Tỷ lệ dự trữ bắt buộc là quy định mà các tổ chức tín dụng và ngân hàng phải tuân thủ, yêu cầu họ giữ một phần tiền gửi tại ngân hàng trung ương. Mục tiêu chính của quy định này là bảo đảm tính ổn định và an toàn cho hệ thống tài chính trong quá trình hoạt động. Hôm nay, cùng Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa tìm hiểu cách tính tỷ lệ dự trữ bắt buộc

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Khái niệm tỷ lệ dự trữ bắt buộc

Dự trữ bắt buộc là một thuật ngữ được đặc định trong Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010, đề cập đến số tiền mà các tổ chức tài chính phải giữ tại Ngân hàng Nhà nước để thực hiện chính sách tiền tệ của quốc gia.

Theo khoản 1 của Điều 14 trong Luật, dự trữ bắt buộc áp dụng cho nhiều loại tổ chức tín dụng, bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Mục đích chính của việc áp đặt dự trữ bắt buộc là đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính và thực hiện hiệu quả chính sách tiền tệ của quốc gia. Điều này được rõ ràng quy định trong Điều 10 của Luật, xác định dự trữ bắt buộc là một công cụ quan trọng hỗ trợ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.

Khái niệm tỷ lệ dự trữ bắt buộc

2. Trường hợp không cần thực hiện dự trữ bắt buộc

 • Tình trạng kiểm soát đặc biệt: Trong trường hợp một tổ chức tín dụng được xác định là cần kiểm soát đặc biệt bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổ chức này không phải thực hiện dự trữ bắt buộc. Hiệu lực bắt đầu từ tháng tiếp theo sau tháng Ngân hàng Nhà nước quyết định áp dụng kiểm soát đặc biệt và kéo dài đến khi kiểm soát đặc biệt được chấm dứt.
 • Tổ chức tín dụng mới: Trong trường hợp tổ chức tín dụng mới thành lập và chưa khai trương hoạt động, không áp dụng dự trữ bắt buộc. Trước khi bắt đầu hoạt động, tổ chức cần thông báo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước về ngày dự kiến khai trương hoạt động, ít nhất là 3 ngày làm việc trước ngày khai trương.
 • Chấp thuận giải thể hoặc phá sản: Trong trường hợp tổ chức tín dụng đã được chấp thuận giải thể, mở thủ tục phá sản, hoặc đã bị thu hồi Giấy phép, không cần thực hiện dự trữ bắt buộc từ tháng tiếp theo sau tháng quyết định có hiệu lực. Nếu có quyết định mở thủ tục phá sản, tổ chức tín dụng cần gửi quyết định này cho Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định.

Trên đây là những tình huống cụ thể khiến các tổ chức tín dụng không phải thực hiện dự trữ bắt buộc, nhằm đảm bảo tính linh hoạt và công bằng trong quản lý tài chính và hoạt động của họ.

cách tính tỷ lệ dự trữ bắt buộc

3. Cách tính tỷ lệ dự trữ bắt buộc

Để tính lượng tiền dự trữ bắt buộc, công thức dựa trên tỷ lệ dự trữ áp dụng vào tổng số tiền gửi có kỳ hạn. Cách tính tỷ lệ dự trữ bắt buộc có dạng:

 • Lượng tiền dự trữ = Tổng số tiền gửi có kỳ hạn * Tỷ lệ dự trữ

Trong đó: 

 • Tổng số tiền gửi có kỳ hạn: Số tiền mà ngân hàng có trong khoảng thời gian nhất định.
 • Tỷ lệ dự trữ: Phần trăm mà ngân hàng cần dự trữ bắt buộc từ tổng số tiền gửi.

Ví dụ: Áp dụng công thức với ngân hàng BIDV:

 • Tổng số tiền gửi có kỳ hạn: 1.138.714.007 triệu đồng
 • Tỷ lệ dự trữ: 1% (0.01)
 • Lượng tiền dự trữ = 1.138.714.007 triệu đồng * 0.01 = 11.387.140,07 triệu đồng

Vậy, lượng tiền dự trữ bắt buộc cho Ngân hàng BIDV, trong trường hợp này, là 11.387.140,07 triệu đồng, như đã minh họa trong ví dụ ban đầu. Cách tính tỷ lệ dự trữ bắt buộc cung cấp một cách chính xác và tiện lợi để tính toán mức dự trữ bắt buộc của ngân hàng theo quy định của ngành tài chính.

4. Vai trò của dự trữ bắt buộc trong kiểm soát lạm phát

Dự trữ bắt buộc đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát lạm phát thông qua các cách sau:

 • Hạn chế khả năng cho vay của ngân hàng: Mức dự trữ bắt buộc tăng cao tạo ra hạn chế đối với khả năng cho vay của ngân hàng. Điều này dẫn đến việc ngân hàng có ít tài nguyên để cấp vay, giảm bớt lượng tiền lưu thông trong nền kinh tế. Hạn chế hoạt động tín dụng như vậy đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát áp lực lạm phát.
 • Bảo đảm ổn định tài chính: Yêu cầu các tổ chức tín dụng giữ mức dự trữ bắt buộc giúp đảm bảo tính ổn định và đáng tin cậy của hệ thống tài chính. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro trong hệ thống ngân hàng mà còn duy trì hoạt động bình thường của các ngân hàng. Việc này cung cấp sự an tâm cho khách hàng và thị trường tài chính, đóng góp vào việc kiểm soát áp lực lạm phát.

Cách tính tỷ lệ dự trữ bắt buộc là một công cụ quan trọng trong quản lý và điều tiết hoạt động của các tổ chức tín dụng và ngân hàng. Sự áp dụng linh hoạt của các tỷ lệ này tùy thuộc vào loại tiền gửi và thời hạn, nhằm đảm bảo tính ổn định và an toàn cho hệ thống tài chính. Nếu còn thắc mắc hãy liên hệ HOTLINE 1900 2276 của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline