Tính lợi nhuận trước thuế hiện nay sẽ được xem là một khâu vô cùng quan trọng và nó cũng cần được các công ty, cùng với các doanh nghiệp tiến hành đưa vào quá trình sản xuất hàng hóa, dịch vụ. Không chỉ nó sẽ có ý nghĩa đối với các công ty, doanh nghiệp mà đối với các nhà đầu tư cũng rất quan tâm. Để biết cách tính lợi nhuận trước thuế thì bạn cùng tìm hiểu qua bài viết của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Lợi nhuận trước thuế là gì?

Để hiểu được cách tính lợi nhuận trước thuế thì chúng ta cần biết về lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận trước thuế hay còn có thể được gọi là thu nhập trước thuế( gọi tắt là EBIT), là số liệu cụ thể để thực hiện đo lường tất cả lợi nhuận mà các doanh nghiệp hay mọi nhà đầu tư thực hiện đo lường trước thời điểm thực hiện thanh toán khoản thuế cùng với lãi vay.

Có thể hiểu một cách đơn giản thì lợi nhuận trước thuế đó chính là lợi nhuận mà tất cả các doanh nghiệp, cùng với các nhà đầu tư có thể thu được trước khi thực hiện việc nộp thuế cho Nhà nước. Chỉ số này thì thông thường xuất hiện trên tất cả các báo cáo thu nhập giao dịch, cũng như lợi nhuận hay thua lỗ.

EBIT là chỉ số có được nhờ khấu trừ tất cả các chi phí từ doanh thu. Từ đó, chúng cũng sẽ cho ra một kết quả đó sẽ chính là lợi nhuận gộp. Từ thu nhập trên, thực hiện khấu trừ các khoản chi và sau đó nó cũng sẽ cho ra số thu nhập trước lãi và thuế.

Cách tính lợi nhuận trước thuế hiệu quả

2. Tầm quan trọng của lợi nhuận trước thuế

Như chúng ta cũng đã đề cập ở trên, chỉ số EBIT là chỉ số đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc thực hiện quản lý các mô hình kinh doanh của tất cả các nhà quản trị. Do đó, đây cũng chính là chỉ số mang ý nghĩa sống còn đối với tất cả các nhà đầu tư. 

Để biết được cách tính lợi nhuận trước thuế thì ta cần biết EBIT là con số không được các công ty lớn thực hiện tính toán. Mà nó chỉ là con số nằm trong dấu kiểm của quy trình kế toán. Nên đối với bước này luôn được doanh nghiệp thực hiện áp dụng trong quá trình tính toán cũng như sản xuất. Lợi nhuận trước thuế sẽ có thể giúp cho doanh nghiệp có thể giảm trừ được những rủi ro, cũng như sẽ tránh khỏi những phát sinh không đáng có.

3. Công thức tính lợi nhuận trước thuế

Cách tính lợi nhuận trước thuế thế nào? Lợi nhuận trước thuế sẽ có thể bao gồm tất cả các khoản lợi nhuận được tiến hành thu về từ hoạt động thực hiện sản xuất kinh doanh, lợi nhuận tài chính cùng với các lợi nhuận phát sinh khác. Lợi nhuận trước thuế sẽ có thể được tính bằng tổng doanh thu sau đó trừ đi chi phí. 

Cụ thể công thức để có thể tính lợi nhuận trước thuế như sau:

Lợi nhuận trước thuế = Tổng doanh thu – Chi phí cố định – Chi phí phát sinh

Trong đó:

  • Tổng doanh thu sẽ được xem là toàn bộ doanh thu được thực hiện thu về từ hoạt động sản xuất, cũng như kinh doanh của doanh nghiệp và nó sẽ thể hiện trong biên lai, cũng như hóa đơn bán ra.
  • Chi phí cố định là phần chi phí sẽ bao gồm giá vốn bỏ ra, cùng với các chi phí vận chuyển, chi phí sản xuất, cũng như những chi phí thuê nhân viên, chi phí thuê địa điểm cùng với tất cả các khoản chi phí khác có tính chất cố định trong hoạt động kinh doanh.
  • Chi phí phát sinh cũng chính là tất cả các chi phí được phát sinh theo quá trình hoạt động của công ty và nó không theo kế hoạch của doanh nghiệp đề ra.

Sau khi đã thực hiện tổng hợp số liệu cũng như đã hoàn thành xong các bước xác định của các loại chi phí cũng như cách tính lợi nhuận trước thuế thì ta mới có thể xác định một cách chính xác về tình trạng lãi, lỗ của doanh nghiệp.

Cách tính lợi nhuận trước thuế

4. Các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận trước thuế trong kinh doanh

  • Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: Đây được xem là các khoản có sự chênh lệch giữa doanh thu cùng với các chi phí hoạt động kinh doanh bao gồm trong đó là giá thành của tất cả các sản phẩm hàng hóa, cùng với dịch vụ đã tiêu thụ.
  • Lợi nhuận từ hoạt động tài chính: Đây chính là các khoản tiền có sự chênh lệch giữa doanh thu, cùng với các chi phí của những công việc có sự liên quan đến tài chính cũng như các vấn đề về thuế phải nộp theo quy định của pháp luật hiện có.
  • Lợi nhuận từ các hoạt động khác: Đây sẽ được xem là các khoản chênh lệch giữa thu nhập của tất cả các hoạt động kinh doanh khác nhau, cùng với các khoản thuế gián thu mà cần phải nộp theo quy định hiện có của pháp luật trong kỳ kinh doanh.

Tóm lại, thông qua bài viết này chúng tôi hy vọng tất cả các nhà đầu tư có thể hiểu rõ được chi tiết về lợi nhuận trước thuế cũng như tầm quan trọng của chỉ tiêu này đối với toàn bộ hoạt động kinh doanh của mỗi công ty hiện nay. Nếu cần Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa hỗ trợ về cách tính lợi nhuận trước thuế hãy gọi HOTLINE 1900 2276.

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline