Hợp đồng lao động là một loại hợp đồng pháp lý giữa người sử dụng lao động và người lao động, quy định các quyền và nghĩa vụ của hai bên trong quá trình hợp tác. Trong bài viết về có bao nhiêu loại hợp đồng lao động, Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa sẽ giới thiệu về các loại hợp đồng lao động, cũng như những lưu ý khi ký hợp đồng lao động.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Hợp đồng lao động là gì?

Theo Điều 3 Luật Lao động 2019, hợp đồng lao động là thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động về việc làm, tiền lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Hợp đồng lao động phải được lập thành văn bản, trừ trường hợp hợp đồng lao động theo giờ trong ngày hoặc tuần. Hợp đồng lao động phải có các nội dung cơ bản sau:

 • Tên, địa chỉ, đại diện pháp luật của người sử dụng lao động; tên, quốc tịch, số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân, số hộ chiếu (đối với người nước ngoài), địa chỉ nơi cư trú của người lao động.
 • Công việc, nhiệm vụ, quyền hạn của người lao động; nơi làm việc; thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi.
 • Tiền lương, phương thức trả lương, thời hạn trả lương, các khoản phụ cấp, thưởng và các chế độ khác về tiền lương.
 • Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác về bảo hiểm cho người lao động.
 • Điều kiện bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.
 • Thời hạn của hợp đồng lao động.
 • Nghĩa vụ và quyền của người sử dụng lao động và người lao động.
 • Trách nhiệm bồi thường thiệt hại, phương thức giải quyết tranh chấp lao động.
Hợp đồng lao động là gì

2. Có bao nhiêu loại hợp đồng lao động?

Có bao nhiêu loại hợp đồng lao động? Hợp đồng lao động có bao nhiêu loại? Theo Điều 12 Luật Lao động 2019, hợp đồng lao động được phân loại theo thời hạn như sau:

 • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: là hợp đồng lao động không quy định thời gian kết thúc hiệu lực của hợp đồng.
 • Hợp đồng lao động xác định thời hạn: là hợp đồng lao động có hiệu lực từ 12 tháng đến 36 tháng.
 • Hợp đồng lao động theo nhiệm vụ, việc làm cụ thể: là hợp đồng lao động có hiệu lực trong thời gian hoàn thành nhiệm vụ, việc làm cụ thể đã thỏa thuận, nhưng không quá 12 tháng.
 • Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng: là hợp đồng lao động có hiệu lực trong thời gian hoàn thành một mùa vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
 • Hợp đồng lao động theo giờ trong ngày hoặc tuần: là hợp đồng lao động có hiệu lực trong thời gian làm việc theo giờ trong ngày hoặc tuần, không quá 48 giờ/tuần.

Tóm lại, có bao nhiêu loại hợp đồng lao động, mỗi loại hợp đồng lao động có những đặc điểm, ưu nhược điểm và điều kiện áp dụng khác nhau. Người sử dụng lao động và người lao động cần lựa chọn loại hợp đồng lao động phù hợp với nhu cầu và tình hình cụ thể của mình.

Có bao nhiêu loại hợp đồng lao động

3. Những lưu ý khi ký hợp đồng lao động

Sau khi biết hợp đồng lao động có bao nhiêu loại, khi ký hợp đồng lao động, người sử dụng lao động và người lao động cần chú ý đến những điểm sau:

 • Hợp đồng lao động phải được lập thành văn bản, trừ trường hợp hợp đồng lao động theo giờ trong ngày hoặc tuần. Hợp đồng lao động phải được lập thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hợp đồng.
 • Hợp đồng lao động phải có đầy đủ các nội dung cơ bản theo quy định của pháp luật. Nếu có các điều khoản khác, phải tuân thủ nguyên tắc không trái với quy định của pháp luật và không làm mất quyền lợi của người lao động.
 • Hợp đồng lao động phải được ký trước khi người lao động bắt đầu làm việc, trừ trường hợp hợp đồng lao động theo giờ trong ngày hoặc tuần, có thể ký trong thời gian làm việc đầu tiên.
 • Hợp đồng lao động phải được thực hiện nghiêm túc, trung thực và đúng theo thỏa thuận của hai bên. Nếu có sự thay đổi về nội dung hợp đồng, phải được sửa đổi, bổ sung bằng văn bản và được hai bên đồng ý.
 • Hợp đồng lao động có thể bị chấm dứt theo sự thỏa thuận của hai bên hoặc theo quy định của pháp luật. Khi chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động và người lao động phải tuân thủ các quy định về thời hạn thông báo trước, nghĩa vụ thanh toán tiền lương, bảo hiểm, trách nhiệm bồi thường thiệt hại (nếu có) và các thủ tục liên quan.
 • Hợp đồng lao động là một văn bản quan trọng, có giá trị pháp lý và có ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động và người sử dụng lao động. Do đó, khi ký hợp đồng lao động, cần phải đọc kỹ, hiểu rõ và thống nhất về các nội dung của hợp đồng, tránh những sai sót, bất cập hoặc tranh chấp có thể xảy ra sau này.

Hợp đồng lao động là một loại hợp đồng pháp lý giữa người sử dụng lao động và người lao động, quy định các quyền và nghĩa vụ của hai bên trong quá trình hợp tác. Hy vọng bài viết về có bao nhiêu loại hợp đồng lao động của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa đã giúp ích cho bạn, liên hệ ngay HOTLINE 1900 2276.

🍀🍀 Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ hữu ích cần cho việc Sửa chữa đồ điện tử của mình tại Limosa vui lòng tham khảo tại đây :

👉 Sửa máy chiếu

👉 Sửa máy photo

👉 Sửa mày in thẻ nhựa

👉 Sửa flycam

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline