Bất động sản thương mại (Commercial Real Estate – CRE) là những tài sản bất động sản được sử dụng để kinh doanh, từ việc mua bán, thuê mặt bằng, xây dựng, phát triển, và/hoặc tái chế. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cho vay bất động sản thương mại là gì, quy trình và điều kiện để có thể vay tiền để đầu tư vào bất động sản thương mại.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Bất động sản thương mại là gì?

Bất động sản thương mại (CRE) được định nghĩa là tài sản bất động sản được sử dụng để kinh doanh, bao gồm những tài sản như văn phòng, trung tâm thương mại, trung tâm thể thao, khách sạn, khu công nghiệp và các khu giải trí. CRE có thể được sở hữu bởi các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận hoặc cá nhân.

Bất động sản thương mại có một số đặc điểm khác biệt so với bất động sản dân cư. Điều này bao gồm kích thước lớn hơn, chi phí đầu tư cao hơn, thu nhập ổn định và dài hạn hơn, và có khả năng sinh lời qua việc cho thuê hoặc bán lại.

2. Một số mô hình đầu tư bất động sản thương mại hiện nay

Cho vay bất động sản thương mại là gì

2.1. Thương mại truyền thống

Mô hình thương mại truyền thống là một trong những phương án đầu tư bất động sản thương mại phổ biến nhất. Trong mô hình này, bạn sẽ mua bất động sản và cho thuê lại cho các doanh nghiệp hoặc cá nhân khác. Thu nhập của bạn sẽ đến từ tiền thuê hàng tháng.

2.2. Thương mại qua mạng

Mô hình thương mại qua mạng là một phương án đầu tư mới hơn. Với mô hình này, bạn sẽ đầu tư vào các công ty bất động sản thương mại chứ không phải mua trực tiếp tài sản. Các công ty này sẽ quản lý và cho thuê các tài sản bất động sản thương mại, bạn sẽ nhận được phần lợi nhuận từ việc sở hữu cổ phần trong các công ty này.

3. Công ty bất động sản thương mại (REITs)

Mô hình đầu tư vào Công ty bất động sản thương mại (REITs) cũng là một cách để đầu tư vào bất động sản thương mại. REITs là một loại doanh nghiệp đặc biệt có trách nhiệm đầu tư vào bất động sản và chia sẻ lợi nhuận với các cổ đông. REITs hoạt động như một quỹ đầu tư bất động sản thương mại và mang lại lợi nhuận từ việc cho thuê hoặc bán lại tài sản.

4. Đặc điểm của bất động sản thương mại

  • Kích thước lớn hơn: Bất động sản thương mại thường có kích thước lớn, từ một vài nghìn mét vuông cho đến hàng trăm nghìn mét vuông.
  • Chi phí đầu tư cao hơn: Đầu tư vào bất động sản thương mại yêu cầu số tiền lớn hơn so với đầu tư vào bất động sản dân cư.
  • Thu nhập ổn định và dài hạn hơn: Bất động sản thương mại có khả năng mang lại thu nhập ổn định và lâu dài hơn do thường được cho thuê dài hạn.
  • Khả năng sinh lời qua việc cho thuê hoặc bán lại: Nếu quản lý tốt thì bất động sản thương mại có thể đem lại lợi nhuận lớn từ việc cho thuê hoặc bán lại.

5. Quy trình và điều kiện cho vay bất động sản thương mại

Cho vay bất động sản thương mại là gì

Để đầu tư vào bất động sản thương mại, nhiều nhà đầu tư cần phải tìm kiếm nguồn vốn đầu tư từ các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác. Quy trình và điều kiện để vay tiền cho đầu tư vào bất động sản thương mại phức tạp hơn so với đầu tư vào bất động sản dân cư. Dưới đây là một số quy trình và điều kiện để vay tiền cho đầu tư vào bất động sản thương mại:

5.1. Kiểm tra tín dụng

Để đảm bảo rủi ro cho ngân hàng và tối ưu hóa khả năng đầu tư của bạn, các nhà cung cấp vốn sẽ kiểm tra lịch sử tín dụng của bạn. Họ sẽ xem xét tiền lương, thẻ tín dụng, khoản nợ và những khoản tiền mặt khác để đánh giá khả năng thanh toán của bạn.

5.2. Đánh giá giá trị bất động sản

Ngân hàng hoặc tổ chức tài chính sẽ yêu cầu bạn cung cấp bản sao hồ sơ bất động sản để đánh giá giá trị của tài sản. Họ sẽ xem xét vị trí, kích thước, loại bất động sản và các yếu tố khác để đưa ra quyết định về việc cho vay. Bạn nên chuẩn bị một hồ sơ bất động sản chi tiết và chính xác để giúp quá trình này diễn ra suôn sẻ hơn.

5.3. Sở hữu vốn tự có

Để đầu tư vào bất động sản thương mại, bạn cần sở hữu một khoản tiền tự có để đảm bảo cho ngân hàng hoặc tổ chức tài chính rằng bạn đã có một phần góp vốn riêng cho dự án. Thông thường, nhà đầu tư sẽ phải đóng từ 10-30% tổng chi phí của dự án bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản.

5.4. Thu nhập hiện tại và tương lai

Thu nhập là một trong những yếu tố quan trọng được đánh giá khi bạn muốn vay tiền để đầu tư vào bất động sản thương mại. Ngân hàng hoặc tổ chức tài chính sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin về thu nhập hiện tại và tương lai để đánh giá khả năng thanh toán của bạn.

5.5. Kế hoạch kinh doanh

Kế hoạch kinh doanh là một phần quan trọng của hồ sơ vay tiền cho bất động sản thương mại. Bạn cần có một kế hoạch kinh doanh chi tiết cho dự án, bao gồm các thông tin về chi phí, thu nhập, và lợi nhuận dự kiến.

5.6. Đánh giá rủi ro

Ngân hàng hoặc tổ chức tài chính sẽ đánh giá rủi ro của dự án để quyết định về việc cho vay. Bạn nên chuẩn bị một kế hoạch chi tiết để giải thích các rủi ro tiềm ẩn và giải pháp để giảm thiểu chúng.

Trong bài viết này của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa, chúng ta đã tìm hiểu về cho vay bất động sản thương mại là gì, đặc điểm của nó và một số mô hình đầu tư bất động sản thương mại hiện nay. Vì đầu tư vào bất động sản thương mại yêu cầu số tiền lớn và mang lại lợi nhuận cao, bạn nên xem xét kỹ càng trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Hãy chuẩn bị kỹ lưỡng hồ sơ vay tiền và cân nhắc các rủi ro tiềm ẩn để đảm bảo một kế hoạch đầu tư thành công.

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline