7 dạng vô định trong toán cao cấp là một trong những khái niệm vô cùng quan trọng lĩnh vực trong toán học, giúp ta có thể xác định những giới hạn của những hàm số. Dù có thể dễ dàng dẫn đến những kết quả thường sẽ không thể xác định, nhưng chúng cũng  cung cấp cho ta những quy tắc và công thức để giải quyết những bài toán phức tạp. Cùng Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa tìm hiểu 7 dạng vô định toán cao cấp nhé! 

1. 7 dạng vô định toán cao cấp là gì?

7 dạng vô định trong toán cao cấp là những dạng vô định mà thường chúng ta sẽ luôn có thể bắt gặp ngay  khi trong quá trình giải tính toán cao cấp. Có tất cả 7 dạng vô định như sau:

 • (∞ – ∞): Khi hai giới hạn trong vô cùng trừ nhau, có thể sẽ không thể xác định được những giá trị đảm bảo tính chính xác.
 • (0.∞): Khi số 0 sau khi chia được cho vô cùng, sẽ không thể xác định được những giá trị đảm bảo tính chính xác.
 • (0/0): Khi số 0 chia cho số 0, không thể xác định được những giá trị đảm bảo tính chính xác.
 • (∞/∞): Khi vô cùng chia cho vô cùng, không thể xác định được những giá trị đảm bảo tính chính xác.
 • (0 x ∞): Khi số 0 nhân với giới hạn vô cùng thì thường sẽ không xác định được với giá trị chính xác.
 • (1∞): Khi một trong số 1 nhân thường sẽ với vô cùng, không thể có thể xác định được những giá trị vô cùng chính xác.

Đây là 7 dạng vô định trong toán học mà chúng ta luôn cần chú ý khi trong quá trình giải tính toán và chúng thường sẽ không có được những giá trị chính xác.

7 dạng vô định toán cao cấp

2. Lý thuyết và công thức tính giới hạn của 7 dạng vô định toán cao cấp ?

Dưới đây là một trong những lý thuyết và công thức tính giới hạn của 7 dạng vô định toán cao cấp:

 • (∞ – ∞): Đây là một trong những dạng vô định mà khi ta có khoảng hai hàm số đều sẽ có những giới hạn vô cùng khi có thể bắt đầu tiến tới một giá trị nào đó nhất định. Công thức khi tính giới hạn trong trường hợp này sẽ là L = ∞ – ∞, không thể có thể xác định rõ được những giá trị này một cách chính xác.
 • (0 x ∞): Công thức trong quá trình tính giới hạn trong hầu hết những trường hợp này là L = 0 x ∞, với L thường sẽ có thể được xác định được thông qua những kỹ thuật khác như quá trình sử dụng biến đổi hàm, phân loại những trường hợp riêng biệt và bắt đầu tính toán.
 • ( ): Đây là dạng vô định khi ta có các giá trị không xác định hoặc không tồn tại khi tiến tới một giá trị nhất định. Công thức tính giới hạn trong trường hợp này là không thể xác định giá trị chính xác của L mà phải sử dụng các kỹ thuật khác như ứng dụng quy tắc L\’Hôpital, biến đổi hàm hay phân loại các trường hợp riêng biệt và tính toán.
 • (00): Đây là dạng vô định khi cả hai hàm số đều tiến tới không khi tiến tới một giá trị nhất định. Công thức tính giới hạn trong trường hợp này là L = 0/0, không thể xác định giá trị chính xác của L mà phải sử dụng các kỹ thuật khác như sử dụng quy tắc L\’Hôpital, phân loại các trường hợp riêng biệt và tính toán.
 • (∞0): Đây là dạng vô định khi ta có một hàm số tiến tới vô cùng và một hàm số tiến tới không khi tiến tới một giá trị nhất định. Công thức tính giới hạn trong trường hợp này là L = ∞ x 0, không thể xác định giá trị chính xác của L mà phải sử dụng các kỹ thuật khác như ứng dụng quy tắc L\’Hôpital, biến đổi hàm hay phân loại các trường hợp riêng biệt và tính toán.
 • (1∞): Đây là dạng vô định khi ta có một hàm số tiến tới 1 và một hàm số tiến tới vô cùng khi tiến tới một giá trị nhất định. Công thức tính giới hạn trong trường hợp này là L = 1 x ∞, không thể xác định giá trị chính xác của L mà phải sử dụng các kỹ thuật khác như ứng dụng quy tắc L\’Hôpital, biến đổi hàm hay phân loại các trường hợp riêng biệt và tính toán.

3. Áp dụng 7 dạng vô định trong giới hạn vào các bài toán tính giới hạn thực tế.

Để áp dụng 7 dạng vô định trong giới hạn vào các bài toán tính giới hạn thực tế, chúng ta cần làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Xác định dạng vô định của giới hạn. Kiểm tra xem giới hạn có thuộc một trong 7 dạng vô định ở trên không. Nếu có, chúng ta sẽ tiếp tục các bước sau. Nếu không, chúng ta có thể tính giới hạn bằng cách thay thế giá trị của biến đến giới hạn và tính giới hạn thông thường.
 • Bước 2: Chuyển biểu thức về một dạng chung tương đương. Với mỗi dạng vô định, chúng ta cần thay đổi biểu thức sao cho đạt được một dạng tương đương phù hợp với từng dạng vô định. Điều này có thể bao gồm cách biến đổi biểu thức sử dụng các công thức biến đổi.
 • Bước 3: Áp dụng quy tắc L\’Hôpital hoặc các công thức khác để giải quyết vô định. Tùy thuộc vào dạng vô định cụ thể, chúng ta có thể áp dụng quy tắc L\’Hôpital, các công thức lưu lai, công thức khai triển Taylor, hoặc các công thức biến đổi khác để giải quyết vô định. Chúng ta cần áp dụng các công thức này một cách chính xác và dễ hiểu.
 • Bước 4: Tính giới hạn sau khi giải quyết vô định. Sau khi đã giải quyết được vô định, chúng ta có thể tính giới hạn như bình thường bằng cách thay thế giá trị của biến đến giới hạn vào biểu thức và tính toán.
 • Bước 5: Kiểm tra lại kết quả và đưa ra kết luận. Sau khi tính toán giới hạn, chúng ta cần kiểm tra lại kết quả để đảm bảo tính chính xác và logic của nó. Cuối cùng, chúng ta có thể đưa ra kết luận với giới hạn của bài toán.

Thông qua các bước trên, chúng ta có thể áp dụng 7 dạng vô định trong giới hạn vào các bài toán tính giới hạn thực tế một cách hiệu quả và chính xác.

7 dạng vô định

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa mong muốn gửi đến quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích về 7 dạng vô định toán cao cấp. Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, hãy liên hệ qua số HOTLINE 1900 2276 để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng.

Đánh Giá
hotline