Lợi nhuận gộp là phần lợi nhuận sẽ thể hiện thu nhập hoặc lợi nhuận tổng cộng còn lại sau khi đã trừ đi các phần chi phí sản xuất khỏi doanh thu. Lợi nhuận gộp sẽ có thể giúp cho các nhà đầu tư có thể xác định một công ty thu được bao nhiêu lợi nhuận đến từ các việc sản xuất cũng như việc bán hàng. Để biết được cách tính lợi nhuận gộp thì hãy tìm hiểu qua bài viết của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Lợi nhuận gộp là gì?

Để biết được cách tính lợi nhuận gộp thì ta cần biết về lợi nhuận gộp. Hiểu một cách thực sự đơn giản thì nó chính là lợi nhuận thu được từ bán hàng hoặc tổng thu nhập của công ty khi thực hiện kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ nào đó.

Lợi nhuận gộp là phần lợi nhuận thường được xuất hiện trên tất cả các bảng sao kê thu nhập, cũng như bảng báo cáo của công ty. Tùy thuộc cụ thể vào mỗi thứ sản xuất thì sẽ có các loại chi phí cho việc lao động khác nhau.

Giá của thành phẩm cũng chính là tất cả chi phí khi chúng ta kết thúc quá trình sản xuất. Và các chi phí này nó bao gồm chi phí các kho giữ thành phẩm đầu kỳ cũng như sản xuất trong kỳ.

Tỷ suất lợi nhuận gộp thì sẽ được xem là một chỉ số được sử dụng để thực hiện đánh giá mô hình kinh doanh cũng như sức khỏe tài chính của công ty bằng cách thực hiện tiết lộ số tiền còn lại từ doanh thu sau khi thực hiện trừ đi giá vốn hàng bán.

Lợi nhuận gộp, lãi gộp (GROSS PROFITS) sẽ chính là lợi tức cộng dồn của một công ty sau khi chúng ta trừ giá phí hàng hóa đã bán cùng với giá bán của nó nhưng trước khi chúng ta trừ đi chi phí quản lý tổng quát cùng với các chi phí tiêu thụ để xác có thể định lợi nhuận thuần.

Cách tính lợi nhuận gộp

2. Tỷ suất lợi nhuận gộp là gì?

Chỉ số tỷ suất trong cách tính lợi nhuận gộp (Gross profit margin) thì sẽ được sử dụng để thực hiện đánh giá hoạt động kinh doanh chính cũng như sức khỏe tài chính vốn có của một công ty. Bằng cách thực hiện tính toán ra tất cả các số tiền còn lại sau khi tiến hành trừ đi giá vốn hàng hóa ban đầu đã bán ra chiếm bao nhiêu tỷ lệ phần trăm trong tổng số doanh thu, cho thấy mức lợi nhuận thu được này có đáp ứng được mục tiêu, mong muốn của doanh nghiệp hay không.

Từ việc thực hiện tính toán chỉ số này, mà sau đó nhà quản trị sẽ đưa ra các chính sách cụ thể hơn về giá sản phẩm cũng như tất cả các chương trình bán hàng phù hợp với tổng số các chi phí vốn bỏ ra để có thể tối ưu lợi nhuận, mở rộng cũng như phát triển thị trường.

Chỉ số này cũng được tất cả các chuyên gia sử dụng nhằm có thể so sánh các doanh nghiệp cùng ngành, cùng với các doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận gộp cao hơn và điều này cũng có nghĩa là đang kiểm soát chi phí của doanh nghiệp tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh.

Cách tính lợi nhuận gộp là gì

3. Công thức tính lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp sẽ xuất hiện trên báo cáo thu nhập của công ty cũng như nó sẽ có thể được tính bằng cách trừ đi giá vốn của các loại hàng bán được từ doanh thu. Những số liệu này hoàn toàn có thể được tìm thấy cụ thể ngay trên báo cáo thu nhập của công ty.

– Áp dụng công thức sau để có cách tính lợi nhuận gộp:

Lợi nhuận gộp = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán (COGS)

Trong đó:  

  • Doanh thu thuần được xem là tổng doanh thu mà tất cả các doanh nghiệp đạt được từ hoạt động bán sản phẩm hoặc các hoạt động cung cấp dịch vụ. Doanh thu thuần = Doanh thu – Các khoản giảm trừ doanh thu
  • Giá vốn hàng bán sẽ được xem là toàn bộ chi phí bán hàng bao gồm: mua nguyên vật liệu, sản xuất, quảng bá sản phẩm/dịch vụ,…

Các khoản giảm trừ doanh thu là các khoản bao gồm các khoản thuế vốn có như: thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ cùng với một số khoản chiết khấu, cũng như các khoản giảm giá, hàng đổi trả của doanh nghiệp.

4. Đặc điểm của lợi nhuận gộp

Khi đã biết được cách tính lợi nhuận gộp thì ta thấy lợi nhuận gộp được coi là “thước đo thành công” vốn có của mỗi doanh nghiệp. Chỉ số này sẽ có thể cho biết hiệu quả sử dụng lao động cùng với các nguyên vật liệu của doanh nghiệp trong việc thực hiện sản xuất các dịch vụ, hàng hóa.

Số liệu cho việc tính toán lợi nhuận gộp chỉ có thể xem xét chi phí biến đổi, nghĩa là tất cả các chi phí dao động theo mức sản lượng, chẳng hạn như các chi phí cho: nguyên vật liệu, hoa hồng cho nhân viên bán hàng, thiết bị, phí vận chuyển,..

Lợi nhuận gộp sẽ có thể cung cấp các thông tin vô cùng quan trọng trong việc ra quyết định cũng như nó có thể là chìa khóa đem lại sự thành công của doanh nghiệp. Hy vọng với các thông tin mà Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa cung cấp về cách tính lợi nhuận gộp có thể giúp ích cho bạn, nếu cần hỗ trợ hãy gọi HOTLINE 1900 2276.

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline