Văn bản quy phạm pháp luật được xem là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, cũng như nó sẽ được ban hành theo đúng thẩm quyền, cùng với các hình thức, trình tự, cũng như thủ tục quy định pháp luật hiện hành. Từ đó thì ta sẽ thấy tầm quan trọng của các loại văn bản quy phạm pháp luật. Để biết được cụ thể có bao nhiêu loại văn bản pháp luật thì cùng tìm hiểu với Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Văn bản pháp luật là gì

Để biết được có bao nhiêu loại văn bản pháp luật thì chúng ta cần biết có rất nhiều quan điểm hiện nay đưa ra về khái niệm văn bản pháp luật, tuy nhiên chúng ta có thể định nghĩa văn bản pháp luật cụ thể như sau: Văn bản pháp luật (VBPL) hiện nay sẽ do những chủ thể có thẩm quyền thực hiện ban hành theo trình tự, thủ tục cũng như hình thức theo pháp luật quy định, đồng thời nó có nội dung là quy định của nhà nước, mang tính bắt buộc cũng như nó được đảm bảo bằng quyền lực của nhà nước.

Có bao nhiêu loại văn bản pháp luật

2. Đặc điểm của văn bản pháp luật

  • Văn bản pháp luật được ban hành theo trình tự, thủ tục nhất định

Để biết có bao nhiêu loại văn bản pháp luật thì chúng ta cũng cần biết chúng được ban hành theo thủ tục, cùng với trình tự theo quy định của pháp luật như một số Luật ban hành đối với các văn bản quy phạm pháp luật, cùng với Luật khiếu nại, tố cáo,…Với mỗi loại cụ thể thì chúng sẽ có các quy định về thủ tục riêng nhưng có thể nhìn chung đều bao gồm tất cả những hoạt động mang tính chuyên môn, cùng với nghiệp vụ có vai trò thực hiện trợ giúp cho người soạn thảo, cũng như sẽ tạo cơ chế trong việc phối hợp, thực hiện kiểm tra giám sát của tất cả những cơ quan có thẩm quyền đối với tất cả các việc ban hành VBPL.

  • Văn bản pháp luật chứa đựng ý chí của chủ thể

Nội dung của VBPL hiện nay nó chứa đựng ý chí của tất cả chủ thể ban hành. Ý chí cũng sẽ được biểu hiện qua hai hình thức cụ thể đó là qua các quy phạm pháp luật thì nó sẽ bao gồm cấm, cho phép, cũng như bắt buộc.

  • Văn bản pháp luật mang tính bắt buộc và được nhà nước đảm bảo thực hiện

Nhà nước có thể thực hiện áp dụng nhiều biện pháp hoàn toàn khác nhau như: tuyên truyền, giáo dục hoặc cưỡng chế. Nếu đối với các tổ chức, cá nhân chúng ta có liên quan không thực hiện hoặc có thể là thực hiện không đúng đối với các nội dung của văn bản pháp luật thì chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý của mình trước nhà nước.

Có bao nhiêu loại văn bản pháp luật hiện nay

3. Phân loại văn bản pháp luật

Có bao nhiêu loại văn bản pháp luật? Văn bản pháp luật hiện nay sẽ bao gồm ba nhóm văn bản cụ thể là văn bản quy phạm pháp luật, cùng với văn bản áp dụng pháp luật cũng như văn bản hành chính. Mỗi nhóm văn bản khác nhau trong hệ thống VBPL hiện nay nó còn có một số nét đặc thù về một số nội dung, tính chất cũng như vai trò trong quản lý nhà nước.

  • Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật được xem là văn bản có chứa tất cả các quy phạm pháp luật, được thực hiện ban hành theo đúng thẩm quyền, cùng với các hình thức, trình tự, thủ tục vốn được quy định trong Luật ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật 2015.

Văn bản quy phạm pháp luật hiện nay có chứa đựng các quy phạm pháp luật được thực hiện áp dụng nhiều lần trong thực tiễn, nó cũng chính là cơ sở để ban hành ra tất cả các văn bản áp dụng pháp luật cùng với văn bản hành chính.

Ví dụ: Hiến pháp, Luật, Bộ luật,…

  • Văn bản áp dụng pháp luật

Đối với văn bản áp dụng pháp luật sẽ chính là văn bản do những chủ thể có thẩm quyền thực hiện ban hành theo trình tự, cũng như các thủ tục quy định, có chứa đựng tất cả những mệnh lệnh cá biệt, chúng được áp dụng một lần trong một trường hợp cụ thể nhất định. 

Khác với các loại văn bản quy phạm pháp luật, đối với văn bản áp dụng pháp luật thì nó cũng chỉ chứa đựng quy tắc xử sự cụ thể, có thể áp dụng cho một chủ thể xác định cũng như được ban hành trên cơ sở của các văn bản quy phạm pháp luật.

Ví dụ: Quyết định thực hiện bổ nhiệm, quyết định khen thưởng,…

  • Văn bản hành chính

Biết được có bao nhiêu loại văn bản pháp luật thì với văn bản hành chính là những văn bản được thực hiện ban hành nhằm triển khai thực hiện đối với các văn bản pháp luật của cấp trên đối với toàn bộ các cấp dưới trong lĩnh vực thực hiện quản lý hành chính nhà nước. 

Ví dụ: Quyết định về thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với tất cả hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ…

Có thể thấy các loại văn bản pháp luật được ban hành sẽ có nhiều loại khác nhau nên chúng ta cần lưu ý. Hy vọng với bài viết của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa bạn sẽ biết được cụ thể có bao nhiêu loại văn bản pháp luật, nếu bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề thắc mắc nào khác thì liên hệ ngay qua HOTLINE 1900 2276.

🍀🍀 Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ hữu ích cần cho việc sửa chữa tủ lạnh của mình tại Limosa vui lòng tham khảo tại đây :

👉 Sửa tủ lạnh

👉 Dịch vụ vệ sinh tủ lạnh

👉 Bơm ga tủ lạnh

👉 Thay lốc tủ lạnh

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline