Tính phần trăm là một loại phép toán phổ biến, thường xuyên áp dụng trong đa dạng lĩnh vực cuộc sống hàng ngày, thậm chí còn cần thiết khi thực hiện các tính toán trên Excel. Vậy làm thế nào để thực hiện phép tính phần trăm một cách nhanh nhất và cũng đảm bảo độ chính xác cao nhất? Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa sẽ hướng dẫn chi tiết cách tính tỷ lệ phần trăm tăng giảm dưới đây.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Cách tính tỷ lệ phần trăm tăng giảm giá nhanh nhất

1.1. Cách tính tỷ lệ phần trăm giảm giá

Khi thực hiện mua sắm, việc tính toán giảm giá phần trăm có thể được thực hiện một cách nhanh chóng và dễ dàng. Cho ví dụ, nếu giá một sản phẩm là 570.000 VNĐ và được giảm giá 20%, bạn có thể áp dụng công thức sau:

Công thức tính giảm giá:

 • Số tiền sau khi giảm giá = Giá tiền × (100 – Phần trăm giảm giá)/100 

Ứng dụng vào ví dụ: Giảm giá 20% => 100% − 20% = 80% = 80/100 = 0.8

=> Giá của mặt hàng sau khi giảm giá là: 570.000 × 0.8 = 456.000 VNĐ.

Công thức này đơn giản, chỉ cần lấy 100% trừ đi phần trăm giảm giá, sau đó nhân với giá tiền gốc của sản phẩm. Điều này giúp đơn giản hóa quá trình tính toán và áp dụng cho nhiều trường hợp khác nhau.

Vận dụng vào cách tính tỷ lệ phần trăm tăng giảm trên ta cũng tính được số tiền được giảm giá là: Giá tiền × 20% => 570 × 0.2 = 114.000 VNĐ

1.2. Cách tính tỷ lệ phần trăm tăng giá

Khi muốn tính toán phần trăm tăng giá, bạn có thể áp dụng một công thức đơn giản như sau:

Công thức tính phần trăm tăng giá:

 • Số tiền sau khi tăng giá = Giá tiền × (100 + Phần trăm giảm giá)/100 

Chỉ cần vài phút để nhớ công thức này, bạn có thể dễ dàng tính toán phần trăm tăng giá. Ví dụ, nếu một sản phẩm có giá là 570.000 VNĐ và giá này tăng thêm 20%, bạn có thể áp dụng công thức như sau:

Ví dụ áp dụng công thức:

 • 100% + 20% = 120%

Vậy, giá tiền cần thanh toán là: 570.000 × 120% = 570.000 × 1.2 = 684.000 VNĐ.

Trong ví dụ trên, nếu giá mặt hàng tăng thêm 20 phần trăm, bạn có thể tính số tiền tăng lên bằng cách tính tỷ lệ phần trăm tăng giảm: 570.000 × 0.2 = 114.000 VNĐ. Điều này giúp bạn nhanh chóng biết được số tiền tăng giá và tổng giá cần thanh toán sau khi áp dụng phần trăm tăng giá.

cách tính tỷ lệ phần trăm tăng giảm

2. Tính giá gốc của sản phẩm sau khi giảm giá

Khi bạn mua một sản phẩm trong các chương trình khuyến mại giảm giá, việc tính toán giá gốc của sản phẩm sau khi đã được giảm giá là một kỹ năng quan trọng. Chẳng hạn, nếu một mặt hàng có giá 10 triệu VND và được giảm giá 20%, bạn có thể áp dụng các bước sau để xác định giá trị gốc:

Bước 1: Xác định phần trăm còn lại sau khi giảm giá. Trong trường hợp này, sản phẩm đã giảm 20%, nên phần trăm còn lại là 100% – 20% = 80%.

Bước 2: Sử dụng công thức tính giá trị gốc:

 • Giá trị gốc = Giá sau khi giảm/ Phần trăm còn lại sau khi giảm

Áp dụng vào ví dụ:

 • Giá trị gốc = 10.000.000/80% = 12.500.000 VNĐ.

Điều này cho biết giá trị gốc của sản phẩm là 12.500.000 VNĐ trước khi được áp dụng bất kỳ chiết khấu nào. Quy trình này giúp bạn nhanh chóng và chính xác xác định giá trị gốc của sản phẩm dựa trên mức giảm giá được cung cấp.

Tính giá gốc của sản phẩm sau khi giảm giá

3. Cách tính tỷ lệ phần trăm tăng giảm khác

Một số phương pháp tính phần trăm khác cũng rất hữu ích trong các tình huống khác nhau. Ví dụ, bạn có thể sử dụng các công thức sau để giải quyết những vấn đề khác nhau:

3.1. Tính phần trăm chênh lệch giữa 2 năm

Để tính phần trăm chênh lệch giữa năm n và n+1, bạn có thể sử dụng công thức sau:

 • Phần trăm chênh lệch = (Giá trị n + 1 – Giá trị n)/ Giá trị n × 100

Ví dụ:

Năm 2020, doanh số bán hàng là 200 tỷ đồng.

Năm 2021, doanh số bán hàng tăng lên 250 tỷ đồng.

 • Phần trăm chênh lệch = (250−200)/200 × 100 = 25 Phần trăm

3.2. Tính phần trăm lợi nhuận

Để tính phần trăm lợi nhuận, bạn có thể sử dụng công thức sau:

 • Phần trăm lợi nhuận = Lợi nhuận/ Doanh thu × 100

Ví dụ:

Doanh thu từ bán hàng là 300 tỷ đồng, lợi nhuận là 60 tỷ đồng.

 • Phần trăm lợi nhuận = 60/300 × 100 = 20 Phần trăm

3.3. Tính phần trăm tăng giá của sản phẩm

Để tính phần trăm tăng giá của sản phẩm từ ngày n đến ngày n+1, bạn có thể sử dụng công thức sau:

 • Phần trăm tăng giá = (Giá ngày hôm sau – Giá ngày hôm trước)/ Giá ngày hôm trước × 100

Ví dụ:

Ngày 24/5/2019, chiếc bút bi được bán với giá 7.000 VNĐ.

 • Phần trăm tăng giá = (7.000 − 5.000)/ 5.000 ×100 = 40 Phần trăm

​Những công thức trên giúp bạn áp dụng phương pháp tính phần trăm trong nhiều tình huống khác nhau, từ doanh thu đến giá cả sản phẩm và lợi nhuận.

Cuối cùng, Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa hy vọng rằng bài viết đã hoàn toàn giải đáp được mọi thắc mắc của bạn về cách tính tỷ lệ phần trăm tăng giảm. Nếu bạn cần sự hỗ trợ hoặc tư vấn, hãy đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại chính là HOTLINE 1900 2276

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline