Vi phạm pháp luật có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác. Vậy, có bao nhiêu loại vi phạm pháp luật? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần hiểu rõ về các tiêu chí phân loại vi phạm pháp luật.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Dấu hiệu của vi phạm pháp luật

Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

 • Hành vi trái pháp luật là hành vi không phù hợp với quy định của pháp luật. Hành vi trái pháp luật có thể được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, như hành động, không hành động, hành vi tích cực, hành vi tiêu cực,…
 • Có lỗi là trạng thái tâm lý của chủ thể khi thực hiện hành vi trái pháp luật. Lỗi có thể là cố ý hoặc vô ý.
 • Chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý là người có đủ khả năng chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi của mình. Năng lực trách nhiệm pháp lý của cá nhân được xác định căn cứ vào độ tuổi, năng lực nhận thức và điều khiển hành vi.
 • Hành vi xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là hành vi gây tổn hại hoặc đe dọa gây tổn hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật quy định. Các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ bao gồm các quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội,… Vậy, có bao nhiêu loại vi phạm pháp luật? 
Dấu hiệu của vi phạm pháp luật

2. Có bao nhiêu loại vi phạm pháp luật?

Có bao nhiêu loại vi phạm pháp luật? Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội, vi phạm pháp luật được chia thành bốn loại:

 • Vi phạm hình sự là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân, xâm phạm những quy tắc của cộng đồng xã hội hoặc đạo đức xã hội.
 • Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi của cá nhân, tổ chức vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm, do cá nhân, tổ chức thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý.
 • Vi phạm dân sự là hành vi trái pháp luật, xâm phạm các quan hệ dân sự, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 • Vi phạm kỷ luật là hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, xâm phạm kỷ luật, kỷ cương công vụ, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trong đó, vi phạm hình sự là loại vi phạm pháp luật có tính chất nguy hiểm nhất cho xã hội, gây ra hậu quả nghiêm trọng, xâm phạm các quan hệ quan trọng nhất của xã hội. Vi phạm hành chính là loại vi phạm pháp luật phổ biến nhất, gây ra hậu quả không nghiêm trọng bằng vi phạm hình sự, xâm phạm các quan hệ quản lý nhà nước. 

Vi phạm dân sự là loại vi phạm pháp luật gây ra hậu quả về tài sản, xâm phạm các quan hệ dân sự. Vi phạm kỷ luật là loại vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, gây ra hậu quả về mặt kỷ luật, kỷ cương công vụ.

Mỗi loại vi phạm pháp luật đều có những đặc điểm riêng, được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật tương ứng. Trách nhiệm pháp lý đối với từng loại vi phạm pháp luật cũng khác nhau, được quy định trong các văn bản pháp luật về hình sự, hành chính, dân sự, kỷ luật.

có bao nhiêu loại vi phạm pháp luật

3. Trách nhiệm pháp lý của người vi phạm pháp luật 

Trách nhiệm pháp lý của người vi phạm pháp luật là hậu quả pháp lý bất lợi mà chủ thể vi phạm pháp luật phải gánh chịu thể hiện qua việc họ phải gánh chịu những biện pháp cưỡng chế nhà nước đã được quy định trong phần chế tài của các quy phạm pháp luật vì sự vi phạm pháp luật của họ.

Trách nhiệm pháp lý của người vi phạm pháp luật có các đặc điểm sau:

 • Là hậu quả pháp lý, tức là những hậu quả phát sinh từ việc vi phạm pháp luật và được pháp luật quy định.
 • Bất lợi, tức là những hậu quả gây thiệt hại hoặc hạn chế quyền, lợi ích của chủ thể vi phạm pháp luật.
 • Do Nhà nước áp dụng, tức là những hậu quả được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng đối với chủ thể vi phạm pháp luật.
 • Thể hiện qua việc chủ thể vi phạm pháp luật phải gánh chịu những biện pháp cưỡng chế nhà nước, tức là những biện pháp có tính chất bắt buộc, được thực hiện bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhằm buộc chủ thể vi phạm pháp luật phải thực hiện những nghĩa vụ mà họ phải gánh chịu do hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Chủ thể vi phạm pháp luật là cá nhân, tổ chức có năng lực trách nhiệm pháp lý và có hành vi vi phạm pháp luật.

Chế tài pháp luật là các biện pháp cưỡng chế nhà nước được áp dụng đối với chủ thể vi phạm pháp luật nhằm buộc họ phải gánh chịu những hậu quả bất lợi do hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Mỗi loại vi phạm pháp luật đều có những đặc điểm và chế tài riêng. Việc phân loại vi phạm pháp luật có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định trách nhiệm pháp lý của người vi phạm, bảo vệ pháp luật và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác. Nếu còn thắc mắc có bao nhiêu loại vi phạm pháp luật, hãy liên hệ HOTLINE 1900 2276 của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

🍀🍀 Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ hữu ích cần cho việc sửa chữa đồ điện gia dụng của mình tại Limosa vui lòng tham khảo tại đây :

👉 Sửa quạt điện

👉 Sửa quạt hơi nước

👉 Sửa quạt phun sương

👉 Sửa bình nóng lạnh

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline