Bản đồ quy hoạch không còn là  thuật ngữ quen thuộc trong đời sống xã hội ngày nay nhưng không phải ai cũng hiểu đúng và đầy đủ về khái niệm bản đồ quy hoạch, các loại bản đồ quy hoạch và ý nghĩa của bản đồ quy hoạch. Trong bài viết này Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa sẽ giúp bạn giải đáp câu hỏi “có bao nhiêu loại bản đồ quy hoạch” 

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Bản đồ quy hoạch là gì? 

Theo Luật Quy hoạch đô thị, quy hoạch là việc thực hiện các hoạt động liên quan đến kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh liên quan đến phát triển cơ sở hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên một khu vực xác định nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên của đất nước. và phân bố không gian. Sử dụng các nguồn lực và đóng góp cho sự phát triển trong một khoảng thời gian nhất định hướng tới các mục tiêu  bền vững. Theo quy định tại Điều 14  Luật Quy hoạch 2017 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019), bản vẽ quy hoạch, bản vẽ quy hoạch được quy định như sau. Bản vẽ quy hoạch và bản vẽ quy hoạch là những bản vẽ thể hiện nội dung của quy hoạch. 

Mục 3 của Luật Đất đai 2013 quy định: “Bản đồ quy hoạch sử dụng đất là bản đồ được lập ở đầu kỳ quy hoạch và thể hiện sự phân bổ các loại đất vào cuối kỳ  quy hoạch.”

Như vậy, tổng quát lại thì Bản đồ quy hoạch đất đai là bản đồ phân chia, xác định quy cách đất quy hoạch đô thị, yêu cầu quản lý cảnh quan, kiến trúc, bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình hạ tầng xã hội nhằm cụ thể hóa nội dung của quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch tổng thể

Bản đồ quy hoạch là bản đồ mà người xem có thể xem được những khu đất nào được quy hoạch sử dụng cho lợi ích chung của khu vực. Với mục đích mua đất để sử dụng lâu dài hay xây dựng nhà ở thì không nên mua đất nằm trong diện quy hoạch. Vì khi bắt đầu quy hoạch, mọi công trình trên mảnh đất này đều bị gỡ bỏ và thay đổi.

Bạn có biết hiện nay đang có bao nhiêu loại bản đồ quy hoạch

2. Các Loại Bản Đồ Quy Hoạch hiện nay

Các bản đồ quy hoạch có thể có tỷ lệ khác nhau, phụ thuộc vào chức năng, nhiệm vụ của đồ án quy hoạch chung và loại quy hoạch phân khu hay chi tiết.

Hiện tại, có 3 loại bản đồ được sử dụng phổ biến nhất là: bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, bản đồ quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000.  Mỗi nhiệm vụ quy hoạch sẽ sử dụng một loại bản đồ với tỉ lệ tương ứng hợp với đặc trưng.

Thứ nhất, Bản đồ quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000

Bản đồ này nhằm xác định các khu vực chức năng, những định hướng tính giao thông, sẽ rõ ràng mốc giới, địa giới của các phần đất dành để phát triển hạ tầng đường, cầu, cống, điện, trường học, khu dân cư, cây xanh, hồ nước…

Như vậy Bản đồ 1/5.000 sẽ cung cấp cơ sở gốc để chúng ta xác định được mục tiêu phát triển, kêu gọi đầu tư cũng như vấn đề giải phóng mặt bằng, đền bù, di dân…

Thứ hai, Bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000

Nhiệm vụ là để phân chia và xác định chức năng sử dụng đất và mạng lưới công trình hạ tầng. Bản đồ này sẽ cụ thể hóa nội dung của quy hoạch chung đô thị.

Mục đích của nó là định hướng quy hoạch cho một đô thị nhằm quản lý cho cả một khu vực rộng lớn. Ở bản đồ này chưa xác định được chính xác cụ thể bản thiết kế của công trình.

Như đã nói ở trên quy hoạch phân khu sẽ giúp xác định phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực lập quy hoạch, chỉ tiêu dự kiến về dân số, sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đối với từng ô phố và đấu nối hạ tầng kỹ thuật chung; xác định chức năng sử dụng đất cho từng khu đất; nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan và đánh giá tác môi trường chiến lược. Đồng thời quy hoạch này cũng nhằm xác định vị trí công trình kỹ thuật và ranh giới trên đất.

Đây là quy hoạch liên quan chặt chẽ tới quyền sử dụng đất nên có giá trị pháp lý cao, nó là căn cứ để giải quyết tranh tụng.

Thứ ba, Bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Bản đồ này là cụ thể chi tiết mọi công trình trên đất. Về hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch chi tiết bố trí đến từng ranh giới lô đất.

Có thể hiểu bản đồ tỷ lệ 1/500 chính là quy hoạch tổng mặt bằng của các dự án đầu tư xây dựng, là cơ sở để định vị công trình, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật xây dựng công trình và thực hiện xây dựng.

Như vậy mỗi loại bản đồ không chỉ khác nhau ở tỷ lệ mà còn khác nhau ở nội dung, ý nghĩa và giai đoạn áp dụng. Người xem cần lưu ý để phân biệt giữa chúng.

Bạn có biết hiện nay đang có bao nhiêu loại bản đồ quy hoạch

3.Có bao nhiêu loại bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch chung tỉ lệ 1/5.000

Có giá trị xác định các khu vực chức năng, những định hướng tính giao thông, sẽ rõ ràng mốc giới, địa giới của các phần đất dành để phát triển hạ tầng đường, cầu, cống, điện, trường học, khu dân cư, cây xanh, hồ nước…

Có thể nói, bản đồ quy hoạch 1/5.000 là cơ sở gốc để xác định mục tiêu phát triển, kêu gọi đầu tư cũng như vấn đề giải phóng mặt bằng, đền bù, di dân…

Bản đồ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000

Nhằm phân chia và xác định chức năng sử dụng đất và mạng lưới công trình hạ tầng nhằm cụ thể hóa nội dung của quy hoạch chung đô thị.

Nội dung của quy hoạch phân khu bao gồm: xác định phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực lập quy hoạch, chỉ tiêu dự kiến về dân số, sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đối với từng ô phố và đấu nối hạ tầng kỹ thuật chung; xác định chức năng sử dụng đất cho từng khu đất; nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan và đánh giá tác môi trường chiến lược.

Bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500

Cụ thể hóa nội dung quy hoạch phân khu và quy hoạch chung.Bản đồ quy hoạch chi tiết bố trí cụ thể tất cả các công trình trên đất. Về hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch chi tiết bố trí đến từng ranh giới lô đất.Nói cách khác, bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 chính là quy hoạch tổng mặt bằng của các dự án dầu tư xây dựng, là cơ sở để định vị công trình, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật xây dụng công trình và thực hiện xây dựng.

Hi vọng, những thông tin trên mà Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa gửi tới sẽ thực sự hữu ích đối với các bạn, đặc biệt đối với các nhà đầu tư, anh/chị/em môi giới, những người quan tâm đến bất động sản để nắm bắt được có bao nhiêu loại bản đồ quy hoạch chi tiết.

🍀🍀 Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ hữu ích cần cho việc sửa chữa lò vi sóng của mình tại Limosa vui lòng tham khảo tại đây :

👉 Sửa lò vi sóng

👉 Sửa lò nướng

👉 Sửa lò nướng bánh mì

👉 Sửa lò nướng công nghiệp

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline