Đối với các phần thuế thu nhập doanh nghiệp cần phải đóng cho nhà nước, thông thường ở mỗi doanh nghiệp sẽ có cho mình bộ phận kế toán để có thể chịu trách nhiệm xử lý đối với các công việc tính thuế cũng như quyết toán thuế với các bên cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để biết được cách tính chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua bài viết này của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Trước khi biết được cách tính chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp thì ta cần tìm hiểu về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Đây chính là một loại thuế trực thu và nó sẽ đánh trực tiếp vào khoản thu nhập của tất cả các doanh nghiệp phải chịu thuế. Thuế TNDN hiện nay thì sẽ bao gồm các khoản thu nhập thu được của doanh nghiệp từ các loại hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, cũng như các dịch vụ và tất cả các loại thu nhập khác được ban hành theo quy định của pháp luật.

Thuế TNDN hiện nay sẽ được tính trên phần thu nhập chịu thuế của tất cả các doanh nghiệp sau khi đã tiến hành trừ đi các khoản chi phí hợp lý.

Thuế thu nhập doanh nghiệp cũng sẽ chính là một nguồn thu vô cùng quan trọng của ngân sách nhà nước, từ đó sẽ giúp nhà nước có nguồn vốn để thực hiện đầu tư vào tất cả các lĩnh vực quan trọng.

Thuế TNDN được xem là công cụ để thực hiện điều chỉnh sự phân bổ hiệu quả của tất cả các nguồn lực trong nền kinh tế, cũng như nó sẽ thúc đẩy hoặc thực hiện ngăn chặn sự phát triển của một số ngành hàng hoặc đối với một số loại hàng hoá.

cách tính chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

2. Đối tượng nào phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp?

Để biết cách tính chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp thì ta cần biết các đối tượng cần đóng thuế. Theo quy định đã được ban hành của Thông tư 78/2014/TT-BTC, cùng với hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của chính phủ cũng đã có các quy định và hướng dẫn trong vấn đề thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì tất cả các đối tượng phải thực hiện việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của mình sẽ bao gồm:

  • Doanh nghiệp được thực hiện thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định được ban hành của pháp luật nước ngoài và các doanh nghiệp có cơ sở thường trú hoặc không doanh nghiệp có cơ sở thường trú tại Việt Nam.
  • Tổ chức được tiến hành thành lập theo Luật hợp tác xã.
  • Đơn vị sự nghiệp được tiến hành thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Tổ chức khác có các loại hoạt động sản xuất kinh doanh thì sẽ có thu nhập chịu thuế.
cách tính chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp cụ thể

3. Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định mới nhất

Với cách tính chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp thì ta cần biết được thu nhập tính thuế trong kỳ được xem là tổng thu nhập thu được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ cũng như các thu nhập khác trong kỳ tính thuế sau khi đã thực hiện trừ đi tất cả các khoản chi của doanh nghiệp và không được thực hiện trừ khi chúng ta xác định thu nhập tính thuế của mình theo quy định của Luật Thuế TNDN cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành.

Lưu ý: Theo cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất hiện nay thì doanh nghiệp sẽ không phải làm tờ khai tạm tính thuế TNDN cho mình theo quý nữa, mà lúc này bạn chỉ phải tạm tính ra số tiền sau đó sẽ đi nộp theo số tạm tính đó thôi (nếu có). Rồi đến thời điểm cuối năm thì thực hiện làm tờ khai quyết toán thuế TNDN cho mình.

Căn cứ cụ thể theo Điều 55 Luật quản lý thuế được ban hành số 38/2019/QH14, thì hiện nay thời hạn nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý cho chúng ta sẽ chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau. Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được tính bằng thu nhập tính thuế sau đó ta nhân với thuế suất. 

  • Thuế TNDN phải nộp = [Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH&CN x Thuế suất thuế TNDN]

Nếu doanh nghiệp của chúng ta không có trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ thì lúc này chúng ta sẽ có cách tính chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

  • Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất thuế TNDN

Trường hợp mà các bên doanh nghiệp gặp thiên tai/hỏa hoạn/tai nạn bất ngờ thì doanh nghiệp cần phải làm đề nghị xin gia hạn nộp thuế của mình cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của bạn. Thời gian chúng ta thực hiện gia hạn thì sẽ không quá 60 ngày kể từ ngày chúng ta hết hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN của mình.

Đối với các loại thuế thì chúng ta cần biết cách tính toán chính xác và đóng đúng thời hạn. Hy vọng với cách tính chi phí thuế thu nhập doanh nghiệpTrung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa cung cấp cho bạn thông qua bài viết này có thể hỗ trợ bạn tốt nhất, nếu cần giải đáp thắc mắc hãy liên hệ qua số HOTLINE 1900 2276.

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline