Trong lĩnh vực vật lý, khái niệm cơ năng đề cập đến tổng hợp của năng lượng động và năng lượng tiềm năng của một vật thể. Nó thể hiện sự kết hợp giữa khả năng chuyển động và vị trí của vật thể. Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa sẽ trình bày chi tiết hơn về khái niệm công năng là gì trong vật lý, cách nó hoạt động và tầm quan trọng của nó trong ngữ cảnh vật lý.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Công năng là gì trong vật lý?

Công năng là gì trong vật lý? Trong vật lý, công năng là một khái niệm liên quan đến việc sử dụng hoặc chuyển đổi năng lượng trong một hệ thống vật lý. Công năng đo lường khả năng của hệ thống hoặc thiết bị trong việc thực hiện công việc hoặc thực hiện một quá trình cụ thể. Công năng thường được biểu thị bằng đơn vị joule (J) trong hệ SI.

Công năng có thể có nhiều dạng khác nhau, và dựa vào ngữ cảnh, nó có thể ám chỉ nhiều ý nghĩa khác nhau:

 • Công năng cơ học: Liên quan đến việc sử dụng lực để thực hiện công việc hoặc chuyển động một vật thể. Ví dụ, khi bạn nâng một vật nặng từ mặt đất lên trên, bạn thực hiện công năng cơ học để nâng vật đó.
 • Công năng nhiệt: Liên quan đến việc sử dụng nhiệt độ để thực hiện công việc hoặc chuyển đổi nhiệt độ từ một hệ thống này sang hệ thống khác. Ví dụ, máy nhiệt lạnh thực hiện công năng nhiệt để làm lạnh không khí.
 • Công năng điện: Liên quan đến việc sử dụng dòng điện để thực hiện công việc hoặc chuyển đổi năng lượng điện thành công việc khác. Ví dụ, máy phát điện chuyển đổi năng lượng cơ học thành năng lượng điện.
 • Công năng hóa học: Liên quan đến việc sử dụng phản ứng hóa học để thực hiện công việc hoặc chuyển đổi chất liệu từ dạng này sang dạng khác. Ví dụ, khi nhiên liệu đốt trong ô tô reaksi với khí oxi để sản xuất nhiệt độ và chuyển động, đó là một ví dụ về công năng hóa học.

Khái niệm công năng là một khía cạnh quan trọng trong vật lý, vì nó liên quan trực tiếp đến việc mô tả và hiểu về các quá trình chuyển đổi và tương tác của năng lượng trong tự nhiên và trong các thiết bị công nghệ.

công năng là gì trong vật lý

2. Công thức tính công năng là gì trong vật lý? 

Công thức tính công năng là gì trong vật lý? Công thức tính công năng trong vật lý phụ thuộc vào loại công năng bạn đang xem xét, bao gồm công năng cơ học, nhiệt, điện, hoặc hóa học. Dưới đây là công thức cho một số loại công năng thường gặp:

2.1. Công năng cơ học (công năng của lực):

Công năng cơ học (W_mech) được tính bằng công thức sau:

 • W_mech = Lực (F) x Độ dời (d) x cos(θ)

Trong đó:

 • W_mech là công năng cơ học, được đo bằng đơn vị joule (J).
 • F là lực tác động lên vật thể, đo bằng đơn vị newton (N).
 • d là khoảng cách vật thể di chuyển trong hướng của lực, đo bằng đơn vị mét (m).
 • θ (theta) là góc giữa hướng của lực và hướng của độ dời, được đo bằng radian.

2.2. Công năng nhiệt (công năng của nhiệt độ):

Công năng nhiệt (W_heat) được tính bằng công thức sau:

 • W_heat = n x C x ΔT

Trong đó:

 • W_heat là công năng nhiệt, được đo bằng đơn vị joule (J).
 • n là lượng nhiệt (đo bằng đơn vị mol).
 • C là nhiệt dung riêng (đo bằng đơn vị J/(mol·K)).
 • ΔT là sự thay đổi nhiệt độ (đo bằng đơn vị Kelvin, K).

2.3. Công năng điện (công năng của điện năng):

Công năng điện (W_electric) được tính bằng công thức sau:

 • W_electric = Q x V

Trong đó:

 • W_electric là công năng điện, được đo bằng đơn vị joule (J).
 • Q là điện lượng (đo bằng đơn vị coulomb, C).
 • V là điện áp (đo bằng đơn vị volt, V).

2.4. Công năng hóa học (công năng của phản ứng hóa học):

Công năng hóa học (W_chemical) được tính bằng công thức sau:

 • W_chemical = n x ΔH

Trong đó:

 • W_chemical là công năng hóa học, được đo bằng đơn vị joule (J).
 • n là số mol của chất tham gia phản ứng.
 • ΔH là enthalpy thay đổi trong phản ứng (đo bằng đơn vị J/mol).
Công thức tính công năng là gì trong vật lý

3. Một số bài tập có lời giải của công năng 

Bài tập 1:

Một người nâng một hòn đá có khối lượng 10 kg từ mặt đất lên cao 2 m và đặt nó lên một tường. Tính công năng cần thiết để thực hiện việc này.

Lời giải 1:

Để tính công năng cần thiết, sử dụng công thức công năng cơ học:

 • W_mech = F x d

Trong đó:

 • F là trọng lực, F = m x g, với m là khối lượng (10 kg) và g là gia tốc trọng trường (g ≈ 9.81 m/s²).
 • d là độ dời (2 m).
 • W_mech = (10 kg x 9.81 m/s²) x 2 m = 196.2 J (joule)

Vậy công năng cần thiết để nâng hòn đá lên là 196.2 joule.

Bài tập 2:

Một hộp có khối lượng 5 kg được đẩy dọc một sàn nhẵn với lực F = 10 N. Hộp di chuyển một đoạn đường 8 m. Tính công năng thực hiện bởi lực đẩy.

Lời giải 2:

Sử dụng công thức công năng cơ học:

 • W_mech = F x d x cos(θ)

Trong trường hợp này:

 • F là lực đẩy (10 N).
 • d là độ dời (8 m).
 • θ (theta) là góc giữa hướng của lực đẩy và hướng của độ dời, trong trường hợp này, θ = 0 độ vì lực đẩy và độ dời cùng hướng.
 • W_mech = 10 N x 8 m x cos(0°) = 80 J (joule)

Vậy công năng thực hiện bởi lực đẩy là 80 joule.

Bài tập 3:

Một máy phát điện sản xuất điện áp là 220 V và cung cấp dòng điện 10 A trong suốt 1 giờ. Tính công năng điện mà máy phát điện đã sản xuất trong thời gian đó.

Lời giải 3:

Sử dụng công thức công năng điện:

 • W_electric = Q x V x t

Trong đó:

 • Q là điện lượng (Q = I x t, với I là dòng điện 10 A và t là thời gian 1 giờ = 3600 s).
 • V là điện áp (220 V).
 • W_electric = (10 A x 3600 s) x 220 V = 7,920,000 J = 7.92 x 10^6 J (joule)

Vậy công năng điện đã sản xuất là 7.92 x 10^6 joule.

Có thể nói kiến thức về công năng là gì trong vật lý và các định luật liên quan đến nó là một phần quan trọng và bản chất trong học vật lý. Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa hy vọng rằng việc chia sẻ kiến thức cơ năng trong bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thêm thông tin cần thiết và hữu ích để hỗ trợ quá trình học tập. Gọi ngay đến HOTLINE 1900 2276 nếu còn thắc mắc. 

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline