Chứng chỉ hành nghề là giấy tờ được cấp khi cá nhân có đầy đủ trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp nào đó, được cơ quan có thẩm quyền cấp. Vậy chứng chỉ hành nghề dược là gì? Trình tự, thủ tục cấp ra sao? Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa sẽ chia sẻ cho bạn ngay dưới đây. 

Trung tâm Sửa chữa Điện lạnh – Điện tử Limosa
Trung tâm Sửa chữa Điện lạnh – Điện tử Limosa

1. Chứng chỉ hành nghề dược là gì?

Chứng chỉ hành nghề dược là văn bản chứng nhận được cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Bộ Y tế, Sở Y tế) cấp khi cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và đủ 1 số điều kiện theo quy định của pháp luật.

Để được cấp Chứng chỉ hành nghề dược, cá nhân cần phải đáp ứng đủ những điều kiện sau:

Thứ nhất, có văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn được cấp hoặc là công nhận tại Việt Nam phù hợp với vị trí công việc cũng như cơ sở kinh doanh gồm:

 • Bằng tốt nghiệp đại học ngành dược (bằng dược sĩ);
 • Bằng tốt nghiệp đại học ngành y học cổ truyền hoặc là đại học ngành dược cổ truyền;
 • Bằng tốt nghiệp đại học ngành sinh học;
 • Bằng tốt nghiệp đại học ngành hóa học;
 • Bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành dược;
 • Bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dược;
 • Bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành y;
 • Bằng tốt nghiệp trung cấp y học cổ truyền hoặc là dược cổ truyền;
 • Văn bằng, chứng chỉ sơ cấp dược;
 • Giấy chứng nhận về lương y, giấy chứng nhận về lương dược, giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc là văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận khác về y dược cổ truyền được cấp trước ngày 06 tháng 04 năm 2017.

Thứ hai, có thời gian thực hành ở cơ sở kinh doanh dược, bộ phận dược của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trường đào tạo chuyên ngành dược, cơ sở nghiên cứu dược, cơ sở kiểm nghiệm thuộc, nguyên liệu làm thuốc, cơ quan quản lý về dược hoặc là văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài hoạt động ở trong lĩnh vực dược tại Việt Nam; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với chuyên môn của người hành nghề theo quy định sau: 

 • Trường hợp người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược do không có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhập kiến thức chuyên môn về dược ở trong thời hạn 03 năm từ ngày cấp Chứng chỉ hành nghề dược hoặc là từ ngày có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhập kiến thức chuyên môn về dược gần nhất.
 • Người có trình độ chuyên khoa sau đại học phù hợp phạm vi hành nghề thì được giảm thời gian thực hành theo quy định tại Điều 21 Nghị định 54/2017/NĐ – CP. 

Thứ ba, người xin cấp Chứng chỉ hành nghề dược có giấy chứng nhận đủ sức khỏe đủ để hành nghề do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.

Thứ tư, người xin cấp Chứng chỉ không thuộc một trong những trường hợp sau:

 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định của Tòa án; đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm việc liên quan tới hoạt động dược theo bản án, quyết định của Tòa án;
 • Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
Chứng chỉ hành nghề dược là gì

2. Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược

Bên cạnh chia sẻ về chứng chỉ hành nghề dược là gì thì trình tự, thủ tục cũng phải được quan tâm. 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Người xin cấp chứng chỉ hành nghề dược phải chuẩn bị những giấy tờ, tài liệu sau:

 • Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược, ảnh 4×6 cm phông trắng, thời gian chụp trong thời gian 06 tháng gần nhất.
 • Bản sao chứng thực văn bằng chuyên môn, nếu như  văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì phải kèm bản sao có chứng thực giấy công nhận tương đương của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy xác nhận thời gian thực hành. Nếu như thực hành tại nhiều cơ sở, thời gian thực hành được tính là tổng thời gian thực hành tại cơ sở, tuy nhiên phải có Giấy xác nhận thời gian thực hành của từng cơ sở đó.
 • Giấy xác nhận thời gian thực hành chuyên môn và nội dung thực hành chuyên môn của một hoặc là 1 số cơ sở đáp ứng yêu cầu của mỗi phạm vi, vị trí hành nghề.  
 • Bản chính hoặc là bản sao có chứng thực Giấy xác nhận kết quả thi do cơ sở tổ chức thi cấp. 

Đối với các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự và giấy tờ này phải có bản dịch sang Tiếng Việt được công chứng,

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược sẽ nộp hồ sơ trực tiếp hoặc là gửi qua đường bưu điện tới Bộ Y tế hoặc Sở Y tế.

Sau khi người đề nghị cấp Chứng chỉ dược nộp hồ sơ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả cho người đề nghị cấp Chứng chỉ Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu số 01 tại Phụ lục I Nghị định 54/2017/NĐ – CP.

Nếu như không có yêu cầu sửa đổi hay bổ sung hồ sơ thì cơ quan có thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề dược cấp trong thời hạn 15 ngày từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền không cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Nếu như có yêu cầu sửa đổi hay bổ sung hồ sơ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản thông báo nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 10 ngày từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ. 

Bước 3: Nhận kết quả và công bố ở trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị 

Chứng chỉ hành nghề dược sẽ được lập thành 02 bản thì 01 bản cấp cho cá nhân đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược và 01 bản lưu lại ở cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược (Bộ Y tế, Sở Y tế).

Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược

Hy vọng với chia sẻ của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa về chứng chỉ hành nghề dược là gì và trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược sẽ giúp bạn hiểu rõ cũng như chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để có thể cấp chứng chỉ hành nghề dược theo đúng quy định của pháp luật.  

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline