Đối với những người trẻ đam mê lĩnh vực đầu tư tài chính, chắc chắn đã từng nghe đến khái niệm “chứng chỉ hành nghề chứng khoán là gì“. Không chỉ là một cam kết giúp cá nhân xác nhận kiến thức chuyên môn của họ, mà đây còn là một cơ hội hấp dẫn mở ra nhiều cửa việc làm. Ngay bây giờ, hãy để chúng tôi tại Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa giúp bạn làm sáng tỏ mọi thắc mắc về chứng chỉ hành nghề chứng khoán: khái niệm, phân loại, điều kiện để sở hữu, cũng như quy trình thi hiện tại.

1. Chứng chỉ hành nghề chứng khoán là gì?

Chứng chỉ hành nghề chứng khoán là gì? Để hiểu một cách đơn giản, chứng chỉ hành nghề chứng khoán là một tài liệu chuyên môn, xác định rằng chủ sở hữu của nó đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên ngành trong lĩnh vực chứng khoán.

Khi bạn sở hữu chứng chỉ này, bạn sẽ được pháp luật công nhận để thực hiện công việc hoặc làm việc tại các tổ chức tài chính, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, hoặc các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực tài chính. Tùy theo từng lĩnh vực chuyên môn, hiện có tổng cộng 7 loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán, bao gồm:

 • Những kiến thức cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán
 • Pháp luật liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán.
 • Phân tích và đầu tư chứng khoán.
 • Môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.
 • Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán.
 • Phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
 • Quản lý quỹ và tài sản.

2. Các loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Theo Nghị định số 15/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 27/03/2008, có ba loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán được Nhà nước quy định:

 • Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán: Được cấp cho những học viên đủ yêu cầu và sở hữu các chứng chỉ chuyên môn từ số 1 đến số 4.
 • Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính: Được cấp cho những học viên đủ yêu cầu và sở hữu các chứng chỉ chuyên môn từ số 1 đến số 6.
 • Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ: Được cấp cho những học viên đủ yêu cầu và sở hữu tất cả 7 loại chứng chỉ chuyên môn từ số 1 đến số 7.

3. Các trường hợp được miễn chứng chỉ hành nghề chứng khoán là gì?

Ngoài việc sở hữu đủ các chứng chỉ chuyên môn, trong một số trường hợp ngoại lệ, cá nhân cũng có thể được phép hành nghề chứng khoán nếu họ đã đủ điều kiện có các chứng chỉ quốc tế như CIIA, CFA bậc II, ACCA, CPA, hoặc các chứng chỉ tương đương và hợp pháp tại quốc gia ngoài. Trong trường hợp này, không cần phải thi lại toàn bộ các chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong nước.

4. Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho cá nhân

Theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BTC, Điều 4, cá nhân muốn hành nghề chứng khoán cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có trình độ cử nhân trở lên.
 • Đảm bảo các yêu cầu của hội đồng tổ chức thi chứng chỉ hành nghề chứng khoán và phù hợp với chuyên môn chứng chỉ được cấp.
 • Đảm bảo đầy đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự, không nằm trong danh sách cấm hành nghề kinh doanh hoặc đang bị hình phạt.
 • Chưa có tiền án tiền sự liên quan đến vi phạm các quy định về chứng khoán, hoặc đã hoàn thành thời hạn chấp hành án phạt nếu có.
 • Đảm bảo hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ đến uỷ ban chứng khoán nhà nước. Thời gian xử lý dự kiến là 10-12 ngày kể từ ngày uỷ ban nhận hồ sơ.
 • Phải thanh toán lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán, mức phí này hiện khoảng 1 triệu đồng.

5. Thời hạn của chứng chỉ hành nghề chứng khoán là gì?

Thời hạn của chứng chỉ hành nghề chứng khoán không bị giới hạn thời gian và được quy định tại Khoản 2 của Điều 3 trong Thông tư 197/2015/TT-BTC, mà Bộ Tài chính đã ban hành. Chứng chỉ này sẽ có thời hạn vô thời hạn cho đến khi nó bị thu hồi do vi phạm các quy định pháp luật.

6. Lưu ý của chứng chỉ hành nghề chứng khoán

 • Lĩnh vực chứng khoán liên tục thay đổi và phát triển, vì vậy, quan trọng để duy trì kiến thức và kỹ năng của bạn thông qua việc học hỏi liên tục, tham gia các khóa đào tạo và theo dõi tin tức tài chính.
 • Đảm bảo tuân thủ tất cả các quy định và luật pháp liên quan đến lĩnh vực chứng khoán. Vi phạm có thể dẫn đến mất chứng chỉ và xử lý hình phạt.
 • Luôn hành xử đạo đức trong công việc và xử lý tài chính của khách hàng một cách tốt nhất, tuân thủ các nguyên tắc đạo đức và đạo luật nghề nghiệp.
 • Bảo vệ thông tin cá nhân và tài chính của khách hàng, tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin, và không tiết lộ thông tin không công khai.

Chứng chỉ hành nghề chứng khoán là gì? Chứng chỉ hành nghề chứng khoán là một công cụ quan trọng cho những người yêu thích lĩnh vực tài chính nói chung và lĩnh vực chứng khoán nói riêng. Nếu bạn còn bất kì thắc mắc về chứng chỉ này, hãy liên hệ ngay HOTLINE 1900 2276 của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa để được hỗ trợ.

Đánh Giá
hotline