Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa tìm hiểu về các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình, một phương pháp giải toán hiệu quả và được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình

Để giải bài toán bằng cách lập phương trình, chúng ta cần làm theo các bước sau:

Bước 1: Đọc và hiểu đề bài

Đầu tiên, chúng ta cần đọc và hiểu đề bài một cách kỹ lưỡng. Đây là bước quan trọng nhất trong việc giải bài toán, vì nếu không hiểu rõ yêu cầu của đề bài thì chúng ta sẽ không thể áp dụng phương pháp giải đúng và dẫn đến kết quả sai.

Bước 2: Xác định các thông số và biến số

Sau khi đã hiểu đề bài, chúng ta cần xác định các thông số và biến số có trong bài toán. Thông số là những giá trị đã được cho trong đề bài, còn biến số là những giá trị chúng ta cần tìm để giải bài toán.

Bước 3: Lập phương trình

Tiếp theo, chúng ta sẽ lập phương trình dựa trên các thông số và biến số đã xác định ở bước trước. Phương trình này sẽ giúp chúng ta biểu diễn mối quan hệ giữa các giá trị trong bài toán.

Bước 4: Giải phương trình

Sau khi đã lập phương trình, chúng ta sẽ giải phương trình để tìm ra giá trị của biến số. Để giải phương trình, chúng ta có thể sử dụng các phương pháp như cân bằng, thế vào phương trình, sử dụng định lý hàm số, v.v.

Bước 5: Kiểm tra kết quả

Cuối cùng, chúng ta cần kiểm tra lại kết quả đã tìm được có thỏa mãn yêu cầu của đề bài hay không. Nếu kết quả không chính xác, chúng ta cần xem lại các bước đã làm để tìm ra sai sót và sửa chữa.

các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình

2. Các dạng bài toán giải bằng cách lập phương trình và ví dụ minh họa

Trong phần này, chúng ta sẽ đi vào từng dạng bài toán và cùng nhau xem các ví dụ minh họa để hiểu rõ hơn về cách áp dụng phương pháp lập phương trình trong từng trường hợp cụ thể.

Dạng 1: Tìm các số

Đây là dạng bài toán đơn giản nhất trong việc giải bài toán bằng cách lập phương trình. Trong dạng bài toán này, chúng ta sẽ có một số thông số và cần tìm giá trị của một hoặc nhiều biến số.

Ví dụ: Một chiếc xe máy chạy với vận tốc trung bình là 60km/h. Hỏi sau 4 giờ, chiếc xe đã đi được bao nhiêu km?

Giải:

 • Thông số: vận tốc trung bình là 60km/h, thời gian là 4 giờ.
 • Biến số cần tìm: quãng đường đã đi được.

Ta có thể lập phương trình như sau:

v = s/t

Trong đó:

 • v là vận tốc trung bình (km/h)
 • s là quãng đường đã đi được (km)
 • t là thời gian (h)

Thay các giá trị vào phương trình ta có:

60 = s/4

Từ đó suy ra:

s = 60 x 4 = 240 (km)

Vậy sau 4 giờ, chiếc xe đã đi được 240km.

Dạng 2: Toán chuyển động

Đây là dạng bài toán liên quan đến việc tính toán về chuyển động của các vật thể. Trong dạng bài toán này, chúng ta sẽ có các thông số như vận tốc, quãng đường và thời gian và cần tìm giá trị của một trong các thông số còn lại.

Ví dụ: Một chiếc ô tô chạy với vận tốc trung bình là 80km/h. Hỏi sau 3 giờ, chiếc ô tô đã đi được bao nhiêu km?

Giải:

 • Thông số: vận tốc trung bình là 80km/h, thời gian là 3 giờ.
 • Biến số cần tìm: quãng đường đã đi được.

Ta có thể lập phương trình như sau:

v = s/t

Trong đó:

 • v là vận tốc trung bình (km/h)
 • s là quãng đường đã đi được (km)
 • t là thời gian (h)

Thay các giá trị vào phương trình ta có:

80 = s/3

Từ đó suy ra:

s = 80 x 3 = 240 (km)

Vậy sau 3 giờ, chiếc ô tô đã đi được 240km.

Dạng 3: Toán làm chung công việc

Đây là dạng bài toán liên quan đến việc tính toán về công việc của các đối tượng trong một khoảng thời gian nhất định. Trong dạng bài toán này, chúng ta sẽ có các thông số như công việc, thời gian và hiệu suất và cần tìm giá trị của một trong các thông số còn lại.

Ví dụ: Một máy in có thể in được 100 trang trong 5 phút. Hỏi máy in đó có hiệu suất bao nhiêu trang/phút?

Giải:

 • Thông số: công việc là 100 trang, thời gian là 5 phút.
 • Biến số cần tìm: hiệu suất.

Ta có thể lập phương trình như sau:

P = W/t

Trong đó:

 • P là hiệu suất (trang/phút)
 • W là công việc (trang)
 • t là thời gian (phút)

Thay các giá trị vào phương trình ta có:

P = 100/5 = 20 (trang/phút)

Vậy hiệu suất của máy in là 20 trang/phút.

Dạng 4: Toán phần trăm

Đây là dạng bài toán liên quan đến việc tính toán về tỷ lệ phần trăm của một giá trị so với giá trị khác. Trong dạng bài toán này, chúng ta sẽ có các thông số như tổng số và phần trăm và cần tìm giá trị của phần trăm hoặc tổng số.

Ví dụ: Một chiếc xe máy đã đi được 200km trong tổng quãng đường là 500km. Hỏi chiếc xe đã đi được bao nhiêu phần trăm quãng đường?

Giải:

 • Thông số: tổng quãng đường là 500km, quãng đường đã đi được là 200km.
 • Biến số cần tìm: phần trăm quãng đường đã đi được.

Ta có thể lập phương trình như sau:

x% = (a/b) x 100%

Trong đó:

 • x là phần trăm cần tìm
 • a là giá trị đã biết
 • b là giá trị chưa biết

Thay các giá trị vào phương trình ta có:

x% = (200/500) x 100% = 40%

Vậy chiếc xe đã đi được 40% quãng đường.

Dạng 5: Toán có nội dung hình học

Đây là dạng bài toán liên quan đến việc tính toán về các hình học và mối quan hệ giữa chúng. Trong dạng bài toán này, chúng ta sẽ có các thông số như diện tích, chu vi và cần tìm giá trị của một trong các thông số còn lại.

Ví dụ: Một hình chữ nhật có chiều dài là 10cm và chiều rộng là 5cm. Hỏi diện tích của hình chữ nhật đó là bao nhiêu cm2?

Giải:

 • Thông số: chiều dài là 10cm, chiều rộng là 5cm.
 • Biến số cần tìm: diện tích.

Ta có thể lập phương trình như sau:

S = a x b

Trong đó:

 • S là diện tích (cm2)
 • a là chiều dài (cm)
 • b là chiều rộng (cm)

Thay các giá trị vào phương trình ta có:

S = 10 x 5 = 50 (cm2)

Vậy diện tích của hình chữ nhật là 50cm2.

toán có nội dung hình học

Dạng 6: Toán liên quan đến Lý – Hóa

Đây là dạng bài toán liên quan đến việc tính toán về các đại lượng trong lĩnh vực Lý – Hóa. Trong dạng bài toán này, chúng ta sẽ có các thông số như khối lượng, nồng độ và cần tìm giá trị của một trong các thông số còn lại.

Ví dụ: Một dung dịch có nồng độ là 20%. Hỏi 1kg dung dịch đó có chứa bao nhiêu gam chất tan?

Giải:

 • Thông số: nồng độ là 20%, khối lượng là 1kg.
 • Biến số cần tìm: khối lượng chất tan.

Ta có thể lập phương trình như sau:

x% = (a/b) x 100%

Trong đó:

 • x là nồng độ (%)
 • a là khối lượng chất tan (g)
 • b là khối lượng dung dịch (g)

Thay các giá trị vào phương trình ta có:

20% = (a/1000) x 100%

Từ đó suy ra:

a = 200 (g)

Vậy 1kg dung dịch có chứa 200g chất tan.

Dạng 7: Các dạng đề liên quan đến chảy chung, chảy riêng của vòi nước

Đây là dạng bài toán liên quan đến việc tính toán về lượng nước trong các vòi nước và mối quan hệ giữa chúng. Trong dạng bài toán này, chúng ta sẽ có các thông số như lượng nước, thời gian và cần tìm giá trị của một trong các thông số còn lại.

Ví dụ: Một vòi nước chảy chung có thể đổ ra 10 lít nước trong 2 phút. Hỏi vòi nước đó có thể đổ bao nhiêu lít nước trong 5 phút?

Giải:

 • Thông số: lượng nước là 10 lít, thời gian là 2 phút.
 • Biến số cần tìm: lượng nước trong 5 phút.

Ta có thể lập phương trình như sau:

x/y = a/b

Trong đó:

 • x là lượng nước (lít)
 • y là thời gian (phút)
 • a là lượng nước đã biết (lít)
 • b là thời gian đã biết (phút)

Thay các giá trị vào phương trình ta có:

x/5 = 10/2

Từ đó suy ra:

x = 25 (lít)

Vậy vòi nước có thể đổ được 25 lít nước trong 5 phút.

Trên đây là các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình và một số dạng bài toán thường gặp. Việc luyện tập và làm quen với các dạng bài toán này sẽ giúp bạn nâng cao kỹ năng giải toán và áp dụng vào các bài toán thực tế. Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa chúc bạn thành công!

🍀🍀 Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ hữu ích cần cho việc sửa chữa máy lạnh của mình tại Limosa vui lòng tham khảo tại đây :

👉 Sửa máy lạnh

👉 Vệ sinh máy lạnh

👉 Bơm ga máy lạnh

👉 Tháo lắp máy lạnh

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline