Hệ thống của tất cả các phương pháp nghiên cứu của tâm lý học với mục đích nhằm thực hiện tìm hiểu đặc điểm tâm lý của tất cả các đối tượng trong hoạt động cụ thể như: diễn biến tâm lý của tất cả các chủ thể trong hoạt động; thái độ ứng xử của các chủ thể tham gia; động cơ cùng với các mục đích thực hiện hành vi. Hãy cùng Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa tìm hiểu các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu tâm lý nhé.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Các nguyên tắc phương pháp luận

– Nguyên tắc quyết định duy vật biện chứng

Trong các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu tâm lý thì nguyên tắc này có thể khẳng định tâm lý có nguồn gốc cụ thể chính là thế giới khách quan tác động vào tất cả bộ não con người, cũng như thông qua “lăng kính chủ quan” của con người chúng ta. Tâm lý định hướng, cũng như việc thực hiện điều khiển, điều chỉnh hoạt động, cùng với hành vi của tất cả con người có thể tác động trở lại thế giới, trong đó chúng ta cũng có thể thấy cái quyết định xã hội được xem là quan trọng nhất. Do đó khi thực hiện nghiên cứu tâm lý người thì chúng ta cần thấm nhuần nguyên tắc cụ thể để quyết định luận duy vật biện chứng.

– Nguyên tắc thống nhất vấn đề tâm lý, ý thức, nhân cách với tất cả hoạt động

Hoạt động dược xem là phương thức hình thành, phát triển cũng như thể hiện tâm lý, ý thức, cùng với nhân cách. Đồng thời tâm lý, ý thức, cũng như nhân cách là cái điều hành hoạt động. Vì thế có thể thấy chúng thống nhất với nhau. Nguyên tắc này thì nó cũng khẳng định tâm lý chúng ta luôn luôn vận động và phát triển. Cần phải thực hiện nghiên cứu tâm lý trong sự vận động của nó, cũng như cần nghiên cứu tâm lý qua sự diễn biến, cũng như nghiên cứu qua sản phẩm của hoạt động.

– Phải thực hiện nghiên cứu các hiện tượng tâm lý trong mối liên hệ mật thiết giữa chúng với nhau cũng như trong mối liên hệ giữa chúng với tất cả các hiện tượng khác. Các hiện tượng tâm lý hoàn toàn không tồn tại một cách biệt lập mà có thể thấy chúng có quan hệ chặt chẽ với nhau, cũng như bổ sung cho nhau, chuyển hóa cho nhau, đồng thời có thể thấy chúng còn chi phối cũng như chịu sự chi phối của các hiện tượng khác.

– Theo các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu tâm lý thì phải thực hiện nghiên cứu tâm lý của một con người cụ thể, cũng như của một nhóm người cụ thể, chứ hoàn toàn không nghiên cứu tâm lý một cách chung chung, thực hiện việc nghiên cứu tâm lý ở con người trừu tượng, cũng như một cộng đồng trừu tượng.

các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu tâm lý

2. Phương pháp tổ chức việc nghiên cứu

  • Phương pháp phân tích sản phẩm của hoạt động

Trong các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu tâm lý thì đây là phương pháp dựa vào các kết quả, cùng với các sản phẩm (vật chất, tinh thần) của hoạt động do con người chúng ta làm ra để thực hiện nghiên cứu các chức năng tâm lý của con người. Bởi vì có thể thấy trong sản phẩm do con người làm ra thì nó sẽ có chứa đựng “dấu vết” tâm lý, cũng như ý thức, nhân cách của con người. Cần thực sự chú ý rằng đối với các kết quả hoạt động phải được thực hiện xem xét trong mối liên hệ với tất cả những điều kiện tiến hành hoạt động. Trong vấn đề tâm lý học có bộ phận đó là chuyên ngành “phát kiến học” (Oritxtic) thực hiện nghiên cứu qui luật về tất cả cơ chế tâm lý của vấn đề tư duy sáng tạo trong khám phá, phát minh quy luật.

  • Phương pháp nghiên cứu tiểu sử cá nhân

Phương pháp này nó được xuất phát từ chỗ, có thể nhận ra tất cả các đặc điểm tâm lý của mọi cá nhân thông qua việc thực hiện phân tích tiểu sử cuộc sống của cá nhân đó, cũng như sẽ góp phần cung cấp một số tài liệu cụ thể cho việc chẩn đoán tâm lý.

Tóm lại, đối với các phương pháp nghiên cứu tâm lý người hiện nay thì nó sẽ khá phong phú. Mỗi phương pháp của nó thì đều có những ưu điểm cùng với các hạn chế nhất định. Muốn thực hiện nghiên cứu một hiện tượng tâm lý của con người một cách khoa học, khách quan, cũng như chính xác cần phải sử dụng các phương pháp để có thể nghiên cứu thích hợp với vấn đề nghiên cứu.

  • Các phương pháp xử lý số liệu

Quan sát, điều tra, cũng như tiến hành thực nghiệm, trắc nghiệm, … ta có thể thu được nhiều tài liệu, cùng với các số liệu cần phải xử lý để từ đó sẽ tạo thành các tham số đặc trưng có thông tin cơ động. Từ các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu tâm lý thì việc lượng hóa các tham số đặc trưng hoàn toàn có thể rút ra những nhận xét khoa học, cùng với những kết luận tương ứng về bản chất, cũng như các quy luật diễn biến của tất cả các chức năng tâm lý được nghiên cứu.

các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu tâm lý là gì

Đối với các vấn đề tâm lý thì nó luôn có nhiều vấn đề khiến chúng ta cần phải thực sự chú ý đến. Hy vọng bạn đã nắm được các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu tâm lýTrung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa chia sẻ trong bài viết này, nếu cần hỗ trợ hãy gọi cho trung tâm chúng tôi thông qua số HOTLINE 1900 2276.

🍀🍀 Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ hữu ích cần cho việc sửa chữa tủ lạnh của mình tại Limosa vui lòng tham khảo tại đây :

👉 Sửa tủ lạnh

👉 Dịch vụ vệ sinh tủ lạnh

👉 Bơm ga tủ lạnh

👉 Thay lốc tủ lạnh

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline