Cải tạo không giam giữ là một trong những hình phạt nhẹ nhất trong Bộ luật Hình sự. Vậy cách tính thời hạn cải tạo không giam giữ được quy định như thế nào? Bài viết sau đây Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa sẽ giúp bạn hiểu rõ

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Cải tạo không giam giữ là gì?

Cải tạo không giam giữ là hình phạt chính được áp dụng trong khoảng từ 6 tháng đến 3 năm đối với những người phạm tội ít nghiêm trọng. Đối với các tội phạm nghiêm trọng theo quy định của Bộ luật Hình sự, nếu người bị kết án đã có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi cư trú rõ ràng và xét thấy không cần thiết buộc họ phải cách ly khỏi xã hội, thì họ có thể được giao cho các cơ quan nhà nước hoặc tổ chức xã hội giám sát và giáo dục. Mục tiêu của quá trình này là phát huy vai trò của quần chúng nhân dân, đảm bảo sự tham gia tích cực của họ trong việc cải tạo và giáo dục người phạm tội.

Thời hạn cải tạo không giam giữ là khoảng thời gian một người phạm tội phải tham gia các hoạt động cải tạo, học nghề, hoặc thực hiện các biện pháp nhất định nhằm tái hòa nhập xã hội mà không phải ở trong tình trạng giam giữ. Cách tính thời hạn này có thể thay đổi tùy theo quy định của từng quốc gia hoặc khu vực cụ thể.

Cải tạo không giam giữ là gì

2. Cách tính thời hạn cải tạo không giam giữ

Theo quy định về thời điểm bắt đầu tính thời gian cải tạo không giam giữ, ngày mà thời kỳ này bắt đầu là ngày mà cơ quan hoặc tổ chức được giao nhiệm vụ giám sát và giáo dục người bị kết án, cùng với việc nhận quyết định thi hành án và bản sao bản án. Nếu bản án và quyết định này có hiệu lực pháp luật trong thời hạn 7 ngày, Tòa án cần phải ra quyết định thi hành án trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày ban hành. Sau đó, bản án phải được chuyển đến Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện.

Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có trách nhiệm triệu tập người phải chấp hành án. Họ sẽ được đến UBND cấp xã vào thời điểm đã ấn định để chấp hành án, đồng thời cam kết việc tuân thủ án. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày triệu tập người phải chấp hành án, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện cần chuyển hồ sơ cho UBND cấp xã, nơi sẽ tiếp tục giám sát và giáo dục người này.

Tổng thời gian tính từ khi bản án có hiệu lực pháp luật là 20 ngày, và từ đây bắt đầu tính thời gian chấp hành án cho người phải thực hiện cải tạo không giam giữ.

Tuy nhiên, có trường hợp Tòa án tuyên phạt cải tạo không giam giữ cho người ở tỉnh khác. Trong tình huống này, khi Tòa án ủy thác cơ quan thi hành án cấp huyện ở tỉnh đó để ra quyết định thi hành án, có thể xảy ra việc hồ sơ ủy thác bị thất lạc khi gửi qua đường công văn. Điều này dẫn đến việc Tòa án nhận được hồ sơ và quyết định thi hành án sau vài tháng. Điều này không công bằng đối với người phải chấp hành án, đặc biệt là khi họ đã tuân thủ cải tạo không giam giữ và sau đó phạm tội mới, ảnh hưởng đến quá trình xóa án tích của họ.

Dưới đây là một số yếu tố và phương thức chung mà một số hệ thống pháp luật có thể sử dụng để cách tính thời hạn cải tạo không giam giữ:

  • Đánh giá hành vi và tiến bộ: Các chuyên gia hoặc tổ chức thực hiện đánh giá về hành vi của người phạm tội và độ tiến bộ trong quá trình cải tạo.
  • Các tiêu chí đánh giá có thể bao gồm việc hoàn thành các chương trình học nghề, tham gia vào các hoạt động cộng đồng, và thể hiện sự thay đổi tích cực trong hành vi.
  • Chương trình cải tạo và giáo dục: Thời gian cần thiết để hoàn thành các chương trình học nghề, giáo dục, hoặc các hoạt động cải tạo cụ thể có thể được xem xét.
  • Thực hiện các điều kiện đặc biệt: Nếu có các điều kiện đặc biệt mà người phạm tội cần thực hiện để đảm bảo tính hiệu quả của quá trình cải tạo, thì thời gian này cũng có thể được tính vào thời hạn cải tạo không giam giữ.
  • Hệ thống pháp luật và quy định địa phương: Mỗi quốc gia hoặc khu vực có thể có các quy định khác nhau về cách tính toán thời hạn cải tạo không giam giữ.

Lưu ý rằng cách tính thời hạn cải tạo không giam giữ của mỗi hệ thống pháp luật có thể có cách tiếp cận và quy định riêng, vì vậy thông tin cụ thể nhất có thể được tìm thấy trong các văn bản pháp luật và quy định của quốc gia hoặc khu vực đó

Cách tính thời hạn cải tạo không giam giữ

3. Người bị cải tạo không giam giữ có được miễn, giảm hình phạt?

Theo Điều 62 của Bộ luật hình sự năm 2015, đã được sửa đổi và bổ sung vào năm 2017, người bị kết án cải tạo không giam giữ có thể được miễn chấp hành hình phạt theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát, Tòa án trong các trường hợp sau đây:

+ Sau khi bị kết án và đã thực hiện đầy đủ công việc cải tạo;

+ Mắc bệnh hiểm nghèo;

+ Chấp hành tốt pháp luật, đồng thời đối diện với hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn; và đánh giá xác minh rằng người đó không còn đe dọa đến an ninh và trật tự xã hội.

Các quyết định về việc miễn chấp hành hình phạt sẽ dựa trên sự xác minh kỹ lưỡng của Viện kiểm sát và Tòa án, đảm bảo rằng người bị kết án đã thực hiện đầy đủ các bước cải tạo và không còn tiềm ẩn nguy cơ cho xã hội.

Trên đây là cách tính thời hạn cải tạo không giam giữTrung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa muốn chia sẻ với các bạn. Nếu bạn đang cần được tư vấn thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số HOTLINE 1900 2276

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline