Khi tính toán các chi phí cho việc kinh doanh thì chắc chắn tất cả các bạn sẽ từng gặp qua thuật ngữ khấu hao, đây được xem một trong những yếu tố vô cùng quan trọng để có thể thực hiện việc đo lường tất cả các mức độ hao mòn của tài sản. Vậy cách tính chi phí khấu hao cụ thể ra sao thì chúng ta cùng tìm hiểu với Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa thông qua bài viết này nhé.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Khấu hao là gì?

Khấu hao là gì? Cách tính chi phí khấu hao là gì? Đây sẽ là những câu hỏi được rất nhiều người quan tâm, đầu tiên ta cần tìm hiểu về khấu hao trước. Khấu hao được hiểu đơn giản đó chính là việc định giá, cũng như tính toán và thực hiện phân bổ một cách có hệ thống tất cả các giá trị của một tài sản cụ thể nào đó do sự hao mòn gây ra của tài sản sau một khoảng thời gian mà chúng ta sử dụng nhất định. 

Khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) trên thực tế sẽ được thực hiện tính dựa trên chi phí cho việc sản xuất kinh doanh của chúng ta trong suốt thời gian chúng ta sử dụng tài sản cố định đó của mình. Khấu hao tài sản cố định cũng là chi phí có liên quan trực tiếp đến việc xuất hiện sự hao mòn tài sản, cụ thể thì đó sẽ chính là sự giảm dần về tất cả các giá trị sử dụng do chúng ta tham gia vào quá trình thực hiện sản xuất kinh doanh. Hoặc do bất cứ sự hao mòn tự nhiên hay có những vấn đề biến đổi từ tiến bộ của khoa học cũng như của công nghệ.  

Cách tính chi phí khấu hao

2. Ý nghĩa của khấu hao là gì?

Để biết được cụ thể cách tính chi phí khấu hao chúng ta cần biết về ý nghĩa của khấu hao. Theo như định nghĩa, khấu hao sẽ có thể được sử dụng nhằm thực hiện công việc đo lường mức độ hao mòn của tất cả các loại tài sản cố định trong doanh nghiệp. 

2.1. Ý nghĩa kinh tế

Tài sản cố định (TSCĐ) bị hao mòn thì có thể được hiểu đơn giản đó chính là hiện tượng khách quan và vô cùng khó tránh khỏi của bất kỳ doanh nghiệp nào hiện nay trong quá trình sử dụng tài sản của mình. Việc phản ánh, cũng như ghi chép, xác định cụ thể về các mức độ hao mòn thật sự sẽ rất khó để chúng ta có thể tính toán một cách cụ thể. Đặc biệt, đối với điều này cũng sẽ gây nên rất nhiều khó khăn cũng như thời gian cho việc quản lý và thực hiện theo dõi.  

Tuy nhiên, hướng giải quyết thực sự hiệu quả của vấn đề này đó chính là hình thức thực hiện trích khấu hao tài sản cố định. Thông qua hình thức này, thì tất cả các doanh nghiệp có thể phản ánh được cụ thể giá trị thực của tài sản cố định, cũng như phần khấu hao này sẽ được tính vào chi phí cố định doanh nghiệp, và từ đó thì nó sẽ làm giảm lợi nhuận ròng của doanh nghiệp đó tốt nhất. 

2.2. Ý nghĩa tài chính

Khấu hao về tài chính là cho dù tài sản cố định của doanh nghiệp có hao mòn như thế nào thì thực tế nó sẽ đều được thể hiện bằng tiền. Nếu chúng ta bán đi, tiền đó sẽ có thể được tính vào các phần chi phí sản xuất kinh doanh hay chúng ta còn gọi đó chính là quỹ khấu hao của doanh nghiệp. Như vậy, điều này sẽ có thể làm tăng giá bán của mặt hàng và từ đó sẽ làm giảm đi sự cạnh tranh của các doanh nghiệp. 

Cách tính chi phí khấu hao cụ thể

3. Phương pháp tính khấu hao

3.1. Khấu hao tuyến tính

Phương pháp tính khấu hao đường thẳng thì nó sẽ dùng để tính mức độ của việc hao mòn (mất giá) của một tài sản cố định nào đó theo thời gian cụ thể, chẳng hạn như là tính về mức độ khấu hao hiện có của một tài sản trong một năm và sau đó thực hiện tính toán khấu hao tài sản đó theo số tiền cụ thể cho mỗi năm tiếp theo. 

Cách tính chi phí khấu hao theo đường thẳng là:

Chi phí khấu hao hàng năm = Nguyên giá tài sản cố định/ thời gian khấu hao

Trong đó thì chúng ta có mức trích khấu hao trung bình hàng tháng của tài sản sẽ bằng số khấu hao phải trích cả năm thực hiện chia cho 12 tháng.

3.2. Khấu hao theo số dư giảm dần

Phương pháp thực hiện tính khấu hao theo số dư giảm dần sẽ chính là hệ thống khấu hao tăng tốc, thực hiện ghi lại chi phí khấu hao lớn hơn cho tài sản trong những năm đầu sử dụng của tài sản và chi phí khấu hao tài sản sẽ nhỏ hơn trong những năm sau. 

Cách tính chi phí khấu hao theo số dư giảm dần như sau: 

Giá trị khấu hao hàng năm = Nguyên giá của tài sản tại năm tính khấu hao x tỷ lệ khấu hao nhanh

Trong kinh doanh thì chúng ta cần để ý đến vấn đề khấu hao tài sản và phải có cách tính chi phí khấu hao chính xác nhằm biết được cụ thể lợi nhuận thu được. Hy vọng cách tính khấu hao của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa sẽ có thể hỗ trợ cho bạn, nếu bạn gặp vấn đề nào khó khăn hãy liên hệ qua số HOTLINE 1900 2276.

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline