Thời hạn điều tra là khoảng thời gian được quy định bởi pháp luật để cho phép cơ quan điều tra thực hiện quá trình điều tra vụ án. Thời điểm bắt đầu tính thời hạn này là từ ngày khởi tố vụ án và kéo dài cho đến khi điều tra hoàn tất. Bài viết này sẽ giải thích rõ về cách tính thời hạn gia hạn điều tra, cũng như các loại thời hạn khác nhau trong quá trình điều tra các vụ án hình sự.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Cách tính thời hạn gia hạn điều tra

Theo Khoản 1 của Điều 172 trong Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015, thời hạn điều tra vụ án hình sự được quy định như sau:

– Đối với tội phạm ít nghiêm trọng, thời hạn không quá 02 tháng.

– Đối với tội phạm nghiêm trọng, thời hạn không quá 03 tháng.

– Đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, thời hạn không quá 04 tháng.

Thời hạn này tính từ thời điểm khởi tố vụ án đến khi điều tra kết thúc.

Còn theo Khoản 2 của Điều 172, quy định về việc gia hạn thời hạn điều tra như sau:

– Trường hợp cần gia hạn điều tra do tính chất phức tạp của vụ án, thì chậm nhất là 10 ngày trước khi hết thời hạn điều tra, cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát gia hạn điều tra.

– Cách tính thời hạn gia hạn điều tra được quy định như sau:

  • Đối với tội phạm ít nghiêm trọng: Gia hạn một lần, không quá 02 tháng.
  • Đối với tội phạm nghiêm trọng: Gia hạn được thực hiện hai lần, lần thứ nhất không quá 03 tháng và lần thứ hai không quá 02 tháng.
  • Đối với tội phạm rất nghiêm trọng: Gia hạn hai lần, mỗi lần không quá 04 tháng.
  • Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng: Gia hạn ba lần, mỗi lần không quá 04 tháng.

Điều này chỉ đơn giản là nêu rõ quy định về việc cách tính thời hạn gia hạn điều tra cho các loại tội phạm khác nhau, cũng như tùy thuộc vào cấp bậc của cơ quan điều tra. Dưới đây là phần diễn giải:

a) Đối với tội phạm ít nghiêm trọng, quy định gia hạn điều tra như sau:

Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện hoặc Viện kiểm sát quân sự khu vực có thẩm quyền gia hạn.

Trong trường hợp vụ án do Cơ quan điều tra cấp tỉnh hoặc Cơ quan điều tra cấp quân khu thụ lý điều tra, thì Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh hoặc Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu sẽ gia hạn.

b) Với tội phạm nghiêm trọng:

Gia hạn được thực hiện lần thứ nhất và lần thứ hai.

Các cấp Viện kiểm sát nhân dân và Viện kiểm sát quân sự tương ứng với cấp bậc của cơ quan điều tra thụ lý.

c) Với tội phạm rất nghiêm trọng:

Gia hạn được thực hiện lần thứ nhất và lần thứ hai.

Các Viện kiểm sát nhân dân và Viện kiểm sát quân sự thụ lý gia hạn theo cấp bậc của cơ quan điều tra.

d) Với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng:

Gia hạn được thực hiện lần thứ nhất và lần thứ hai.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao hoặc Viện kiểm sát quân sự trung ương sẽ gia hạn lần thứ ba.

Đối tượng bị gia hạn điều traSố lần gia hạnThời gian gia hạn
Tội phạm ít nghiêm trọng012 tháng
Tội phạm nghiêm trọng02Lần thứ nhất: 03 tháng
Lần thứ hai: 02 tháng
Tội phạm rất nghiêm trọng02Lần thứ nhất: 04 tháng
Lần thứ hai: 04 tháng
Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng03Lần thứ nhất: 04 tháng
Lần thứ hai: 04 thángLần thứ ba: 04 tháng

Lưu ý thêm: Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, khi thời hạn gia hạn điều tra đã hết nhưng do tính chất rất phức tạp của vụ án mà chưa thể kết thúc việc điều tra, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thẩm quyền gia hạn thêm một lần, nhưng không quá 04 tháng.

Đối với tội xâm phạm an ninh quốc gia, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền gia hạn thêm một lần, nhưng không quá 04 tháng.

Nếu có thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự hoặc nhập vụ án, tổng thời hạn điều tra không được vượt quá thời hạn quy định tại các khoản 1, 2 và 3 của Điều 172 trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

cách tính thời hạn gia hạn điều tra

2. Áp dụng quy định nào để xác định thời hạn điều tra vụ án hình sự trước ngày 01/01/2018 vẫn chưa kết thúc việc điều tra?

Dựa vào khoản 4 Điều 1 Nghị quyết 110/2015/QH13, một số cụm từ đã được thay thế bởi khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 41/2017/QH14, quy định như sau:

Điều 1: Kể từ ngày Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 (gọi là Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015) có hiệu lực thi hành (ngày 01 tháng 7 năm 2016):…

Đối với những vụ án hình sự do cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra đang tiến hành điều tra, nhưng đến ngày 01 tháng 01 năm 2018 chưa kết thúc điều tra, thì thời hạn điều tra sẽ được thực hiện theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Áp dụng quy định nào để xác định thời hạn điều tra vụ án hình sự trước ngày 01_01_2018 vẫn chưa kết thúc việc điều tra

Bài viết trên chia sẻ những cách tính thời hạn gia hạn điều tra. Hy vọng với những thông tin này sẽ có ích bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc vui lòng liên hệ Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa qua HOTLINE 1900 2276 nhé.

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline