Vốn được xem là tiền đề của hoạt động thực hiện kinh doanh trong nền kinh tế hàng hóa – tiền tệ hiện nay. Trước khi tiến hành bước vào hoạt động kinh doanh, tất cả mỗi doanh nghiệp nhất thiết đều cần phải có một lượng vốn kinh doanh nhất định cho mình. Vậy bạn có hiểu rõ về vốn cũng như có bao nhiêu loại vốn hay chưa? Để biết rõ vấn đề này thì cùng tìm hiểu với Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Vốn kinh doanh là gì?

Để biết có bao nhiêu loại vốn thì ta cần biết vốn kinh doanh của doanh nghiệp hoàn toàn có thể được hiểu như là khối lượng của các loại giá trị được tạo lập và tiến hành đưa vào kinh doanh nhằm mục đích có thể sinh lợi. Theo đó, có thể hiểu vốn kinh doanh là tài sản, cũng như phương tiện và các yếu tố vật chất khác mà một doanh nghiệp nhất thiết phải có để tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh của mình.

Có thể thấy rằng, vì các loại vốn nói chung luôn được xem là tiền đề của hoạt động kinh doanh trong toàn bộ nền kinh tế hàng hóa – tiền tệ, nên từ đó mà vốn kinh doanh có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hoạt động kinh doanh.

Có bao nhiêu loại vốn

2. Các loại vốn kinh doanh

Có bao nhiêu loại vốn? Tùy thuộc vào từng cách tiếp cận, cũng như các góc độ đánh giá mà chúng ta cũng sẽ có những cách thực hiện việc phân loại vốn kinh doanh khác nhau. Việc thực hiện phân chia này sẽ có thể giúp các chủ sở hữu hiểu rõ hơn về toàn bộ các bản chất của vốn kinh doanh, cũng như tất cả các nguồn hình thách khác nhau của các loại vốn kinh doanh. Dưới đây là 6 loại vốn kinh doanh được nhiều doanh nghiệp tiến hành áp dụng hiện nay, cụ thể:

Thứ nhất, dựa trên tất cả các đặc điểm luân chuyển của vốn kinh doanh, nó sẽ được chia thành hai loại là:

  • Vốn cố định: Đây chính là một phận quan trọng của vốn đầu tư nói riêng, cũng như của vốn kinh doanh nói chung, nó sẽ được biểu hiện bằng tiền của một số tài sản cố định và sau đó sẽ tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất. Vốn cố định được xem là phần đầu tư ứng trước để có thể hình thành nên tài sản cố định. 
  • Vốn lưu động: Đây chính là số vốn tiền tệ ứng trước để có thể hình thành các tài sản lưu động sản xuất, cùng với tài sản lưu động lưu thông cũng như một phần để trả tiền công cho toàn bộ người lao động. Hay chúng ta nói cách khác, vốn lưu động được xem là biểu hiện bằng tiền của tất cả các tài sản lưu thông và nó cũng chính là phần tham gia hoàn toàn vào tất cả các quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Một điều chúng ta cũng cần lưu ý nữa là vốn lưu động thì nó sẽ tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp hoàn toàn khác nhau.

Thứ hai, biết được có bao nhiêu loại vốn thì cụ thể khi dựa trên nguồn hình thành, vốn kinh doanh cũng sẽ được chia thành hai loại cụ thể là vốn chủ sở hữu và vốn nợ phải trả:

  • Vốn chủ sở hữu: Đây chính là số vốn thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp, và sẽ có đầy đủ tất cả các quyền chiếm hữu, thực hiện chi phối và định đoạt đối với toàn bộ số vốn kinh doanh. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp hiện nay thì nó sẽ gồm vốn điều lệ do tất cả các chủ sở hữu đầu tư, vốn bổ sung có được từ lợi nhuận và tất cả các quỹ của doanh nghiệp hay có thể vốn tài trợ của Nhà nước (nếu có).
  • Vốn nợ phải trả: Loại này là phần vốn do doanh nghiệp có thể huy động dưới nhiều hình thức hoàn toàn khác nhau như vay nợ, thực hiện liên doanh liên kết, đi thuê, … có thể hình thành lên. Tuy nhiên, khi chúng ta sử dụng số vốn này, doanh nghiệp cũng phải cần xem xét giữa sự phụ thuộc vào nguồn vốn vay cùng với các chi phí sử dụng vốn. 

Thứ ba, dựa trên thời gian thực hiện huy động vốn, vốn kinh doanh được tiến hành chia thành hai loại đó chính là nguồn vốn thường xuyên và nguồn vốn tạm thời của doanh nghiệp:

  • Nguồn vốn thường xuyên: Đây sẽ là nguồn vốn có tính chất lâu dài cũng như ổn định mà doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng, nguồn này thì nó sẽ được dùng cho việc hình thành đối với các tài sản lưu động thường xuyên cũng như rất cần thiết cho doanh nghiệp. Nguồn vốn thường xuyên thì nó cũng sẽ bao gồm nguồn vốn riêng cùng với các khoản vay dài hạn.
  • Nguồn vốn tạm thời: Hiểu được có bao nhiêu loại vốn thì đây sẽ là các nguồn vốn có tính chất ngắn hạn mà tất cả các doanh nghiệp sử dụng để đáp ứng nhu cầu tạm thời hay các vấn đề bất thường phát sinh trong toàn bộ quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
Có bao nhiêu loại vốn hiện nay

Chúng ta có thể thấy vốn là một yếu tố vô cùng quan trọng của tất cả mọi doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh của mình. Chính vì vậy cho nên chúng ta cần hiểu rõ có bao nhiêu loại vốn thông qua các thông tin của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa chia sẻ, nếu bạn cần chúng tôi hỗ trợ thêm thì gọi HOTLINE 1900 2276.

🍀🍀 Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ hữu ích cần cho việc sửa chữa tủ lạnh của mình tại Limosa vui lòng tham khảo tại đây :

👉 Sửa tủ lạnh

👉 Dịch vụ vệ sinh tủ lạnh

👉 Bơm ga tủ lạnh

👉 Thay lốc tủ lạnh

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline