Chi phí cố định cùng với các chi phí biến đổi sẽ được xem là hai khoản phí trong quá trình thực hiện kinh doanh của doanh nghiệp. Việc chúng ta xác định chính xác tất cả các khoản phí này sẽ có thể giúp doanh nghiệp nhanh chóng cân bằng tài chính tốt hơn. Để biết được cách tính chi phí biến đổi chúng ta hãy cùng tìm hiểu cụ thể qua bài viết sau đây của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Khái niệm chi phí biến đổi

Để có thể biết được cách tính chi phí biến đổi chúng ta cùng tìm hiểu về chi phí biến đổi. Chi phí biến đổi trong doanh nghiệp thì sẽ được tính bằng tất cả các khoản chi phí phụ thuộc vào các yếu tố có sự thay đổi về quy mô của quá trình sản xuất. Khoản tiền này thường thì sẽ ứng với các loại chi phí thực hiện thay đổi liên tục trong doanh nghiệp.

Ví dụ: Chi phí biến đổi của doanh nghiệp sẽ bao gồm các chi phí về nguyên liệu đầu vào cũng như các bao bì của sản phẩm. Chúng cũng có thể  chính là các loại phí giao dịch thẻ tín dụng hoặc tất cả các loại chi phí vận chuyển hàng hóa của công ty, của các doanh nghiệp. Khoản tiền này thì sẽ tỷ lệ thuận với tất cả các quy mô sản lượng của doanh nghiệp.

cách tính chi phí biến đổi

2. Đặc điểm, ý nghĩa

Khác với tất cả các loại chi phí cố định thì đối với cách tính chi phí biến đổi nó sẽ có những đặc điểm riêng biệt như sau:

  • Tổng chi phí doanh nghiệp cần chi trả sẽ có thể phụ thuộc cụ thể vào sự thay đổi của mức độ hoạt động trong tất cả các hoạt động kinh doanh.
  • Biến phí của nó thì sẽ bằng 0 nếu như các doanh nghiệp chấm dứt tất cả các hoạt động kinh doanh.

Từ việc thực hiện tính toán chính xác các loại chi phí biến đổi của doanh nghiệp thì nó cũng sẽ đem lại ý nghĩa vô cùng to lớn với quá trình thực hiện kinh doanh của công ty. Cụ thể:

  • Doanh nghiệp cũng sẽ có thể lập kế hoạch hoạt động sao cho có sự phù hợp với tình trạng thực tế hiện có của doanh nghiệp.
  • Là tiền đề để có thể phân tích mối quan hệ giữa chi phí, cũng như các khối lượng và lợi nhuận. 
cách tính chi phí biến đổi chi tiết

3. Phân loại chi phí biến đổi

Bên cạnh cách tính chi phí biến đổi thì trước hết ta cần biết về phân loại các chi phí biến đổi như sau:

  • Chi phí biến đổi tuyến tính

Dạng chi phí biến đổi tuyến tính thì thông thường là dạng chi phí biến đổi có sự tỷ lệ thuận với tất cả các hoạt động sản xuất của công ty. Cũng như các chi phí có sự phát sinh bao gồm đó là chi phí về vật liệu, phân phối,…

Để chúng ta có thể quản lý tốt tất cả các dạng chi phí này thì doanh nghiệp của chúng ta cần quản lý mức độ hoạt động của doanh nghiệp. Chúng được gọi chung đó chính là định mức biến phí ở tất cả các mức độ khác nhau. Khi công ty, cũng như các doanh nghiệp xây dựng được biến phí thì từ đó tỷ lệ sản xuất sẽ có thể tiết kiệm nhiều chi phí.

  • Chi phí biến đổi cấp bậc

Những chi phí thực hiện thay đổi khi mức độ hoạt động của doanh nghiệp thay đổi ở mức cao hơn cũng như rõ ràng thì nó sẽ được xem là chi phí biến đổi cấp bậc. Nếu mức độ thay đổi của chúng ta không đáng kể, hay có phần không rõ ràng thì sẽ không được tính vào phần chi phí biến đổi cấp bậc.

Ví dụ: Chi phí để thực hiện nâng cấp cường độ hoạt động với công suất cao hơn, mua thêm nhiều máy móc mới, ghế văn phòng để phục vụ mở rộng quy mô thì tất cả sẽ được coi là chi phí biến đổi cấp bậc.

  • Chi phí biến đổi dạng cong

Bên cạnh 2 dạng chi phí đã được kể trên thì đối với chi phí biến đổi dạng cong cũng được xem là dạng chi phí thường xuyên bắt gặp ở các doanh nghiệp. Dạng chi phí này thì sẽ thể hiện mối quan hệ vô cùng đặc biệt được thể hiện dưới dạng hình cong. Khi chúng ta xác định chính xác tất cả các dạng chi phí này sẽ có thể giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm rõ được tình trạng kinh doanh thực tế hiện có của doanh nghiệp.

4. Cách để tính chi phí biến đổi 

Tính toán đúng về tất cả các chi phí biến đổi sẽ là tiền đề quan trọng để doanh nghiệp có thể tối ưu một cách tốt nhất doanh thu, lợi nhuận. Cụ thể cách tính chi phí biến đổi như sau:

Tổng biến phí = Tổng số sản phẩm đầu ra x Chi phí biến đổi của mỗi đơn vị

Từ đó thì chúng ta có thể suy ra chi phí biến đổi của mỗi đơn vị sẽ được xem là thương số giữa tổng biến phí cùng với số sản phẩm đầu ra của tất cả các doanh nghiệp.

Để có thể tính được các loại chi phí thì chúng ta cần nắm rõ cách tính của nó. Với cách tính chi phí biến đổiTrung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa cung cấp cho bạn thông qua bài viết này sẽ có thể giúp bạn dễ dàng tính toán chính xác các chi phí của mình, nếu cần hỗ trợ hãy gọi ngay qua số HOTLINE 1900 2276 của chúng tôi.

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline