Cách tính lương sĩ quan quân đội ở mọi cấp bậc được thực hiện như thế nào? Tiền lương của sĩ quan quân đội ở các cấp bậc mới nhất là bao nhiêu vào thời điểm hiện tại? Hãy cùng Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa tìm hiểu. 

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Đối tượng được tăng lương cơ sở từ ngày 01/7/2023

 • Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019).
 • Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019).
 • Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức 2010 (sửa đổi, bổ sung tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019).
 • Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ.
 • Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 33/2012/NĐ-CP).
 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.
 • Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.
 • Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Đối với những đối tượng thuộc các nhóm trên, mức lương cơ sở được áp dụng là 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2023.

cách tính lương sĩ quan quân đội

2. Cách tính lương sĩ quan quân đội

Cách tính lương sĩ quan quân đội các cấp bậc từ ngày 01/7/2023 được thực hiện theo công thức sau:

 • Lương = Hệ số lương x Mức lương cơ sở

Trong đó:

 • Mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2023.
 • Hệ số lương là giá trị thể hiện định mức lương tương ứng với từng cấp bậc quân hàm.

Ví dụ:

 • Đối với cấp bậc quân hàm Đại tướng có hệ số lương là 10,4, lương sẽ được tính như sau: 10,4 x 1.800.000 = 18.720.000 đồng/tháng.
 • Đối với cấp bậc quân hàm Thiếu úy có hệ số lương là 4,20, lương sẽ được tính như sau: 4,20 x 1.800.000 = 7.560.000 đồng/tháng.

So với mức lương trước ngày 01/7/2023, lương của mỗi cấp bậc sĩ quan quân đội được tính bằng cách nhân hệ số lương mới với mức lương cơ sở và trừ đi mức lương cũ để xác định sự điều chỉnh. Ví dụ, nếu lương của một cấp bậc tăng 3.224.000 đồng, thì đó là sự điều chỉnh tăng lương so với mức trước ngày 01/7/2023.

3. Bảng lương sĩ quan quân đội các cấp bậc mới nhất

Bảng lương sĩ quan quân đội các cấp bậc mới nhất từ ngày 1/7/2023 có thể được mô tả như sau: Mức lương cơ sở mới từ 1/7/2023: 1.800.000 đồng/tháng.

Bảng lương sĩ quan quân đội theo cấp bậc quân hàm được thực hiện theo Mục 1 Bảng 1 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Dưới đây là ví dụ về mức lương cho một số cấp bậc quân hàm, sử dụng mức hệ số lương cơ sở mới:

Bảng 1 - Bảng lương sĩ quan quân đội các cấp bậc mới nhất

Đại tướng (ví dụ):

 • Hệ số lương: 10,4
 • Lương = 10,4 x 1.800.000 = 18.720.000 đồng/tháng.

Thiếu úy (ví dụ):

 • Hệ số lương: 4,20
 • Lương = 4,20 x 1.800.000 = 7.560.000 đồng/tháng.

Lưu ý rằng các cấp bậc khác nhau sẽ có các hệ số lương khác nhau, và bảng lương cụ thể có thể được xây dựng dựa trên chức vụ, chức danh, và cấp bậc quân hàm phù hợp với Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 2014. 

Thêm vào đó, thâm niên tính theo mức lương hiện hưởng và thời gian phục vụ tại ngũ cũng có thể ảnh hưởng đến mức lương của sĩ quan. Phụ cấp và trợ cấp cũng sẽ được áp dụng theo quy định đặc thù của lực lượng vũ trang.

4. Lưu ý khi thực hiện cách tính lương sĩ quan quân đội

Khi thực hiện cách tính lương sĩ quan quân đội, có một số lưu ý quan trọng cần được xem xét để đảm bảo tính chính xác và công bằng trong quá trình xác định mức lương của từng cá nhân. Dưới đây là một số lưu ý khi thực hiện: 

 • Xác định mức lương cơ sở: Đảm bảo rằng mức lương cơ sở được xác định chính xác theo quy định của Nghị định hoặc văn bản pháp luật liên quan. Trong trường hợp này, mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2023.
 • Áp dụng hệ số lương đúng: Xác định chính xác hệ số lương tương ứng với cấp bậc quân hàm của sĩ quan. Hệ số lương là một yếu tố quan trọng quyết định mức lương cuối cùng.
 • Thâm niên và thời gian phục vụ tại ngũ: Xem xét thâm niên và thời gian phục vụ tại ngũ của sĩ quan để tính toán thêm các khoản phụ cấp có thể có theo quy định của lực lượng vũ trang.
 • Phụ cấp và trợ cấp đặc thù quân sự: Đảm bảo rằng các khoản phụ cấp và trợ cấp được áp dụng đúng theo các quy định cụ thể của lực lượng vũ trang. Các khoản này thường liên quan đến tính chất đặc thù của công việc quân sự.

Trên đây là các thông tin liên quan đến cách tính lương sĩ quan quân đội. Nếu quý vị cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gọi đến Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa qua số HOTLINE 1900 2276.

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline