Xăng dầu là loại hàng hóa kinh doanh đặc biệt, đòi hỏi sự tuân thủ các quy định quản lý đặc biệt do chính Nhà nước ban hành. Do đó, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu cần phải có kiến thức sâu rộng về cách tính tỷ lệ hao hụt xăng dầu và quản lý xăng dầu để tổ chức công việc kinh doanh một cách chặt chẽ và hiệu quả. Cùng Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa tìm hiểu. 

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng tỷ lệ hao hụt xăng dầu

  • Phạm vi áp dụng của tỷ lệ hao hụt xăng dầu: Tỷ lệ hao hụt xăng dầu được áp dụng trong nhiều lĩnh vực kinh doanh xăng dầu như xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu, pha chế, phân phối xăng dầu trên thị trường nội địa, cũng như hoạt động tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển xăng dầu.
  • Đối tượng áp dụng: Tính chất rộng lớn của đối tượng áp dụng bao gồm thương nhân kinh doanh xăng dầu trên thị trường Việt Nam. Các tổ chức và cá nhân tham gia vào các hoạt động liên quan đến kinh doanh xăng dầu, đặc biệt là các cơ quan quản lý nhà nước, đều nằm trong phạm vi áp dụng của các quy định về tỷ lệ hao hụt xăng dầu.
  • Lưu ý: Mỗi đối tượng áp dụng cần hiểu rõ và tuân thủ đúng các quy định để đảm bảo hoạt động kinh doanh xăng dầu được thực hiện một cách đúng đắn và tuân thủ theo quy định của Nhà nước.
Phạm vi và đối tượng áp dụng tỷ lệ hao hụt xăng dầu

2. Cách tính tỷ lệ hao hụt xăng dầu

Hao hụt xăng dầu là sự mất mát xăng dầu do bay hơi tự nhiên, bám dính và ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ, kỹ thuật trong quá trình xuất, nhập, tồn chứa, vận chuyển, súc rửa, pha chế và phân phối xăng dầu. Điều này được đo lường dưới điều kiện tiêu chuẩn (nhiệt độ: 15°C; áp suất: 101,325 kPa).

2.1. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu công đoạn nhập:

Tính theo phần trăm (%) lượng xăng dầu mất mát so với lượng ban đầu trước khi nhập. Ví dụ:

Sản phẩmPhương tiện nhậpTỷ lệ hao hụt (%)
Xăng khoángTàu dầu, Xà lan0.42
Xăng sinh học E5Tàu dầu, Xà lan0.47
Etanol E100Tàu dầu, Xà lan

2.2. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu công đoạn xuất:

Tính theo phần trăm (%) lượng xăng dầu mất mát so với lượng xuất đi hoặc đo lường qua đồng hồ xăng dầu. Ví dụ:

Sản phẩmTỷ lệ hao hụt (%)
Xăng khoáng0.15
Xăng sinh học E50.17
Etanol E1000.15

2.3. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu công đoạn tồn chứa:

Cách tính tỷ lệ hao hụt xăng dầu được tính dựa trên tỷ lệ hao hụt ngắn ngày và dài ngày. Ví dụ:

Sản phẩmTỷ lệ hao hụt tồn chứa ngắn ngày (%)Tỷ lệ hao hụt tồn chứa dài ngày (%)
Xăng khoáng0.10.05
Xăng sinh học E50.110.06
Etanol E1000.150.017

2.4. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu công đoạn vận chuyển:

Được tính cho đường thủy, đường bộ, đường sắt và đường ống. Ví dụ:

Sản phẩmĐường thủy (%/100 km)Đường bộ (%/100 km)Đường sắt (%/100 km)Đường ống (%)
Xăng khoáng0.030.0650.0450.15
Xăng sinh học E50.0330.0710.0450.15
Etanol E1000.030.030.030.25

2.5. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu tại cửa hàng:

Tính theo phần trăm (%) lượng xăng dầu mất mát so với lượng xăng dầu xuất đi tại cửa hàng. Ví dụ:

Sản phẩmTỷ lệ hao hụt bể – đồng hồ (%)
Xăng khoáng0.1
Xăng sinh học E50.11
Etanol E1000.08

Đối với mỗi công đoạn, cách tính tỷ lệ hao hụt xăng dầu được xác định một cách chi tiết, giúp doanh nghiệp hiểu rõ và quản lý hiệu quả quá trình kinh doanh xăng dầu.

cách tính tỷ lệ hao hụt xăng dầu

3. Trách nhiệm của thương nhân kinh doanh xăng dầu

  • Tổ chức quản lý hao hụt xăng dầu: Thương nhân đầu mối đảm nhiệm trách nhiệm tổ chức quản lý hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh. Điều này bao gồm việc xây dựng và ban hành định mức hao hụt xăng dầu, đảm bảo rằng các tiêu chuẩn này phản ánh chính xác các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh xăng dầu.
  • Thống kê và báo cáo hàng năm: Thương nhân đầu mối có trách nhiệm thống kê lượng hao hụt xăng dầu hàng năm. Họ cần báo cáo về Bộ Công Thương để hỗ trợ công tác quản lý Nhà nước về hao hụt xăng dầu. Việc này giúp định rõ tình hình hao hụt và hỗ trợ việc điều chỉnh chính sách quản lý theo thời gian.
  • Hạch toán chi phí kinh doanh định mức: Thương nhân đầu mối cần tổ chức hạch toán chi phí kinh doanh định mức theo tỷ lệ hao hụt kinh doanh xăng dầu. Quản lý chi phí một cách minh bạch và chính xác giúp đảm bảo rằng các chi phí liên quan đến hao hụt được tính đúng và công bằng.
  • Khảo sát, nghiên cứu và đánh giá hao hụt xăng dầu: Thương nhân đầu mối có trách nhiệm tổ chức khảo sát, nghiên cứu, và đánh giá về hao hụt xăng dầu. Điều này giúp họ hiểu rõ hơn về nguyên nhân và tác động của hao hụt, từ đó đề xuất những cải tiến và điều chỉnh cần thiết để giảm thiểu hao hụt.
  • Kiến nghị sửa đổi chính sách: Thương nhân đầu mối có trách nhiệm đưa ra kiến nghị với Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung các nội dung chưa phù hợp nếu phát hiện. Họ cần thực hiện điều này dựa trên các kết quả khảo sát và nghiên cứu về hao hụt xăng dầu, đảm bảo rằng chính sách quản lý hao hụt là hiệu quả và thích ứng với biến động trong ngành công nghiệp xăng dầu.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa hy vọng rằng thông tin trong bài viết sẽ giúp bạn xác định cách tính tỷ lệ hao hụt xăng dầu. Nếu còn thắc mắc hãy liên hệ HOTLINE 1900 2276 để được hỗ trợ nhanh nhất. 

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline