Bởi vì việc sử dụng biện pháp tạm giam và tạm giam có ảnh hưởng trực tiếp đến nhân quyền nên việc xác định chính xác thời gian tạm giam hoặc thời gian tạm giam là rất quan trọng. Hãy cùng Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa tìm hiểu cách tính thời hạn tạm giam bị cáo nếu bị cáo đã bị tạm giam.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Cách tính thời hạn tạm giam trong trường hợp bị can đã bị tạm giữ

Khoản 1 Điều 17 Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC quy định thời hạn tạm giữ bị can được tính theo cách tính thời hạn tạm giam như sau:

Thời gian điều tra được trừ vào thời gian tạm giam. Trường hợp tạm giam đồng thời với việc tạm giam thì thời gian tạm giam được kéo dài kể từ ngày hết thời hạn tạm giam. Nếu bị can không bị tạm giữ đồng thời thì thời gian tạm giam được tính từ ngày bị bắt để tạm giữ cho đến ngày hết hạn ghi trong lệnh (trừ đi số ngày bị tạm giam). Thời gian giam giữ kết thúc vào lúc 24 giờ của ngày cuối cùng được quy định trong lệnh. Khi tính thời hạn tạm giam, tạm giam phải căn cứ vào thời hạn thực tế ghi trong quyết định tạm giữ, lệnh tạm giam, lệnh bắt bị can để tạm giam và tính cả ngày nghỉ liên tục (thứ bảy, ngày thứ bảy, ngày tạm giam). chủ nhật, ngày lễ, tết) và một tháng tạm giam được tính là 30 ngày.

Cách tính thời hạn tạm giam trong trường hợp bị can đã bị tạm giữ

2. Cách tính thời hạn tạm giam trong lệnh tạm giam, lệnh bắt bị can để tạm giam

Khoản 2 Điều 17 Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC quy định cách ghi thời hạn trong lệnh tạm giam, lệnh bắt đối với bị can bị tạm giữ có thời hạn:

Trong trường hợp bị can đã bị tạm giữ thì thời hạn tạm giữ phải được ghi trong lệnh tạm giam hoặc lệnh bắt bị can để tạm giữ: Thời hạn tạm giữ được tính bằng ngày, bắt đầu từ ngày phạt tù cuối cùng. . Thời hạn tạm giam hoặc ngày bị can bị tạm giữ để tạm giữ kết thúc vào ngày cuối cùng của thời hạn tạm giam (sau khi đã trừ số ngày tạm giam).

Ví dụ 1: Nguyễn Văn A bị bắt trong 3 ngày, từ 10h00 ngày 01/3/2018 đến 10h00 ngày 04/3/2018 thì bị khởi tố, tạm giam. Thời gian giam giữ thực tế của bị cáo là một tháng hai mươi bảy ngày (trừ ba ngày tạm giam). Do đó, thời hạn trong quyết định tạm giam và quyết định ra quyết định tạm giam ghi: tạm giữ bị cáo trong thời hạn một tháng hai mươi bảy ngày, từ ngày 4 tháng 3 năm 2018 đến ngày 29 tháng 4 năm 2018.

Ví dụ 2: Trần Thị B bị phạt tù sáu ngày, từ 2 giờ chiều. vào ngày 5 tháng 3 năm 2018 lúc 14 giờ chiều. vào ngày 11 tháng 3 năm 2018 và không được phép rời khỏi nhà. Ngày 11/4/2018, nghi phạm B bị bắt tạm giam có thời hạn 02 tháng; như vậy, thời gian tạm giữ bị can B là một tháng hai mươi bốn ngày (trừ sáu ngày tạm giam). Vì vậy, thời hạn trong lệnh bắt bị can để tạm giam và quyết định phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam là: tạm giam trong thời hạn một tháng hai mươi bốn ngày, kể từ ngày 11 tháng 4, năm 2018 đến hết ngày 3, 6/4/2018.

3. Thời hạn tạm giữ

Việc tạm giữ có thể được áp dụng đối với những người bị giam trong trường hợp khẩn cấp, những người bị bắt vì tội phạm trái phép, những người phạm tội đã thú nhận hoặc đầu thú hoặc những người bị bắt theo lệnh truy nã. Người ra quyết định tạm giữ phải giao quyết định tạm giữ cùng với hồ sơ lý do tạm giữ cho Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền trong thời hạn 12 giờ, kể từ ngày ra quyết định. Nếu Viện kiểm sát xét thấy việc tạm giữ là không chính đáng hoặc không cần thiết thì Viện kiểm sát ra quyết định hủy quyết định tạm giữ và người ra quyết định tạm giữ phải trả tự do ngay cho người bị tạm giam.

Theo Điều 118 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015:

  • Cơ quan điều tra hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra tiếp người bị tạm giữ, người bị bắt hoặc dẫn giải người bị tạm giữ, người bị bắt về trụ sở hoặc kể từ khi Cơ quan điều tra ra quyết định tạm giữ người phạm tội ra đầu thú hoặc đầu thú .
  • Trong trường hợp cần thiết, người ra quyết định tạm giam có thể gia hạn tạm giữ đến ba ngày. Trong trường hợp đặc biệt, người ra quyết định giam giữ có thể gia hạn tạm giam lần thứ hai nhưng không quá ba ngày.
  • Trường hợp không đủ căn cứ truy tố bị can khi đang bị tạm giữ thì Cơ quan điều tra hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải trả tự do ngay cho người bị tạm giữ; nếu đã kéo dài thời gian tạm giam thì Viện kiểm sát phải trả tự do ngay cho người bị tạm giữ.
  • Thời gian tạm giam được trừ vào tổng thời hạn tạm giam. Một ngày giam giữ là một ngày giam giữ.
Thời hạn tạm giữ

Trên đây là những nội dung về cách tính thời hạn tạm giam để điều tra do Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa cung cấp kiến thức đến khách hàng. Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa hy vọng bài viết này sẽ là nguồn thông tin hữu ích gửi đến quý bạn đọ, nếu bạn còn thắc mắc có thể gọi đến HOTLINE 1900 2276 để được giải đáp thắc mắc.

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline