Trong một năm, khi người lao động được nghỉ vào các dịp lễ quan trọng như quốc khánh, lễ tết, hay giỗ tổ, nhiều người đặt ra câu hỏi liệu họ có được hưởng nguyên lương hay không. Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa sẽ giải đáp mọi thắc mắc về cách tính lương ngày lễ thông qua bài viết dưới đây.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Ngày nghỉ lễ năm 2023

Theo quy định tại Điều 112 Bộ luật lao động 2019, số ngày nghỉ lễ mà người lao động được hưởng là 11 ngày: 

Trong đó, nghỉ vào những dịp như tương đương lịch có 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch); Tết âm lịch có 05 ngày; Ngày chiến thắng là 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch); Ngày quốc tế lao động có 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch); Ngày quốc khánh chiếm 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và một ngày liền kề trước hoặc sau); cùng với Ngày giỗ tổ Hùng Vương là 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ngoài những ngày nghỉ lễ quy định, họ còn được nghỉ thêm 01 ngày tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của quốc gia mà họ đến từ.

Trong thời gian nghỉ lễ, tết theo quy định trên, người lao động không chỉ được nghỉ việc mà còn được hưởng nguyên lương theo quy định. Điều này giúp bảo vệ quyền lợi và đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động trong những dịp quan trọng này.

Ngày nghỉ lễ năm 2023

2. Cách tính lương ngày lễ

Cứ đến ngày nghỉ, lễ tết, người lao động sẽ được nghỉ mà vẫn hưởng nguyên lương. Tuy nhiên, trong trường hợp người lao động vẫn đi làm vào những ngày này thì lương của những ngày này sẽ có cách tính lương ngày lễ như thế nào?

Điều 98 Bộ luật lao động 2019 quy định về cách tính lương đi làm ngày tết, nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi của người lao động. Người sử dụng lao động sẽ phải trả lương cho thời gian làm thêm giờ cao hơn so với thời gian làm việc bình thường, kết hợp với hình thức trả lương và tính chất thời gian làm việc.

  • Làm thêm giờ vào ngày thường, ít nhất bằng 150%.
  • Làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%.
  • Làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày nghỉ, lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Nếu làm vào ban đêm, người lao động được trả thêm ít nhất 30% tiền lương tính theo đơn giản tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Nếu làm thêm giờ và làm vào ban đêm, ngoài việc được trả lương theo quy định, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

cách tính lương ngày lễ

3. Các công thức cách tính lương ngày lễ chi tiết

3.1. Đối với người hưởng lương theo thời gian

Công thức cách tính lương đi làm ngày tết:

  • Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x 300% x số giờ làm thêm

Trong đó:

  • Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, chia cho tổng số giờ thực tế làm việc tương ứng trong tháng hoặc tuần hoặc ngày người lao động làm thêm giờ.
  • Mức ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết.

2.2. Đối với người hưởng lương theo sản phẩm

  • Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x 300% x Số sản phẩm làm thêm

Trong đó:

  • Mức ít nhất 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết.
  • Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần.

4. Tính lương ngày nghỉ bù năm 2023

Khoản 3 Điều 111 Bộ luật lao động 2019 quy định “Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại Khoản 1 Điều 112 của Bộ luật này thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần vào ngày làm việc kế tiếp”.

Theo quy định này, có thể hiểu rằng nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc.

Khoản 3 Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định: “3. Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù ngày lễ tết trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần.”

Thông thường, khi nghỉ hàng tuần, người lao động không được hưởng lương. Nhưng nếu người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ này thì được hưởng 200% tiền lương so với ngày lao động làm việc bình thường.

Trên đây là bài viết của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa về cách tính lương ngày lễ và ngày nghỉ bù, theo các quy định của pháp luật và hiện đang được thực hiện. Nếu quý bạn đọc có bất kỳ điều gì còn mơ hồ hoặc cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ tổng đài theo số HOTLINE 1900 2276!

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline