TOEFL Junior không chỉ là một kỳ thi để đánh giá trình độ tiếng Anh của bạn mà còn là một cơ hội để bạn hiểu rõ hơn về điểm mạnh, điểm yếu và cách có thể phát triển năng lực ngôn ngữ của mình. Hãy cùng Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa khám phá ngay về cách tính điểm TOEFL Junior trong bài viết dưới đây nhé. 

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Phiếu điểm TOEFL Junior là gì?

Phiếu điểm TOEFL Junior không chỉ là một công cụ đơn thuần, mà còn là một hướng dẫn quan trọng giúp định rõ hướng phát triển trong việc học tiếng Anh của học sinh. Trong phiếu điểm này, bạn sẽ có thông tin chi tiết như sau:

 • Tổng điểm và mức điểm tổng quát: Phiếu điểm cung cấp tổng điểm đạt được, kèm theo mức điểm tổng quát, từ đó mô tả năng lực tổng quát của thí sinh. Điều này giúp xác định cấp độ chung của thí sinh trong tiếng Anh.
 • Nghe hiểu: Kết quả của phần thi Nghe hiểu được thể hiện rõ, cho biết khả năng của thí sinh trong việc hiểu và phản xạ với âm thanh tiếng Anh.
 • Từ vựng và ngữ pháp: Điểm của phần này chỉ ra khả năng sử dụng từ vựng và ngữ pháp của thí sinh trong việc hiểu và sáng tạo trong giao tiếp tiếng Anh.
 • Đọc hiểu: Kết quả của phần thi Đọc hiểu thể hiện khả năng đọc, hiểu và phân tích thông tin từ văn bản tiếng Anh.
 • Mô tả năng lực tiếng Anh: Phiếu điểm cung cấp mô tả chi tiết về năng lực tiếng Anh điển hình cho mức điểm mà thí sinh đạt được. Điều này giúp thí sinh nhận biết được điểm mạnh và điểm cần cải thiện, tạo cơ sở cho việc lập kế hoạch học tập hiệu quả.
 • Trình độ theo CEFR: Kết quả từ phiếu điểm được quy đổi thành trình độ theo Khung Tham chiếu Chung Châu Âu (CEFR), giúp thí sinh và giáo viên hiểu rõ hơn về trình độ tiếng Anh của học sinh theo tiêu chuẩn quốc tế.
 • Điểm Lexile: Điểm Lexile giúp xác định trình độ đọc hiểu của thí sinh và đề xuất tài liệu đọc phù hợp với trình độ tiếng Anh hiện tại của họ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng kiến thức thông qua đọc.

Tóm lại, phiếu điểm TOEFL Junior không chỉ là bảng điểm mà còn là công cụ hữu ích để định hình và phát triển năng lực tiếng Anh của học sinh.

Phiếu điểm TOEFL Junior là gì

2. Cách tính điểm TOEFL Junior

Cách tính điểm TOEFL Junior? Điểm số trong bài thi TOEFL Junior được tính dựa trên số câu trả lời đúng của thí sinh. Dưới đây là cách tổ chức và tính điểm cho từng phần thi chính của TOEFL Junior:

 • Nghe hiểu (Listening Comprehension):

Bài thi Nghe Hiểu chia thành các phần nghe ngắn, mỗi phần sau đó có một loạt câu hỏi.

Điểm được tính dựa trên số câu trả lời đúng. Mỗi câu trả lời đúng sẽ được tính điểm.

 • Từ vựng và ngữ pháp (Language Form and Meaning):

Phần này kiểm tra khả năng hiểu và sử dụng từ vựng và ngữ pháp của thí sinh.

Điểm được tính dựa trên số câu trả lời đúng. Mỗi câu trả lời đúng sẽ được tính điểm.

 • Đọc hiểu (Reading Comprehension)

Phần thi Đọc Hiểu bao gồm các đoạn văn và sau đó là các câu hỏi.

Điểm được tính dựa trên số câu trả lời đúng. Mỗi câu trả lời đúng sẽ được tính điểm.

 • Viết (Writing)

Phần thi Viết đòi hỏi thí sinh viết một đoạn văn ngắn về một chủ đề cụ thể.

Điểm được dựa trên khả năng diễn đạt ý và sử dụng ngôn ngữ. Bài viết được đánh giá theo các tiêu chí như sự hiểu biết về chủ đề, cấu trúc câu, từ vựng, và ngữ pháp.

Tổng điểm của bài thi TOEFL Junior được tính bằng cách cộng điểm từ từng phần thi. Điểm tối đa mà thí sinh có thể đạt được là 180 điểm (60 điểm cho mỗi phần thi).

Điểm từng phần và tổng điểm sẽ được hiển thị trên phiếu điểm TOEFL Junior, cung cấp cái nhìn toàn diện về khả năng sử dụng tiếng Anh của thí sinh.

Cách tính điểm TOEFL Junior

3. Phiếu điểm TOEFL Junior để làm gì?

Phiếu điểm TOEFL Junior cung cấp một cái nhìn tổng quan về khả năng sử dụng tiếng anh của thí sinh trong các kỹ năng nghe, đọc, từ vựng và ngữ pháp, cùng việc viết. dưới đây là một số mục đích chính của phiếu điểm toefl junior:

 • Đánh giá năng lực tiếng anh: phiếu điểm giúp đánh giá mức độ thành thạo tiếng anh của thí sinh ở các kỹ năng khác nhau. điều này bao gồm khả năng nghe hiểu, đọc hiểu, sử dụng từ vựng, ngữ pháp, và kỹ năng viết.
 • Xác định điểm mạnh và yếu: kết quả chi tiết từng phần thi trên phiếu điểm cho biết thí sinh có điểm cao ở kỹ năng nào và nơi cần cải thiện. điều này giúp thí sinh và giáo viên hiểu rõ hơn về năng lực ngôn ngữ của học sinh.
 • Hỗ trợ quá trình học: thông tin trên phiếu điểm có thể được sử dụng để xây dựng lộ trình học tập cá nhân cho thí sinh. các giáo viên và học viên có thể tập trung vào cải thiện các kỹ năng cụ thể dựa trên thông tin từ phiếu điểm.
 • Chuẩn bị cho kỳ thi tiếp theo: nếu thí sinh có ý định thi toefl junior lại, phiếu điểm sẽ giúp họ định rõ kỹ năng cần tập trung rèn luyện để cải thiện điểm số.
 • Hỗ trợ quyết định học bổng và chương trình học: trong một số trường hợp, phiếu điểm TOEFL Junior có thể được yêu cầu khi xin học bổng hoặc tham gia các chương trình học tiếng anh.

Tóm lại, phiếu điểm TOEFL Junior không chỉ là kết quả cuối cùng của một bài thi mà còn là một công cụ hữu ích để đánh giá và phát triển năng lực tiếng anh của thí sinh.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa vừa hoàn tất việc tổng hợp những điều quan trọng về cách tính điểm TOEFL Junior và chúng tôi muốn chia sẻ những thông tin này với bạn. Hi vọng rằng, những kiến thức này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình đánh giá và mang lại lợi ích trong hành trình nâng cao khả năng tiếng Anh của bạn.

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline