Môn hoá học là một trong những bộ môn nằm trong chương trình học của học sinh từ lớp 8. Trong đó phương trình hoá học là kiến thức cơ bản mà khi học môn này bạn cần phải biết. Nếu bạn chưa biết các bước lập phương trình hóa học thì có thể tìm hiểu trong bài viết của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa. Chúng tôi hướng dẫn về phương trình hoá học và cách cân bằng phương trình đơn giản nhất.  

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Tìm hiểu phương trình hóa học là gì?

 • Trước khi giúp bạn về các bước lập phương trình hoá học, chúng tôi muốn giới thiệu sơ qua về phương trình hoá học. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về một ví dụ cụ thể về phương trình hoá học về phản ứng giữa khí hidro và oxi tạo ra nước như sau: 
 • Phương trình dạng chữ: “Khí hidro + khí oxi → Nước”. Khi thay thế tên chất bằng công thức hóa học ta có sơ đồ phản ứng hóa học: “H2 + O2 → H2O”. Theo công thức hoá học này, bạn sẽ thấy số lượng nguyên tử O ở bên trái nhiều hơn so với bên phải là 2, nên đặt hệ số 2 trước H2O, thu được phương trình: “H2 + O2 → 2H2O”. Lúc này, bạn thấy số lượng nguyên tử H ở bên trái là 4, nhiều hơn so với bên phải là 2 nguyên tử H. Bạn tiếp tục thêm hệ số 2 trước H2 ở bên phải, ta có phương trình hóa học cuối cùng là: “2H2 + O2 → 2H2O”. Vậy là số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố bây giờ là bằng nhau hay phương trình hóa học đã cân bằng.
 • Từ ví dụ trên có thể hiểu được phương trình hoá học biểu diễn một cách ngắn gọn phản ứng hóa học, trong đó số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong các chất trước và sau phản ứng được duy trì không đổi.
 • Phương trình hóa học cho biết tỷ lệ số nguyên tử hoặc phân tử giữa các chất hoặc cặp chất trong phản ứng và cũng là hệ số của mỗi chất trong phương trình.

2. Các bước lập phương trình hóa học dễ hiểu nhất

Vậy là bạn đã biết phương trình hoá học biểu diễn điều gì. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước lập phương trình hoá học đơn giản nhất. 

 • Bước 1: Đầu tiên, bạn viết sơ đồ phản ứng dưới dạng công thức hóa học.
 • Bước 2: Tiếp theo, bạn đặt hệ số sao cho số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở cả hai vế của phương trình là bằng nhau bằng phương pháp Bội Chung Nhỏ Nhất, cụ thể như sau:
  • Bạn chọn nguyên tố có số nguyên tử ở cả hai vế là bằng nhau và có số nguyên tử lớn nhất.
  • Sau đó, tìm bội chung nhỏ nhất của các chỉ số nguyên tử của nguyên tố đó ở cả hai vế, rồi chia bội chung nhỏ nhất cho chỉ số, ta thu được hệ số cần đặt.
  • Khi cân bằng phương trình hoá học bạn lưu ý không thay đổi các chỉ số nguyên tử trong công thức hóa học.
 • Bước 3: Cuối cùng bạn sẽ hoàn thành phương trình hoá học và biết cách cân bằng phương trình để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của biểu diễn hóa học.
Các bước lập phương trình hóa học dễ hiểu nhất

3. Hướng dẫn giải một bài tập lập phương trình hóa học 

Chúng tôi đã hướng dẫn bạn các bước lập phương trình hoá học ở phần trên, sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ làm sao để giải một bài tập lập phương trình hoá học: 

 • Bước 1: Đầu tiên, bạn cần đọc đề bài cẩn thận, hiểu rõ các chất tham gia, sản phẩm trong phản ứng hoá học để có thể xác định được các chất tham gia và sản phẩm của phản ứng hoá học. 
 • Bước 2: Tiếp theo, bạn xác định hợp chất hoặc nguyên tố nào có số nguyên tử chưa cân bằng, kiểm tra trong các chất tham gia và sản phẩm có chất nào chưa có sự cân bằng về số nguyên tử hay không và cân bằng nó. Sau quá trình phản ứng, bạn lưu ý số nguyên tử của một nguyên tố sẽ không thay đổi.
 • Bước 3: Sau khi xác định được các nguyên tố tham gia phản ứng, bạn sẽ tiến hành cân bằng số nguyên tử của các nguyên tố bằng cách sử dụng hệ thức cân bằng. Việc điều chỉnh hệ số trước các hợp chất là rất cần thiết, sẽ giúp đảm bảo sự cân bằng về số nguyên tử của mỗi nguyên tố cả hai bên của phản ứng hoá học.
 • Bước 4: Tiếp theo bạn kiểm tra xem số phân tử và ion trong phản ứng có cân bằng không sau khi cân bằng số nguyên tử của các nguyên tố. Nếu không cân bằng, bạn phải chỉnh sửa hệ số trước các phân tử và ion.
 • Bước 5: Ở bước này, bạn nên kiểm tra lại toàn bộ phản ứng để đảm bảo sự cân bằng về số nguyên tử, số phân tử và ion trên cả hai bên của phản ứng hoá học.
 • Bước 6: Bạn xem xét tỷ lệ nguyên tử của các hợp chất nhằm đảm bảo tính hợp lý của phản ứng. Bạn có thể nhân tất cả các hệ số bằng một hằng số chung để đạt được sự cân bằng mong muốn nếu tỷ lệ này không gần nhau. Bạn phải luôn chú ý điều chỉnh số hợp chất và nguyên tố bằng cách sử dụng hệ số, và không thay đổi công thức của các chất.
Hướng dẫn giải một bài tập lập phương trình hóa học 

4. Những nguyên tắc về lập phương trình hóa học cần biết

Bạn đã hiểu về các bước lập phương trình hoá học, nhưng bạn cũng nên biết về những nguyên tắc về lập phương trình hoá học, gồm các bước sau đây: 

 • Đầu tiên, bạn cần xác định các chất tham gia trong phương trình phản ứng.
 • Tiếp theo, xác định chất sản phẩm trong đề bài hoặc phải suy luận dựa trên thông tin cho trước.
 • Tiến hành cân bằng số lượng nguyên tử bằng cách sử dụng quy tắc cân bằng số lượng nguyên tử, đảm bảo số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trên cả hai bên của phương trình phản ứng bằng nhau.
 • Sau đó, bạn kiểm tra lại phương trình và cân bằng số lượng điện tích và sử dụng các hệ số phù hợp để cân bằng số lượng điện tích nếu không bằng.
 • Kiểm tra lại phản ứng, đảm bảo tổng số nguyên tử và điện tích trên cả hai phía của phản ứng đều bằng nhau.
 • Thường xuyên luyện tập để hiểu rõ và thành thạo các nguyên tắc trên để có thể lập phương trình hoá học được nhuần nhuyễn. 

Những bạn nào chưa biết về phương trình hoá học thì bài viết này của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa sẽ rất hữu ích. Bạn hãy thử thực hành bằng các bước lập phương trình hoá học mà chúng tôi hướng dẫn trên đây. Nếu bạn hứng thú với các chủ đề khác có thể vào Limosa.vn để đọc các bài viết của chúng tôi. 

🍀🍀 Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ hữu ích cần cho việc sửa chữa máy giặt của mình tại Limosa vui lòng tham khảo tại đây :

👉 Sửa máy giặt

👉 Sửa máy giặt LG

👉 Vệ sinh máy giặt

👉 Sửa máy sấy quần áo

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline