UNIDROIT được viết đến là bộ nguyên tắc hợp đồng thương mại đến những văn bản trong các lĩnh vực khác. Dưới đây là bộ nguyên tắc unidroit ý nghĩa và khả năng áp dụng từ Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa cho những ai quan tâm. 

1.Unidroit là gì?

Trước khi tìm hiểu về bộ nguyên tắc unidroit, chúng ta cùng xem Unidroit là gì nhé. 

Cụ thể thì viện quốc tế về nhất thể hoá pháp luật tư (tiếng Anh là International Institute for the Unification of Private Law /Institut International Pour l’inflation du Droit Privé (UNIDROIT/ Viện). Đây là tổ chức liên Chính phủ có trụ sở tại Rome – Ý. Mục đích của Viện này chính là nghiên cứu nhu cầu và phương pháp hiện đại hoá, hài hoà hoá cũng như điều hoà luật tư, đặc biệt là luật thương mại giữa các quốc gia và cả các nhóm quốc gia.

Viện này được thành lập vào năm 1926 với tư cách chính là một cơ quan giúp việc của Hội quốc liên. Sau khi Hội quốc liên tan rã, thì Viện đã được thành lập lại vào năm 1940 theo một thỏa thuận đa phương gọi là Quy chế của UNIDROIT.

nguyên tắc unidroit

2. Tìm hiểu về bộ nguyên tắc unidroit

Các nguyên tắc unidroit nhằm cung cấp cho các bên cũng  như trọng tài viên một bộ quy tắc để có thể áp dụng cho các hợp đồng thương mại quốc tế khi mà không có luật quốc gia cụ thể nào áp dụng hoặc là khi các bên đã chọn tự mình áp dụng các Nguyên tắc UNIDROIT. Dưới đây là vài nội dung liên quan đến unidroit. 

2.1 Các Nguyên tắc của UNIDROIT có ý nghĩa như một Bộ Quy tắc Thích hợp cho Trọng tài Thương mại Quốc tế

Không giống như những công cụ ràng buộc, Nguyên tắc UNIDROIT là một công cụ “luật mềm”. Bộ nguyên tắc này cung cấp một loạt các khả năng mà các bên không phải lúc nào cũng nhận thức đầy đủ. Nguyên tắc UNIDROIT cũng quy định “một bộ quy tắc cân bằng được thiết kế để sử dụng trên toàn thế giới bất kể truyền thống pháp luật và điều kiện kinh tế và chính trị của những quốc gia mà chúng sẽ được áp dụng. 

Các bên trong trọng tài thương mại quốc tế thì thường được phép lựa chọn các công cụ “luật mềm”, điển hình như như Nguyên tắc UNIDROIT, đây là luật áp dụng theo đó hội đồng trọng tài sẽ đưa ra phán quyết của mình. Các Nguyên tắc của UNIDROIT sẽ được áp dụng trong phạm vi của chúng để có thể loại trừ bất kỳ luật quốc gia bắt buộc nào sẽ được áp dụng. Cái sau sẽ được đề cập đến các quy tắc bắt buộc có tính chất luật công, ví dụ như quy tắc chống độc quyền hoặc bảo vệ môi trường. Tuy vậy, không làm phát sinh xung đột pháp luật trong thực tế.

bộ nguyên tắc unidroit

2.2 Khả năng áp dụng của bộ nguyên tắc unidroit

Nguyên tắc UNIDROIT có thể được áp dụng ngay cả khi bản hợp đồng không có hiệu lực đối với luật áp dụng. Trong trọng tài thương mại quốc tế quy định nếu các bên vẫn chưa chọn luật điều chỉnh thỏa thuận của họ, thì cái sau sẽ được xác định bởi các quy tắc có liên quan của tư pháp quốc tế. Các thông lệ như vậy là linh hoạt và cho phép hội đồng trọng tài áp dụng theo “các quy tắc của pháp luật mà họ xác định là phù hợp.

Về nội dung thì Nguyên tắc UNIDROIT bao gồm các quy tắc về một số vấn đề thương mại xuyên biên giới thực tế. Nó sẽ thường bao gồm các khía cạnh mà các bên trong trọng tài thương mại quốc tế không muốn phân bổ thời gian của họ. Các quy tắc về các biện pháp bảo vệ sẵn có của một bên mà có nghĩa vụ chịu trách nhiệm liên đới và riêng và một quy tắc mặc định có liên quan đến giới hạn trách nhiệm pháp lý có thể có đối với người thụ hưởng bên thứ ba.

Các nguyên tắc UNIDROIT cũng có thể sẽ đóng vai trò như điểm tham chiếu trung lập cho các bên và tòa án. Trường hợp mà các bên không quy định luật điều chỉnh, thì nguyên tắc UNIDROIT có thể được sử dụng như một bộ quy tắc mặc định để điều chỉnh tranh chấp. Tương tự như vậy thì, khi các bên đã chọn luật điều chỉnh, các nguyên tắc UNIDROIT có thể được sử dụng như là một điểm tham chiếu để giải thích và bổ sung luật đó. Điều này cũng có thể đặc biệt hữu ích trong trường hợp luật áp dụng không quen thuộc với tòa án, hoặc là khi mà các bên đã chọn một luật điều chỉnh không chuẩn.

Điều khoản mẫu về việc đưa các Nguyên tắc UNIDROIT làm luật điều chỉnh của hợp đồng (cũng như các tranh chấp có thể xảy ra trong tương lai) chỉ đơn giản là:

Hợp đồng này sẽ được điều chỉnh thông qua Nguyên tắc của UNIDROIT về Hợp đồng Thương mại Quốc tế (2016).

2.3 Tương lai của Nguyên tắc UNIDROIT trong Trọng tài Thương mại Quốc tế

Một số hội đồng trọng tài cũng đã công nhận Nguyên tắc UNIDROIT theo thời gian, Ngoài luật pháp của quốc gia, và các cơ quan tư pháp ở nhiều khu vực pháp lý dân sự và cả thông luật cũng vậy.

Bộ nguyên tắc unidroit có thể được kỳ vọng sẽ đóng vai trò ngày càng lớn hơn như một cơ chế pháp lý trung lập được lựa chọn trong các hợp đồng quốc tế, đặc biệt là khi ma hợp đồng có liên quan đến một khu vực tài phán có luật chịu ảnh hưởng của các Nguyên tắc UNIDROIT. 

Trên đây là bộ nguyên tắc unidroit. Ngoài ra, Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa cũng nhận sửa máy uy tín tận nhà với giá rẻ, hãy gọi đến số HOTLINE 1900 2276 khi cần nhé.

🍀🍀 Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ hữu ích cần cho việc sửa chữa đồ điện gia dụng của mình tại Limosa vui lòng tham khảo tại đây :

👉 Sửa máy nước nóng lạnh

👉 Sửa cây nước nóng lạnh

👉 Sửa máy lọc nước

👉 Thay lõi lọc nước

Đánh Giá
hotline