cô ấy học hành chăm chỉ, mặc dù cô ấy không tự tin về bài kiểm tra.)

Although thường được sử dụng để giới thiệu sự tương phản hoặc điều kiện phụ thuộc giữa hai phần của câu hoặc hai mệnh đề.

Định nghĩa although trong tiếng anh là gì?

2. Công thức although cơ bản

Công thức cơ bản của although là:

 • Although + S + V, S + V
 • S + V although S + V

Ví dụ:

Although the play was gripping, Jack still slept from start to finish. (Mặc dù vở kịch hấp dẫn nhưng Jack vẫn ngủ từ đầu đến cuối).

Trong đó:

 • S là chủ ngữ
 • V là động từ
Công thức although cơ bản

3. Cách để phân biệt although

Cách phân biệt giữa although, though, và even though là khá dễ dàng, vì chúng có cùng ý nghĩa và cách sử dụng tương tự. Dưới đây là cách phân biệt chúng:

Although: Đây là từ although trong trường hợp thông thường. Nó được sử dụng để kết nối hai mệnh đề và thường xuất hiện ở giữa mệnh đề chính và mệnh đề phụ. Ví dụ:

 • Although it’s raining, we’ll go for a walk.
 • She worked hard although she was tired.

Though: Though là một biến thể ngắn gọn của although. Chúng ta có thể sử dụng though trong cùng những trường hợp như although, nhưng nó thường xuất hiện ở cuối mệnh đề hoặc câu. Ví dụ:

 • We’ll go for a walk, though it’s raining.
 • She was tired, though she worked hard.

Even though: Even though được sử dụng để nhấn mạnh điều tương phản hoặc điều kiện phụ thuộc một cách mạnh mẽ hơn. Nó cũng xuất hiện giữa mệnh đề chính và mệnh đề phụ. Ví dụ:

 • Even though it’s raining heavily, we’ll go for a walk.
 • Even though she was tired, she worked hard.

Nhớ rằng cách sử dụng của although, though, và even though phụ thuộc vào ngữ cảnh và ý nghĩa mà bạn muốn truyền đạt. Tất cả đều được sử dụng để biểu thị sự tương phản hoặc điều kiện phụ thuộc giữa hai sự việc hoặc mệnh đề.

4. Trường hợp đặc biệt của although

Mặc dù although thường được sử dụng để biểu thị sự tương phản hoặc điều kiện phụ thuộc giữa hai mệnh đề, có một trường hợp đặc biệt cần chú ý: sử dụng although với even if.

Khi bạn sử dụng although với even if, bạn đang tạo ra một sự tương phản mạnh mẽ để diễn đạt rằng một điều gì đó xảy ra bất kể có điều gì xảy ra. Nó thường xuất hiện trong ngữ cảnh khi bạn muốn nhấn mạnh sự quyết tâm hoặc sự không thay đổi của một tình huống dù có thay đổi khác. Ví dụ:

 • Although it’s expensive, I’ll buy it. (Mặc dù nó đắt, tôi vẫn sẽ mua nó.)
 • Although it’s raining heavily, he’ll go for a run. (Mặc dù trời đang mưa rất to, anh ấy vẫn sẽ đi chạy.)

Trong các ví dụ trên, although được sử dụng để thể hiện quyết tâm hoặc sự không thay đổi của hành động, bất kể điều kiện khó khăn hoặc tình huống bất lợi có xảy ra.

5. Các dạng bài tập cơ bản của although

Dạng bài tập sau đây giúp bạn làm quen với việc sử dụng “although” trong các câu:

Hoàn thành câu với “although”:

She was tired, ________ she finished the project on time.

________ it was raining, they went for a picnic.

He’s a vegetarian, ________ he occasionally eats fish.

So sánh “although” với các liên từ khác:

So sánh “although” với các liên từ khác như “but,” “however,” và “while” để diễn đạt sự tương phản trong các câu sau:

 • She studied hard. She didn’t pass the exam.
 • He wanted to go out. He had a lot of work to do.

(Ví dụ đáp án: She studied hard, but she didn’t pass the exam. He wanted to go out, however, he had a lot of work to do.)

Sử dụng “although” trong câu phức hợp:

Tạo các câu phức hợp bằng cách sử dụng “although” để kết hợp hai câu với nhau:

 • She was tired. She went to the party.
 • He was busy. He helped us with the project.

Hoàn thiện đoạn văn sử dụng “although”:

Đoạn văn sau đây có một số câu bị thiếu “although.” Hãy hoàn thành đoạn văn bằng cách thêm “although” vào các câu thích hợp:

“I wanted to go for a walk. The weather was chilly. I took my jacket. The wind was b. I enjoyed the fresh air.”

(Ví dụ đáp án: “I wanted to go for a walk, although the weather was chilly. I took my jacket, although the wind was b. I enjoyed the fresh air.”)

Vậy là chúng ta đã hoàn thành việc tìm hiểu công thức although cũng như một loạt các liên từ khác để diễn đạt sự tương phản. Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa mong bạn đọc đã nắm vững kiến thức này và sẽ có thể áp dụng chúng một cách thuận lợi. Chúc bạn thành công trong việc học và sử dụng kiến thức này!

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline