Việc tính giá trị của biểu thức có thể gây khó khăn cho những người mới học toán. Vì vậy, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa tìm hiểu về các bước tính giá trị biểu thức và cách áp dụng trong các bài tập.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Giới thiệu về bài học tính giá trị của biểu thức

Trước khi đi vào chi tiết về các bước tính giá trị của biểu thức, chúng ta cần hiểu rõ về khái niệm biểu thức và giá trị của biểu thức là gì.

biểu thức là gì

1.1. Biểu thức là gì?

Biểu thức là một sự kết hợp của các số, biến và các phép tính toán như cộng, trừ, nhân, chia, mũ, căn bậc hai… Biểu thức thường được viết dưới dạng các ký hiệu và được sử dụng để biểu diễn một phép tính toán hoặc một quy luật nào đó. Ví dụ, biểu thức 2x + 3 là một biểu thức đơn giản, trong đó x là biến và 2, 3 là các số hạng.

1.2. Giá trị biểu thức là gì?

Giá trị của biểu thức là kết quả thu được sau khi thực hiện các phép tính trong biểu thức đó. Để tính giá trị của biểu thức, chúng ta cần thay thế các giá trị cho các biến và thực hiện các phép tính theo thứ tự đã quy định. Ví dụ, để tính giá trị của biểu thức 2x + 3 với x = 5, ta thay x bằng 5 và thực hiện phép tính: 2x + 3 = 2*5 + 3 = 13. Do đó, giá trị của biểu thức 2x + 3 với x = 5 là 13.

1.3. Các bước tính giá trị biểu thức có phép tính cộng trừ hoặc nhân chia

Để tính giá trị của một biểu thức có chứa các phép tính cộng trừ hoặc nhân chia, chúng ta cần tuân theo các bước sau:

Bước 1: Xác định giá trị của các biến

Trước tiên, chúng ta cần xác định giá trị của các biến trong biểu thức. Nếu biểu thức không có biến, ta có thể bỏ qua bước này.

Bước 2: Thực hiện các phép tính nhân hoặc chia từ trái sang phải

Sau khi đã xác định được giá trị của các biến, chúng ta sẽ thực hiện các phép tính nhân hoặc chia từ trái sang phải. Ví dụ, trong biểu thức 2x + 3, ta sẽ thực hiện phép nhân trước (2x = 2*x) và sau đó là phép cộng (2x + 3).

Bước 3: Thực hiện các phép tính cộng hoặc trừ từ trái sang phải

Tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện các phép tính cộng hoặc trừ từ trái sang phải. Ví dụ, trong biểu thức 2x + 3, ta sẽ thực hiện phép cộng trước (2x + 3) và sau đó là phép nhân (2*x).

Bước 4: Tính toán kết quả cuối cùng

Cuối cùng, chúng ta sẽ tính toán kết quả cuối cùng của biểu thức bằng cách thực hiện các phép tính đã được sắp xếp theo thứ tự trên. Kết quả này chính là giá trị của biểu thức.

Ví dụ, để tính giá trị của biểu thức 2x + 3 với x = 5, ta sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Xác định giá trị của biến x: x = 5

Bước 2: Thực hiện phép nhân (2x = 2*5) và phép cộng (2x + 3): 2x + 3 = 10 + 3 = 13

Bước 3: Thực hiện phép cộng (2x + 3) và phép nhân (2*x): 2x + 3 = 2*5 + 3 = 13

Bước 4: Tính toán kết quả cuối cùng: 13

Do đó, giá trị của biểu thức 2x + 3 với x = 5 là 13.

các bước tính giá trị của biểu thức

1.4. Thứ tự ưu tiên với biểu thức chứa dấu ngoặc

Trong một biểu thức có chứa dấu ngoặc, các phép tính trong dấu ngoặc sẽ được thực hiện trước. Vì vậy, khi tính giá trị của một biểu thức có chứa dấu ngoặc, chúng ta cần tuân theo các bước sau:

Bước 1: Thực hiện các phép tính trong dấu ngoặc

Trước tiên, chúng ta sẽ thực hiện các phép tính trong dấu ngoặc từ trái sang phải. Nếu trong dấu ngoặc có nhiều dấu ngoặc con, ta sẽ thực hiện các phép tính trong dấu ngoặc con trước.

Bước 2: Thực hiện các phép tính nhân hoặc chia từ trái sang phải

Sau khi đã thực hiện các phép tính trong dấu ngoặc, chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện các phép tính nhân hoặc chia từ trái sang phải.

Bước 3: Thực hiện các phép tính cộng hoặc trừ từ trái sang phải

Cuối cùng, chúng ta sẽ thực hiện các phép tính cộng hoặc trừ từ trái sang phải.

Ví dụ, để tính giá trị của biểu thức (2x + 3) * 4 với x = 5, ta sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Thực hiện phép nhân trong dấu ngoặc: (2x + 3) 4 = (10 + 3) 4 = 52

Bước 2: Thực hiện phép nhân (4*(2x + 3)): 4 (2x + 3) = 4 13 = 52

Bước 3: Tính toán kết quả cuối cùng: 52

Do đó, giá trị của biểu thức (2x + 3) * 4 với x = 5 là 52.

2. Bài tập vận dụng tính giá trị của biểu thức

Để nắm vững các bước tính giá trị của biểu thức, chúng ta sẽ cùng thực hành qua một số bài tập sau:

Bài tập 1:

Tính giá trị của biểu thức 3x + 5 với x = 7.

Bước 1: Xác định giá trị của biến x: x = 7

Bước 2: Thực hiện phép nhân (3x = 3*7) và phép cộng (3x + 5): 3x + 5 = 21 + 5 = 26

Bước 3: Thực hiện phép cộng (3x + 5) và phép nhân (3*x): 3x + 5 = 3*7 + 5 = 26

Bước 4: Tính toán kết quả cuối cùng: 26

Vậy giá trị của biểu thức 3x + 5 với x = 7 là 26.

Bài tập 2:

Tính giá trị của biểu thức (2x + 3) * 4 với x = 10.

Bước 1: Thực hiện phép nhân trong dấu ngoặc: (2x + 3) 4 = (20 + 3) 4 = 92

Bước 2: Thực hiện phép nhân (4*(2x + 3)): 4 (2x + 3) = 4 23 = 92

Bước 3: Tính toán kết quả cuối cùng: 92

Vậy giá trị của biểu thức (2x + 3) * 4 với x = 10 là 92.

Bài tập 3:

Tính giá trị của biểu thức (x + 2) * (x – 3) với x = 4.

Bước 1: Thực hiện phép nhân trong dấu ngoặc: (x + 2) (x – 3) = (4 + 2) (4 – 3) = 6 * 1 = 6

Bước 2: Thực hiện phép nhân ((x + 2) (x – 3)): (x + 2) (x – 3) = 6 * 1 = 6

Bước 3: Tính toán kết quả cuối cùng: 6

Vậy giá trị của biểu thức (x + 2) * (x – 3) với x = 4 là 6.

Tính giá trị của biểu thức là một kỹ năng cần thiết trong toán học và được sử dụng rất nhiều trong các bài toán tính toán. Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho những người mới học toán và có thêm kiến thức về các bước tính giá trị biểu thức.

🍀🍀 Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ hữu ích cần cho việc sửa chữa máy lạnh của mình tại Limosa vui lòng tham khảo tại đây :

👉 Sửa máy lạnh

👉 Vệ sinh máy lạnh

👉 Bơm ga máy lạnh

👉 Tháo lắp máy lạnh

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline