Trong bối cảnh ngày càng nhiều người đang quan tâm đến chính sách lương và phúc lợi trong môi trường làm việc, cách tính lương thai sản đóng vai trò quan trọng, đặc biệt đối với những người lao động trong lĩnh vực y tế. Cùng Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa tìm hiểu. 

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Ai được hưởng chế độ thai sản khi sinh con?

Chế độ thai sản khi sinh con được quy định theo Điều 31 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Theo đó, những đối tượng được hưởng chế độ này bao gồm:

 • Lao động nữ mang thai: Những phụ nữ đang trong thời kỳ mang thai đều được hưởng chế độ thai sản.
 • Lao động nữ sinh con: Chế độ này áp dụng cho những phụ nữ đã sinh con.
 • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ: Người lao động nữ thuộc nhóm này cũng được tính vào đối tượng hưởng chế độ thai sản.
 • Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi: Những người lao động nhận nuôi trẻ em dưới 06 tháng tuổi cũng được hưởng chế độ này.
 • Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản: Người lao động trong tình trạng sử dụng biện pháp tránh thai hoặc thực hiện biện pháp triệt sản cũng nằm trong đối tượng hưởng chế độ thai sản.
 • Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con: Các ông chồng, đang tham gia Bảo hiểm xã hội, khi vợ sinh con cũng được hưởng chế độ thai sản.

Như vậy, chế độ thai sản khi sinh con áp dụng cho một loạt các trường hợp, đảm bảo quyền lợi và chăm sóc cho những người lao động đang trong các giai đoạn quan trọng của cuộc sống gia đình.

Ai được hưởng chế độ thai sản khi sinh con

2. Cách tính lương thai sản

2.1. Tiền nghỉ những ngày đi khám thai

Theo quy định của Điều 32 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về thời gian hưởng chế độ khi khám thai, lao động nữ mang thai sẽ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày; trong trường hợp cách xa cơ sở khám bệnh hoặc có bệnh lý thai không bình thường, được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai. 

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản được tính theo ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, ngày Tết, và ngày nghỉ hằng tuần. Mức hưởng tiền nghỉ những ngày đi khám thai được tính theo cách tính lương thai sản mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

2.2. Tiền trợ cấp một lần khi sinh con

Theo Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con dưới 06 tháng tuổi sẽ được trợ cấp một lần cho mỗi con, với mức trợ cấp bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con hoặc tháng nhận nuôi con. Dựa trên Nghị định 24/2023/NĐ-CP, mức lương cơ sở hiện nay là 1.800.000 đồng. Do đó, mức trợ cấp một lần khi sinh con sẽ là 3.600.000 đồng.

2.3. Tiền thai sản trong thời gian sinh con

Đối với lao động nữ sinh con, thời gian hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng, tính từ thời điểm sinh con. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên, mỗi con sau con thứ nhất, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Mức hưởng chế độ thai sản trong thời gian sinh con được tính theo mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Ví dụ:

 • Cho chị C, mức bình quân tiền lương là 5.500.000 đồng/tháng, vậy số tiền hưởng chế độ thai sản trong thời gian sinh con của chị C được tính theo cách tính lương thai sản là 33.000.000 đồng.
 • Đối với chị D, mức bình quân tiền lương là 7.500.000 đồng/tháng, nên số tiền hưởng chế độ thai sản trong thời gian sinh con của chị D là 45.000.000 đồng.
 • Đối với lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con, thời gian hưởng chế độ thai sản là 30 ngày kể từ ngày vợ sinh con. Mức hưởng tiền thai sản trong vòng 30 ngày này được tính theo mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Lưu ý: Đối với các trường hợp cha tham gia BHXH, mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH.

cách tính lương thai sản

3. Tiền dưỡng sức sau sinh

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, thời gian hưởng chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh được xác định bởi Điều 41, khoản 1 và khoản 2 như sau:

Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong khoảng 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi, được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, và ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

 • Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;
 • Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;
 • Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Mức hưởng chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh một ngày được tính bằng 30% mức lương cơ sở theo khoản 3 Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Công thức tính tiền dưỡng sức sau sinh như sau:

 • Tiền dưỡng sức sau sinh = Số ngày nghỉ dưỡng sức * 30% * 1.800.000

Lưu ý: Đối với các trường hợp cụ thể, thời gian nghỉ và mức hưởng có thể biến đổi tùy thuộc vào quyết định của người sử dụng lao động và điều kiện sức khỏe của lao động nữ sau sinh.

Nắm vững quy định, cách tính lương thai sản đúng và kịp thời giúp tạo ra môi trường làm việc tích cực, khuyến khích sự chăm chỉ và đồng lòng trong cộng đồng nhân sự. Nếu còn thắc mắc Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa qua HOTLINE 1900 2276

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline