Research Design, hay Thiết kế nghiên cứu, đóng một vai trò quan trọng và quyết định đối với mọi cuộc nghiên cứu khoa học. Vậy Research Design là gì? Có bao nhiêu loại Research Design? Hãy cùng Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Research Design là gì?

 • Research Design, hay còn được biết đến với thuật ngữ Tiếng Việt là “Thiết kế nghiên cứu,” là một khía cạnh quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh, đề cập đến phác thảo chi tiết về cách thức triển khai một cuộc điều tra. Research Design bao gồm kế hoạch toàn diện về cách thu thập dữ liệu, các công cụ được sử dụng, phương pháp thực hiện các công cụ này và cách phân tích dữ liệu thu thập được.
 • Thiết kế nghiên cứu không chỉ là một kế hoạch đơn thuần mà còn là một chiến lược tổng thể cho việc thực hiện nghiên cứu, đặt ra những quyết định quan trọng về các phương pháp nghiên cứu và quy trình thu thập cũng như phân tích dữ liệu. Thiết kế nghiên cứu đóng vai trò quyết định tính hợp lệ và độ tin cậy của kết quả nghiên cứu.
 • Một thiết kế nghiên cứu điển hình không chỉ định rõ cách thức thu thập dữ liệu mà còn xác định cụ thể những công cụ và phương tiện sẽ được sử dụng trong quá trình nghiên cứu, giúp đảm bảo sự nhất quán và đồng nhất trong quá trình thực hiện.
Research Design là gì

2. Có bao nhiêu loại Research Design?

Dưới đây là những thông tin giúp bạn giải đáp thắc mắc 

 • Thiết kế thử nghiệm: Thiết kế này liên quan đến việc thao tác với một hoặc nhiều biến số và quan sát tác động lên một biến số khác, thường được ứng dụng trong khoa học tự nhiên và xã hội, thiết kế thí nghiệm được sử dụng để kiểm tra giả thuyết và lý thuyết. Bằng cách này, nghiên cứu có thể thực hiện các thử nghiệm thực tế để xác định mối quan hệ giữa các biến.
 • Thiết kế gần như thử nghiệm: Tương tự như thiết kế thử nghiệm, nhưng loại thiết kế này không liên quan đến việc thao túng các biến. Thay vào đó, nó dựa trên sự khác biệt xảy ra tự nhiên giữa các nhóm. Mục tiêu là quan sát và phân tích những thay đổi tự nhiên, không can thiệp từ phía nghiên cứu.
 • Thiết kế khảo sát: Nghiên cứu khảo sát tập trung vào việc thu thập dữ liệu từ một mẫu các cá nhân thông qua các phương pháp như bảng câu hỏi hoặc phỏng vấn. Điều này giúp hiểu rõ quan điểm và trạng thái của cá nhân trong một khoảng thời gian cụ thể và thường được sử dụng để mô tả đặc điểm dân số.
 • Thiết kế nghiên cứu trường hợp: Thiết kế này liên quan đến việc nghiên cứu sâu rộng một trường hợp hoặc một số ít trường hợp để hiểu rõ các hiện tượng phức tạp. Nghiên cứu trường hợp thường được áp dụng trong lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi, nơi nghiên cứu tập trung vào sự đa dạng và độ chi tiết của từng trường hợp.
 • Thiết kế theo chiều dọc: Nghiên cứu theo chiều dọc thu thập dữ liệu từ cùng một nhóm cá nhân trong khoảng thời gian dài, cho phép quan sát thay đổi của các biến số theo thời gian. Việc xem xét cẩn thận thiết kế nghiên cứu là quan trọng để đảm bảo tính hợp lệ và độ tin cậy của kết quả nghiên cứu.
Có bao nhiêu loại Research Design

3. Vai trò của Research Design

 • Xác định hình thức nghiên cứu: Tùy thuộc vào mục tiêu của nghiên cứu, nó có thể chọn thiết kế thử nghiệm, gần như thử nghiệm, khảo sát, nghiên cứu trường hợp, hay theo chiều dọc.
 • Phác thảo quá trình thu thập dữ liệu: Research Design giúp quyết định liệu nên sử dụng phương pháp nghiên cứu thử nghiệm, câu hỏi khảo sát, hay phân tích dữ liệu hiện có để có cái nhìn toàn diện.
 • Xác định biến số và phương thức đo lường: Đặt ra câu hỏi về những biến số nào cần được đo lường và cách thức đo lường chúng. Sự chính xác của kết quả nghiên cứu nằm trong khả năng đo lường hiệu quả của các biến số được chọn.
 • Kiểm soát biến ngoại lai: Research Design hỗ trợ trong việc kiểm soát biến ngoại lai, những yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu một cách không mong muốn. Bằng cách này, nó giữ cho nghiên cứu đảm bảo tính khách quan và xác đáng.
 • Định hướng thống kế và phân tích dữ liệu: Các phương pháp này cần được chọn sao cho phản ánh chính xác các mối quan hệ và tương quan trong dữ liệu.
 • Đảm bảo độ tin cậy: Research Design đặt ra khung chung cho việc đảm bảo độ tin cậy và tính hợp lệ của nghiên cứu. Việc này đồng nghĩa với việc thiết lập các điều kiện và kiểm soát để đảm bảo rằng kết quả là đáng tin cậy và có thể tổng quát hóa.
 • Quyết định 
 • Định hướng quá trình nghiên cứu: Research Design hướng dẫn quá trình nghiên cứu theo chiều nào, có phải là nghiên cứu chủ thể, ngang, hay theo dõi theo thời gian. Research Design giúp nghiên cứu diễn ra một cách có kế hoạch và có mục tiêu.

vậy là Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa đã cung cấp các thông tin giúp bạn giải đáp thắc mắc có bao nhiêu loại Research Design hiện nay. Research Design không chỉ là một phần của quy trình nghiên cứu mà là nền tảng quyết định chất lượng và giá trị của mọi kết quả nghiên cứu khoa học.

🍀🍀 Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ hữu ích cần cho việc sửa chữa máy lạnh của mình tại Limosa vui lòng tham khảo tại đây :

👉 Sửa máy lạnh

👉 Vệ sinh máy lạnh

👉 Bảo trì máy lạnh

👉 Lắp đặt máy lạnh

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline