Lợi nhuận được xem là số tiền dương có thể thu được từ hoạt động thực hiện kinh doanh sau khi tiến hành trừ đi tất cả các chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất và bán hàng, cũng như các công nợ và tất cả các khoản chi phí khác của doanh nghiệp. Vậy để biết được cách tính phần trăm lợi nhuận thì chúng ta có thể tham khảo ngay thông qua bài viết của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Lợi nhuận là gì?

Lợi nhuận được xem là số tiền dương mà tất cả các doanh nghiệp kiếm được sau khi đã thực hiện trừ đi tất cả các chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất cũng như bán hàng, các khoản phải trả cùng với tất cả các chi phí khác. Lợi nhuận thường thì sẽ được tính bằng cách lấy tổng chi phí để thực hiện sản xuất, quản lý cũng như tiếp thị một sản phẩm hoặc bất kỳ một dịch vụ trừ đi tổng doanh thu của công ty. Cách tính phần trăm lợi nhuận trên doanh thu sẽ cho thấy các chỉ tiêu quan trọng để có thể đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của một công ty cũng như nó sẽ là mục tiêu của nhiều tổ chức, công ty.

Cách tính phần trăm lợi nhuận

2. Xếp hạng lợi nhuận

Với cách tính phần trăm lợi nhuận có thể được thực hiện phân loại cụ thể theo một số tiêu chí khác nhau, nhưng đối với các cách phân loại chính của nó thì thường bao gồm:
– Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: Lợi nhuận này thì sẽ bao gồm lợi nhuận từ tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ,…

– Lợi tức đầu tư: Với phần lợi nhuận này sẽ bao gồm lợi nhuận thu được từ việc thực hiện đầu tư vào các tài sản như cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, v.v.
– Lợi nhuận thực tế: Lợi nhuận thực tế là phần lợi nhuận được thực hiện sau khi chúng ta trừ tất cả các chi phí liên quan.
– Lợi nhuận tạm tính: Đây được xem là khoản lợi nhuận tạm tính được tính, hoàn toàn không bao gồm các khoản chi phí cũng như các thu nhập khác.
– Lợi nhuận hiện tại: Đây là khoản lợi nhuận được tính trong một khoảng thời gian cụ thể.
– Lợi nhuận tích lũy: Đây được xem là khoản lợi nhuận được thực hiện tính từ khi công ty bắt đầu hoạt động cho đến ngày nay.

Cách tính phần trăm lợi nhuận chi tiết

3. Cách tính lợi nhuận theo tỷ lệ phần trăm

Với cách tính phần trăm lợi nhuận thì các bạn có thể sử dụng công thức ROI hoặc sử dụng ROE như sau:

– Tính tỷ suất sinh lời trên tổng vốn đầu tư: Tỷ suất sinh lời được tính trên tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp sẽ cần tính theo công thức cụ thể như sau: 

Tỷ suất sinh lời trên tổng vốn đầu tư = (Lợi nhuận sau thuế / Tổng vốn đầu tư) x 100%. 

Trong đó, lợi nhuận sau thuế sẽ được xem là lợi nhuận mà chúng ta thu được sau khi tiến hành trừ đi các khoản chi phí liên quan đến hoạt động thực hiện kinh doanh cùng với tất cả các khoản thuế phải nộp, tổng vốn đầu tư của nó cũng sẽ bao gồm số tiền đã thực hiện đầu tư để mua hàng, cũng như phát triển sản phẩm hoặc các loại dịch vụ, cải thiện cơ sở vật chất cùng với tất cả các khoản đầu tư khác. Kết quả của nó thì sẽ được tính theo phần trăm.
– Tính tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu sẽ được tính như sau: 

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu = (Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu) x 100%. 

Trong đó, lợi nhuận sau thuế sẽ được xem là lợi nhuận thu được sau khi thực hiện trừ đi các khoản chi phí liên quan đến tất cả các hoạt động kinh doanh cùng với các khoản thuế phải nộp, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp chính là số tiền mà chủ sở hữu đã thực hiện đầu tư vào doanh nghiệp thông qua việc tiến hành góp vốn, phát hành cổ phiếu hoặc tất cả các khoản đầu tư khác. Kết quả của nó cũng sẽ được tính theo phần trăm.
Lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ được tính theo tỷ lệ phần trăm để có thể thể hiện hiệu suất hoặc thể hiện lợi nhuận của tổng số tiền đầu tư cùng với các vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Với cách tính phần trăm lợi nhuận trên doanh thu sẽ có thể giúp đánh giá hiệu quả kinh doanh cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

4. Ý nghĩa của lợi nhuận đối với doanh nghiệp bao gồm

– Đảm bảo sự tồn tại cũng như sự phát triển của doanh nghiệp: Nếu doanh nghiệp không tạo ra lợi nhuận đủ lớn cho mình thì nó có thể không duy trì được hoạt động kinh doanh hàng ngày.

– Tạo giá trị cho cổ đông: Lợi nhuận được xem là nguồn doanh thu vô cùng quan trọng đối với tất cả các cổ đông của công ty. Nếu công ty của bạn kiếm được lợi nhuận cao, thì nó hoàn toàn có thể trả lại cho các cổ đông dưới dạng cổ tức hoặc có thể tăng giá trị cổ phiếu.

Tóm lại, cách tính phần trăm lợi nhuận được xem là một chỉ tiêu vô cùng quan trọng đối với một doanh nghiệp vì nó có thể cho thấy doanh nghiệp của bạn vẫn đang làm tốt như thế nào trong việc thực hiện kiểm soát chi phí cũng như tăng doanh thu. Nếu có thắc mắc hãy liên hệ hỗ trợ với Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa qua số HOTLINE 1900 2276.

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline