Câu hỏi được xem là một phần không thể thiếu trong tiếng Anh. Bên cạnh tất cả những câu hỏi có mục đích thực hiện lấy thông tin thì một số dạng câu hỏi khác nó cũng lại có tác dụng kiểm chứng hay có thể đơn giản là một lời mời. Mỗi câu hỏi thì nó sẽ có cấu tạo cùng với các chức năng khác nhau. Để biết có bao nhiêu loại câu hỏi trong tiếng Anh thì cùng tìm hiểu với Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Câu hỏi với động từ “to be” với “to be” là động từ chính

Với có bao nhiêu loại câu hỏi trong tiếng Anh thì đầu tiên bạn nên biết đến câu hỏi có tobe. Khi thực hiện đặt câu hỏi với to be là động từ chính xuất hiện trong câu, bạn đưa to be lên đầu câu trước, sau đó thì chủ ngữ làm trợ động từ. Sau chủ ngữ sẽ nó cũng sẽ không có động từ chính.

Ví dụ:

  • Câu trả lời: The pencil is on the table (is được xem là động từ chính trong câu). Để đặt câu hỏi, bạn tiến hành đưa động từ to be “is” lên đầu câu trước sau đó đến chủ ngữ “the book” rồi nói tiếp vế còn lại.
  • Câu hỏi: Is the pencil on the table?
có bao nhiêu loại câu hỏi trong tiếng anh

2. Câu hỏi Yes/No

Dang câu hỏi tiếp theo để giải đáp thắc mắc có bao nhiêu loại câu hỏi trong tiếng Anh cho bạn là Yes/No Question. Đây chính là một trong các dạng câu hỏi trong tiếng Anh thông dụng và cơ bản nhất. Loại câu hỏi này thường thì nó sẽ bắt đầu bằng một trợ động từ trong câu (am/is/are,have/has, do/does, did…) hoặc có thể là động từ khiếm khuyết trong câu (modal verbs: can, could, must, should, shall, ought to…). Cấu trúc câu hỏi trong tiếng Anh cùng với cách trả lời dạng câu hỏi này cụ thể như sau: 

Be/Do/Have/Modals + S + V/adj + O/N?

-> No, S + Be/Do/Have/Modals + not

-> Yes, S + Be/Do/Have/Modals

Trong đó, đối với be/do/have/modals được thực hiện chia theo thì ở trong câu.

Ví dụ: 

• Will you buy that book? – Yes, I will / No, I will not/won’t.

• Does she clean the house? – Yes, she does / No, she does not/doesn’t.

Cách để có thể trả lời câu hỏi tiếng Anh cho dạng này thì nó sẽ phụ thuộc vào trợ động từ được hỏi.

Lưu ý: 

Nếu thực hiện câu hỏi bắt đầu bằng dạng của động từ “tobe” – am, is, are hoặc có thể là was/were – thì bạn thực hiện trả lời: “Yes, I am/he is/they are/she was/we were” hoặc trả lời “No, I am not/he isn’t/they aren’t/we weren’t/he wasn’t”.

Ví dụ như sau:

• Is it rainy today? (Hôm nay trời có mưa không?)

• No, it isn’t.

Nếu câu của chúng ta không có trợ động từ và động từ chính của nó lại không có “to be”, bạn sẽ cần thực hiện thêm do hoặc does ở đầu câu hỏi của mình.

Bạn đừng quên chúng ta cần sử dụng đúng thì của câu nhé (thực hiện việc dùng trợ động từ did nếu câu của chúng ta ở thì quá khứ).

Ví dụ cụ thể:

• Did Nina play the piano? → No, she didn’t.

• (Nina đã chơi đàn piano phải không? → Nina đã không chơi đàn piano).

có mấy loại câu hỏi trong tiếng anh

3. Câu hỏi Wh (Wh-Questions)

Dạng tiếp theo để giúp bạn biết rõ có bao nhiêu loại câu hỏi trong tiếng Anh là Wh-Questions. Đây chính là những câu hỏi trong tiếng Anh và nó được bắt đầu bằng các từ chẳng hạn như: who, what, why, how, how many… Bạn thực hiện đặt các từ này ở đầu câu để có thể bắt đầu câu hỏi. Ví dụ như sau:

• When did you come here? (Anh ấy đã đến đây khi nào?)

• Where is he from? (Anh ấy đến từ đâu?)

• How many eggs do we need for this cake? (Chúng ta cần bao nhiêu quả trứng cho cái bánh này)

Cấu trúc cơ bản câu hỏi Wh trong tiếng Anh thường như sau:

Wh Questions Word + Be/Do/Have/Modals + S + V + O/N?

4. Câu hỏi gián tiếp (Indirect Questions)

Có bao nhiêu loại câu hỏi trong tiếng Anh? Đến đây có lẽ bạn đã biết rõ rằng sẽ có 4 loại câu hỏi trong tiếng Anh và loại cuối cùng chúng tôi chia sẻ cho bạn chính là câu hỏi trực tiếp (direct questions). Dạng này nó thường thẳng thừng hoặc có thể là không thân thiện, đặc biệt nếu như các bạn đang nhờ ai đó giúp đỡ hoặc có thể là khi bạn không biết rõ một số điều về người đang giao tiếp. Vì thế, bạn nên tiến hành học cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh sử dụng với câu hỏi gián tiếp để có thể nghe lịch sự và thân thiện hơn. Chỉ cần chúng ta thực hiện việc đính kèm một cụm từ cụ thể như: “Bạn có thể vui lòng cho tôi biết…” hoặc “Bạn có biết…” trước khi tiến hành đặt câu hỏi trực tiếp.

Ví dụ: Do you know where the bookstore is? (Bạn có biết hiệu sách ở đâu không?)

Sau khi biết rõ có bao nhiêu loại câu hỏi trong tiếng Anh qua bài viết của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa cùng với các ví dụ cụ thể mà chúng tôi đưa ra cũng đã giúp bạn nắm rõ thông tin về vấn đề này, hy vọng bạn có thể làm tốt bài tập của mình, nếu cần chúng tôi hỗ trợ bạn hãy liên hệ thông qua HOTLINE 1900 2276.

🍀🍀 Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ hữu ích cần cho việc sửa chữa tủ lạnh của mình tại Limosa vui lòng tham khảo tại đây :

👉 Sửa tủ lạnh

👉 Dịch vụ vệ sinh tủ lạnh

👉 Bơm ga tủ lạnh

👉 Thay lốc tủ lạnh

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline