Báo cáo tài chính là một hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán, được trình bày theo mẫu biểu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. Vậy, có bao nhiêu loại báo cáo tài chính? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy cùng Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa tìm hiểu.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là một hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán, được trình bày theo mẫu biểu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. Báo cáo tài chính cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính được sử dụng bởi các bên liên quan bên trong và bên ngoài doanh nghiệp để đưa ra các quyết định kinh tế, bao gồm:

 • Các cổ đông, nhà đầu tư: sử dụng báo cáo tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, khả năng sinh lời và khả năng phát triển của doanh nghiệp.
 • Các chủ nợ: sử dụng báo cáo tài chính để đánh giá khả năng thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp.
 • Cơ quan thuế: sử dụng báo cáo tài chính để tính thuế và kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.
 • Các đối tác kinh doanh: sử dụng báo cáo tài chính để đánh giá khả năng hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính phải được lập và trình bày theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo tính đầy đủ, trung thực và khách quan của thông tin. Vậy, có bao nhiêu loại báo cáo tài chính? 

Báo cáo tài chính là gì

2. Báo cáo tài chính dùng để làm gì?

Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp cho các bên liên quan. Thông tin này được sử dụng để đưa ra các quyết định kinh tế, chẳng hạn như:

 • Đầu tư: Các nhà đầu tư sử dụng báo cáo tài chính để đánh giá khả năng sinh lời và rủi ro của doanh nghiệp trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
 • Vay vốn: Các chủ nợ sử dụng báo cáo tài chính để đánh giá khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp trước khi đưa ra quyết định cho vay.
 • Tính thuế: Cơ quan thuế sử dụng báo cáo tài chính để tính thuế cho doanh nghiệp.
 • Hợp tác kinh doanh: Các đối tác kinh doanh sử dụng báo cáo tài chính để đánh giá khả năng hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp.
 • Quản trị doanh nghiệp: Báo cáo tài chính được sử dụng bởi ban lãnh đạo doanh nghiệp để đánh giá tình hình tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp và đưa ra các quyết định điều hành.
 • Thỏa mãn nhu cầu thông tin của các bên liên quan: Báo cáo tài chính cung cấp thông tin cho các bên liên quan bên trong và bên ngoài doanh nghiệp để đưa ra các quyết định kinh tế.

Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo các nguyên tắc sau:

 • Tính toàn vẹn: Báo cáo tài chính phải phản ánh đầy đủ tình hình tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Tính trung thực và khách quan: Báo cáo tài chính phải được lập dựa trên các dữ liệu thực tế và được trình bày một cách trung thực, khách quan.
 • Tính kịp thời: Báo cáo tài chính phải được lập và trình bày kịp thời để phục vụ cho nhu cầu của các bên liên quan.
 • Tính dễ hiểu: Báo cáo tài chính phải được lập và trình bày một cách dễ hiểu để các bên liên quan có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng.
có bao nhiêu loại báo cáo tài chính

3. Có bao nhiêu loại báo cáo tài chính? 

Có bao nhiêu loại báo cáo tài chính? Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay, có 4 loại báo cáo tài chính chính, bao gồm:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu

Các loại báo cáo tài chính này cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp tại một thời điểm hoặc trong một kỳ kế toán nhất định. Thông tin này được sử dụng bởi các nhà đầu tư, chủ nợ, cơ quan thuế, các đối tác kinh doanh và các bên liên quan khác để đưa ra các quyết định kinh tế.

Bảng cân đối kế toán là báo cáo tổng hợp tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Bảng cân đối kế toán cung cấp thông tin về tình hình tài chính tổng quát của doanh nghiệp, bao gồm khả năng thanh toán, khả năng sinh lời và khả năng phát triển của doanh nghiệp.

Báo cáo kết quả kinh doanh là báo cáo tổng hợp doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán nhất định. Báo cáo kết quả kinh doanh cung cấp thông tin về hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm khả năng tạo ra lợi nhuận và khả năng phân phối lợi nhuận cho các cổ đông.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo tổng hợp các luồng tiền vào và ra của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán nhất định. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp thông tin về nguồn gốc và sử dụng tiền của doanh nghiệp, bao gồm khả năng tạo ra tiền mặt và khả năng thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp.

Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu là báo cáo tổng hợp các khoản thay đổi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán nhất định. Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu cung cấp thông tin về các khoản đầu tư của chủ sở hữu, các khoản phân phối cho chủ sở hữu và các khoản thay đổi khác trong vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

Ngoài 4 loại báo cáo tài chính chính nêu trên, doanh nghiệp có thể lập thêm các loại báo cáo tài chính khác tùy theo yêu cầu của các bên liên quan hoặc theo quy định của pháp luật. Ví dụ, doanh nghiệp có thể lập báo cáo tài chính hợp nhất nếu doanh nghiệp là công ty mẹ có các công ty con. Doanh nghiệp cũng có thể lập báo cáo tài chính phi tài chính để cung cấp thông tin về các khía cạnh phi tài chính của doanh nghiệp, chẳng hạn như trách nhiệm xã hội, môi trường, nhân sự, v.v.

Trên đây là tổng quan về các loại báo cáo tài chính và vai trò của chúng. Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa hy vọng bài viết đã giúp bạn giải đáp được câu hỏi có bao nhiêu loại báo cáo tài chính. Nếu còn thắc mắc hãy liên hệ HOTLINE 1900 2276

🍀🍀 Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ hữu ích cần cho việc sửa chữa đồ điện gia dụng của mình tại Limosa vui lòng tham khảo tại đây :

👉 Sửa quạt điện

👉 Sửa quạt hơi nước

👉 Sửa quạt phun sương

👉 Sửa bình nóng lạnh

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline