Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam là một điều vinh hạnh và bên cạnh việc nắm rõ quy định về điều kiện kết nạp, thì người có đơn xin vào Đảng còn phải tìm hiểu các bước kết nạp Đảng viên mới. Bài viết dưới đây Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa sẽ chia sẻ chi tiết tới bạn. 

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Các bước kết nạp Đảng viên mới

Thủ tục các bước kết nạp đảng viên mới căn cứ theo quy định tại Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021, cụ thể:

Bước 1: Học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Người vào Đảng cần phải học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, và có giấy chứng nhận do trung tâm chính trị cấp huyện hoặc là tương đương cấp; nơi không có trung tâm chính trị thì sẽ do cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp.

Bước 2: Làm đơn xin vào Đảng

Người vào Đảng cần phải tự làm đơn, trình bày rõ nhận thức của mình về mục đích, lý tưởng của Đảng và về động cơ xin vào Đảng.

Bước 3: Khai lý lịch người vào Đảng

Người vào Đảng tự khai lý lịch, đầy đủ, rõ ràng, và đảm bảo trung thực theo quy định, chịu trách nhiệm về nội dung đã khai; nếu như có vấn đề nào không hiểu và không nhớ chính xác thì phải báo cáo với chi bộ.

Lý lịch cần phải được cấp ủy cơ sở thẩm tra, và kết luận trước khi ghi nội dung chứng nhận, ký tên, đóng dấu.

Bước 4: Thẩm tra lý lịch 

Những người cần phải thẩm tra về lý lịch gồm:

  • Người vào Đảng.
  • Cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc là người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (sau đây được gọi chung là người thân).

Nội dung thẩm tra, xác minh bao gồm:

  • Đối với người vào Đảng: Làm rõ các vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; về chấp hành đường lối, chủ trương, cũng như chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; và về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.
  • Đối với người thân: Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; việc chấp hành đường lối, chủ trương, và chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bước 5: Lấy ý kiến nhận xét từ đoàn thể chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt cùng chi ủy nơi người vào Đảng cư trú

Chi ủy hoặc là bí thư chi bộ (nơi chưa có chi ủy) sẽ lấy ý kiến của đại diện các đoàn thể chính trị – xã hội mà người vào Đảng là thành viên; tiến hành lấy ý kiến nhận xét của chỉ ủy hoặc chi bộ (nơi chưa có chi ủy) nơi cư trú của người vào Đảng; và tổng hợp thành văn bản báo cáo chi bộ.

Bước 6: Nghị quyết của chi bộ và cấp ủy cơ sở để xét kết nạp người vào Đảng

  • Chi bộ (kể cả chi bộ cơ sở) sẽ xem xét: Đơn xin vào Đảng; lý lịch của người vào Đảng; văn bản giới thiệu của đảng viên chính thức; nghị quyết giới thiệu đoàn viên của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở (hoặc tập thể chi đoàn cơ sở) hoặc là nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn của ban chấp hành công đoàn cơ sở; và bản tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy hoặc chi bộ nơi cư trú.
  • Nếu như được hai phần ba số đảng viên chính thức trở lên đồng ý kết nạp người vào Đảng thì chi bộ sẽ ra nghị quyết đề nghị cấp ủy cấp trên xem xét, quyết định.

Bước 7: Quyết định của cấp ủy có thẩm quyền để kết nạp đảng viên

Sau khi đã nhận được nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của cấp ủy cơ sở, ban tổ chức của cấp ủy có thẩm quyền sẽ tiến hành thẩm định lại, và trích lục tài liệu gửi các đồng chí ủy viên ban thường vụ cấp ủy nghiên cứu.

Ban thường vụ cấp ủy sẽ họp xét, nếu như được trên một nửa số thành viên ban thường vụ đồng ý thì sẽ ra quyết định kết nạp đảng viên. Đối với đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định kết nạp đảng viên thì cần phải được ít nhất hai phần ba cấp ủy viên đồng ý thì mới được ra quyết định kết nạp đảng viên.

Đối với tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy, và đảng ủy trực thuộc Trung ương không được ủy quyền quyết định kết nạp đảng viên thì lúc này cấp ủy cơ sở gửi văn bản kèm hồ sơ đề nghị lên ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương để thẩm định, báo cáo thường trực cấp ủy; và thường trực cấp ủy chủ trì cùng với các đồng chí ủy viên ban thường vụ là trưởng ban đảng xem xét, nếu như được trên một nửa số thành viên đồng ý thì ra quyết định kết nạp đảng viên.

Đối với cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương không được ủy quyền quyết định kết nạp đảng viên thì sẽ gửi văn bản kèm hồ sơ đề nghị để Cục Công tác đảng và công tác chính trị thẩm định, và báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương xét, nếu như được trên một nửa số thành viên đồng ý thì ra quyết định kết nạp đảng viên.

Bước 8: Tổ chức lễ kết nạp đảng viên

Sau khi đã hoàn tất các bước nêu trên thì Đảng ủy tiến hành tổ chức lễ kết nạp chính thức cho đảng viên đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Các bước kết nạp Đảng viên mới đầy đủ nhất

2. Sau khi kết nạp

Chi ủy ghi ngày tổ chức lễ kết nạp vào Quyết định kết nạp, ký tên và gửi tới cho Văn phòng Đảng ủy Trường để lưu vào hồ sơ của đảng viên.

Đảng viên viết Lý lịch đảng viên (theo Mẫu 1-HSĐV) cũng như Phiếu đảng viên (theo Mẫu 2-HSĐV), cả 2 mẫu này sẽ do cơ sở đảng nhận tại Văn phòng Đảng ủy Trường để phát cho đảng viên. 

Sau khi đảng viên đã viết xong, thì Chi ủy và cấp ủy cơ sở xác nhận vào Phiếu đảng viên, cấp ủy cơ sở chứng nhận vào Lý lịch đảng viên, gửi Lý lịch đảng viên và Phiếu đảng viên cho Văn phòng Đảng ủy để tiến hành cập nhật cơ sở dữ liệu và lưu vào hồ sơ đảng viên.

Tìm hiểu chi tiết các bước kết nạp Đảng viên mới

Trên đây là các bước kết nạp Đảng viên mới nhất mà Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa muốn chia sẻ tới bạn. Nếu như còn vấn đề thắc mắc nào khác, vui lòng liên hệ thông qua website Limosa.vn để được hỗ trợ, giải đáp chi tiết.

🍀🍀 Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ hữu ích cần cho việc sửa chữa máy lạnh của mình tại Limosa vui lòng tham khảo tại đây :

👉 Sửa máy lạnh

👉 Vệ sinh máy lạnh

👉 Bảo trì máy lạnh

👉 Lắp đặt máy lạnh

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline