Nhiều nhà kinh doanh băn khoăn có bao nhiêu loại hình doanh nghiệp trên đất nước Việt Nam. Cùng tìm hiểu ngay khái niệm và những loại hình doanh nghiệp ngay dưới đây với bài viết của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa 

1. Khái niệm Doanh nghiệp

 • Hiểu rõ có bao nhiêu loại hình doanh nghiệp thì doanh nghiệp thưởng sẽ có thể được hiểu là một trong những tổ chức trong kinh doanh, có được những hoạt động trong quá trình mua bán, trao đổi, giao dịch,..
 • Có bao nhiêu loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam thì phải có được những tên riêng, có tài sản, có trụ sở trên những thị trường trong những quá trình hoạt động. Doanh nghiệp sẽ luôn phải có thể luôn được đăng ký theo có được những quy định của pháp luật và thường sẽ luôn được những sự cho phép trong quá trình những hoạt động thì những doanh nghiệp mới trong những có thể làm việc.
 • Đối với những quá trình khi kinh doanh thì có bao nhiêu loại hình doanh nghiệ chính của trong những một doanh nghiệp là việc có thể được thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả những công đoạn của những quá trình khi đầu tư. Từ việc sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung cấp các dịch vụ với mục đích sinh lợi nhuận.
 • Với mục đích cao nhất thì có bao nhiêu loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam thường sẽ chính là đem lại lợi nhuận cho chủ doanh nghiệp. Tuy nhiên, có một số doanh nghiệp hoạt động nhằm mục đích lợi nhuận trong có bao nhiêu loại hình doanh nghiệp chính.
có bao nhiêu loại hình doanh nghiệp

 2. Có bao nhiêu loại hình doanh nghiệp

Về phân loại Doanh nghiệp, chúng ta sẽ căn cứ vào những tiêu chí khác nhau mà phân thành nhiều loại dựa trên những tiêu chí đó. Ví dụ dựa vào hai tiêu chí sau:

2.1. Căn cứ theo tiêu chí hình thức pháp lý của doanh nghiệp

Theo Luật Doanh nghiệp hiện hành thì có bao nhiêu loại hình doanh nghiệp chính ở Viêt Nam, có 5 loại hình doanh nghiệp với các đặc trưng pháp lí, hình thức tổ chức và khả năng huy động vốn khác nhau, các loại hình đó bao gồm:

 • Thứ nhất, Doanh nghiệp tư nhân: là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động trong doanh nghiệp. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.
 • Thứ hai, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu, chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
 • Thứ ba, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: là doanh nghiệp, trong đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp.
 • Thứ tư, Công ty cổ phần: là doanh nghiệp mà vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cá nhân hay tổ chức sở hữu cổ phần của doanh nghiệp được gọi là cổ đông và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.
 • Thứ năm, Công ty hợp danh: là loại hình doanh nghiệp mà trong đó phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên gọi chung là thành viên hợp danh, ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn.

 2.2 Căn cứ vào tiêu chí tính chất sở hữu tài sản trong doanh nghiệp

 • Thứ nhất, Doanh nghiệp Nhà nước: là tổ chức kinh tế do Nhà nước đầu tư vốn 100%, tổ chức thực hiện chức năng quản lí trên mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh kể từ khi thành lập cho đến khi giải thể.
 • Thứ hai, Doanh nghiệp hùn vốn: là một tổ chức kinh tế mà vốn được đầu tư do các thành viên tham gia góp vào và được gọi là công ty. Họ cùng chia lời và cùng chịu lỗ tương ứng với phần vốn đóng góp.
 • Thứu ba, Doanh nghiệp tư nhân: là đơn vị kinh doanh có mức vốn không thấp hơn vốn đăng kí, do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
 • Thứ tư, Hợp tác xã: là loại hình kinh tế tập thể, do những người lao động và các tổ chức có nhu cầu, lợi ích chung tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo qui định của pháp luật để phát huy sức mạnh của tập thể và của từng xã viên nhằm giúp nhau thực hiện hiệu quả hơn các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, và cải thiện đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội…

Trên đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Việt Nam có bao nhiêu loại hình doanh nghiệp hiện nay.

Hiện nay Việt Nam có bao nhiêu loại hình doanh nghiệp có 5 loại hình doanh nghiệp chính: Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), Doanh nghiệp cổ phần, Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp hợp danh. Cụ thể ta sẽ cùng tìm hiểu lần lượt đặc điểm của từng công ty ở dưới đây.

 loai-hinh-doanh-nghiep

Trên đây là nội dung Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa sưu tầm và biên soạn về có bao nhiêu loại hình doanh nghiệp. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ vui lòng liên hệ ngay đến HOTLINE 1900 2276 nhé!

🍀🍀 Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ hữu ích cần cho việc sửa chữa đồ điện gia dụng của mình tại Limosa vui lòng tham khảo tại đây :

👉 Sửa nồi cơm điện

👉 Sửa nồi chiên không dầu

👉 Sửa máy rửa bát

👉 Sửa máy tiệt trùng sữa fatz

Đánh Giá
hotline